Bronnen - Genealogische bronnen - Uitvaartenlijsten

Uitvaartenlijst van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw, te Nederweert (1588-1632)

Auteur: Alfons Bruekers

Inleiding
Het oudste begraafboek van de RK St. Lambertusparochie van Nederweert vangt aan in 1662. Op zich is dat een respectabele ouderdom, maar de doop- en huwelijksregisters van Nederweert gaan nog veel verder terug (1569 resp. 1562) en vormen daardoor de oudste bronnen van die soort in geheel Limburg.

Belang
Zeer belangrijk was de ontdekking van het uitvaartenregister van de Nederweerter Broederschap van Onze Lieve Vrouw, in een particuliere collectie, in de jaren negentig van de vorige eeuw). daardoor is er nu ook een lijst van overledenen beschikbaar die teruggaat tot 1582. Hoewel niet alle parochianen ook lid waren van de overigens zeer populaire broederschap, is deze lijst wel te beschouwen als het oudste begraafboek van de St. Lambertusparochie.

Achtergronden
Voor verdere toelichting op de geschiedenis van de Broederschap, de uitvaartenlijst en achtergronden verwijzen we de geïnteresseerde naar het artikel: Alfons Bruekers, De Broederschap van Onze Lieve Vrouw. Geloof, dood en sexuele moraal in zeventiende-eeuws Nederweert, in: Nederweerts Verleden, Mensen, Macht en Middelen (Nederweert 1996) p. 81-198). Een uitgave van de Stichting Geschiedschrijving Nederweert.

Toelichting bij de tabellen
De uitvaartenlijst is verdeeld in vier tabellen, die alle een periode van ongeveer tien jaar omvatten. De dateringen in de oorspronkelijke lijst zijn zeer onvolledig. Slechts in uitzonderingsgevallen werd een begrafenisdatum genoemd en meestal volstond men met het noteren van het kalenderjaar, soms dat zelfs niet eens. Door combinatie met andere bronnen kon echter in een aantal gevallen een preciezere datum gereconstrueerd worden, die dan ook in de tabellen wordt vermeld. Vetgedrukte data komen uit de oorspronkelijke bron, magere data zijn een reconstructie.
Voor het zoeken op familienaam is een index op persoonsnamen beschikbaar.

Ga naar de tabellen:

Deel 1, periode 1588-1599 (volgnummers 1-128)
Deel 2, periode 1600-1609 (volgnummers 129-286)
Deel 3, periode 1610-1619 (volgnummers 287-454)
Deel 4, periode 1620-1632 (volgnummers 455-710)

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert