Bronnen - Genealogische bronnen

Genealogische bronnen

Via deze pagina krijgt U toegang tot digitale indices op belangrijke schriftelijke bronnen over de geschiedenis van Nederweert. Met name voor genealogen bieden deze toegangen een schat aan informatie.
De lijst van bronnen wordt regelmatig uitgebreid. Bronnen die in bewerking zijn, zijn in zwart aangeduid en zijn (nog) niet klikbaar.

Beschikbare indices op genealogische bronnen:

Kerkelijke bronnen

Uitvaartenlijst van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw te Nederweert (1588-1632)
Lijst van jaargetijden in de kerk van Nederweert (voor 1676)
Lijst van kerkelijke jaargetijden in de kerk van Nederweert (1680-1795)
Lijst van binnen het kerkgebouw van Nederweert begraven personen (1677-1719)
Lijst van gevormden te Nederweert (1677)
Huwelijkspartners van buiten de St. Lambertusparochie (1562-1609)
Pachters van de kerkentienden in Nederweert (1594-1671)
Jaarlijkse pachtopbrengsten van de St. Lambertuskerk te Nederweert (1610)

Overdrachten (goedenissen) van onroerend goed

Overdrachten schepenbank Nederweert (1596-1625)
Overdrachten laathof Lem Melis’ van Luik (1600-1736)
Overdrachten laathof pastorie van Nederweert (1591-1797)

Cijnskaarten

Cijnskaarten van de pastorie van Nederweert (ca. 1550-1797)
Cijnskaart van Lem Melis’ laathof (1600)

Inwonerslijsten

Naburenlijst van Nederweert met naam, leeftijd en beroep (1615)
Naburenlijst van Nederweert ("Kerckhof en Staet") i.v.m. inkwartieringen (1638)
Naburenlijst van Nederweert (Kerckestraet) i.v.m. petitie brandbestrijding (1765)
Naburenlijst van Nederweert (Kerkstraat, Staat en omg.) i.v.m. petitie bleekveld (1780)

Telefoonnummerlijsten

Telefoonaansluitingen Nederweert (1915)
Telefoonaansluitingen Nederweert (1926)
Telefoonaansluitingen Nederweert (1934)
Telefoonaansluitingen Nederweert (1950)

Testamenten, paspoorten en ontlastbrieven

Testamenten van Nederweertenaren (1580-1797)
Paspoorten uitgegeven door de schepenbank Nederweert (1773-1795)
Ontlastbrieven uitgegeven door de schepenbank Nederweert (1740-1797)

Boenderboeken of registers van de grondbelasting en kadaster

Boenderboek van Nederweert (1629)
Boenderboek van Nederweert (1720)
Boenderboek van Nederweert (1728)
Boenderboek van Nederweert (1739)
Boenderboek van Nederweert (1757)
Boenderboek van Nederweert (1772)
Cahier van de belasting op ramen en deuren (1811)
Oorspronkelijke Aanwijzende tafel (1811)
Cahier van de grondbelasting (1814)
Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (1844)
Concordans OAT 1811-1844

Ledenlijsten van culturele verenigingen

Toneelvereniging van Harmonie Wilhelmina (1910-1928)
Toneelvereniging van Harmonie St. Cecilia (1930-1938)
Fietsclub Lust en Orde, Nederweert-Ospel (1903)
Schutterskoningen en -koninginnen schutterij St. Lucie (1664) 1949-2011
Studentenvereniging St. Petrus Canisius (1945-1970)
   Ledenlijst (1945)
   Ledenlijst (1949-1950)
   Ledenlijst (1950-1951)
   Ledenlijst (1951-1952)
   Ledenlijst (1953)
   Ledenlijst (1955)
   Ledenlijst (1956-1957)
   Ledenlijst (1958-1959)
   Ledenlijst (1961-1962)
   Ledenlijst (1963-1964)
   Ledenlijst (1964)
   Ledenlijst (1968-1969)
   Ledenlijst (1970)
   Ledenlijst senioren (1970)
   Lijsten van kampen (1947-1970)
   Affiche juniorenkamp Helvoirt 1968
   Affiche poppenkastvoorstelling 1949
   Bestuur en leiding 1967
   Bestuur en leiding 1968
   Bestuur en leiding 1969
   Verenigingsblad "Missing Link" (1959-1960)

Burgelijke Stand Nederweert

(huwelijken, deels aangevuld met gezinsstaten, vervaardigd door Toine Hendriks)

Huwelijken (1797-1809)
Huwelijken (1810-1819)
Huwelijken (1820-1829)
Huwelijken (1830-1839)
Huwelijken (1840-1849)
Huwelijken (1850-1862)

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert