Lijst van in de kerk van Nederweert begraven personen (1677-1719)

 

Pas vanaf 1724 werd in de begraafboeken van de St. Lambertusparochie van Nederweert systematisch aangetekend of iemand in de kerk (in ecclesia) of op het kerkhof (in caemeterio) werd begraven. Een teraardebestelling in d kerk was slechts voor de rijksten weggelegd.

Dankzij de kerkmeestersrekeningen kennen we de lijst van in de kerk begravenen voor 1724. De lijst, die met financieel oogmerk gemaakt is, grijpt terug tot 1677. In een enkel geval werd ook de locatie van het (familie-)graf aangeduid.

Verder staan in deze lijst kinderen vermeld, en die werden in die periode niet geregistreerd in de begraafboeken, die slechts personen van 12 jaar en ouder vastlegden.

Controle wijst uit dat in het begraafboek enkele kerkbegravingen voorkomen, die ontbreken in deze lijst. Zoals schoolmeester Jacobus Thijssens in 1704 en Aegidius Didden in 1714. De boekhouding is dus niet volledig.

 

Bron: GAW APN aanwinsten inv. nr. 113 Kerkmeestersrekening 1691-1742

 

 

begraaf-datum

 

overledene

toelichting op locatie in kerk

bron

1677 jan 29

 

Tomas Peters

 

GAW APN 113

1677 sep 30

 

Peet, echtgenote van Jacob Luijten

 

GAW APN 113

1678 okt 27

 

Phlip van Heuchten

 

GAW APN 113

1693 jun 1

 

kind van Herman Cursten

 

GAW APN 113

1694

 

kind van Francis van Thulden

 

GAW APN 113

1702 sep 23

 

Joannes Baptista de Haes

in het priesterkoor

GAW APN 113

?

 

kind van Delis van Herck

 

GAW APN 113

1704 apr 23

 

echtgenote van Nijs Fijen

 

GAW APN 113

1715 apr 2

 

Heer Didden, beneficiant

 

GAW APN 113

1717 okt 19

 

Joffrouwe Margo Beijs, echtgenote van scholtis De Haes

in den hooch choor onder hunnen eijgen serck steen neffens den hoogen altaer geteekent met hun eijgen waepen

GAW APN 113

1718 sep 15

 

kind van Francis de Cock

 

GAW APN 113

1719 apr 3

 

Catharina Gabrielis, moeder van pastoor M. Gabrielis

 

GAW APN 113

hiaat?

 

 

 

 

1729

 

Jan Beijs

 

 

1729

 

Lambertus Hobus

 

 

1729

 

twee begrafenissen

 

 

1729 aug 19

 

Matthijs Borghs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

versie 1.0         Copyright A. Bruekers/SGN