SGN - Monumenten

Monumentencommissie

De SGN wordt vertegenwoordigd in de Gemeentelijke Monumentencommissie door Alfons Bruekers. De commissie adviseert het gemeentebestuur op het gebied van monumentenzorg en archeologie.

Activiteiten in 2006

Op monumentengebied was in 2006 natuurlijk vooral cafépand ’Siem’ spraakmakend. Het bestuur was vertegenwoordigd bij de officiële opening van dit gerestaureerde rijksmonument op 29 juni 2006. Behalve de bekende restaurator en restaurateur Camille Oostwegel speechte daar ook voorzitter Cor namens de Heemkundevereniging. Penningmeester, tevens kleinzoon van de naamgever van het café, Siem Peters, verrichtte de openingshandeling door in de zijgevel een gedenksteen te onthullen met daarop een zogenaamd chronogram of jaartalvers dat stil staat bij de restauratie van het monument, en dat in romeinse letters het jaartal 2006 bevat. U moet dat maar eens bekijken en op uw gemak natellen.

Activiteiten in 2007

De commissie vergaderde in 2007 slechts één keer en had daarbuiten regelmatig schriftelijk onderling contact. In het verslagjaar werd het College van B&W o.a. geadviseerd over uitbreidingen aan het Rijksmonument ´Siem´ (zonwering en verwarmd buitenterras), nieuwbouw op de hoek van de Burg. Vullersstraat en Harrie Carisstraat, en de voorgenomen sloop van de graansilo van Coolen Mengvoeders in Boeket.

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert