SGN - Straatnamen

Straatnamencommissie

straatnaambordje Meester Hermansstraat
Straatnaam ter ere van meester Hermans in Ospel.
(foto: Alfons Bruekers)

De Stichting Geschiedschrijving is in de persoon van Alfons Bruekers lid van de Gemeentelijke Commissie Straatnaamgeving (kortweg: Straatnamencommissie) en adviseert daarin bij de toekenning van nieuwe straatnamen in de gemeente. Daarbij wordt gestreefd om oude plaatselijke benamingen of aandacht voor het verleden te doen voortleven in de eigentijdse straatnaamgeving.

Activiteiten in 2006

De commissie kwam in 2006 tweemaal bijeen. Het door ons geopperde voorstel om de nieuw aan te leggen zijstraat van de Brugstraat (bij de voormalige bakkerij Janssen en bij ijssalon Florence) te vernoemen naar dokter Schmidt, werd overgenomen. George Schmidt (overleden in 1929) was regionaal bekend als arts, dichter, schrijver, musicus en dirigent. Hij woonde Aan Vijftien, op een steenworp afstand van de nu toe te wijzen straatnaam.

Activiteiten in 2007

Op voorstel van een inwoner uit Ospel stemde de commissie in met het idee om de waterlossing die door het uitbreidingsplan Waatskampzijweg loopt, Piepersbeek te noemen, genoemd naar een oude Ospelnaar. Het betreft hier geen officiële straatnaam maar een soort bijnaam voor wat officieel de Ospellossing heet. Het College van B&W besloot echter dit voorstel niet over te nemen.
Een comité van enkele Ospelnaren heeft recent een voorstel geformuleerd voor het noemen van een plantsoentje aan de Hennesweg, op de plek van de voormalige Boerenbond in Ospel, naar oud-wethouder Pierre van Nieuwenhoven, vanwege zijn betekenis voor de ontwikkeling van de landbouw, ruilverkaveling en tal van andere zaken. De commissie waardeert dit initiatief maar geeft de voorkeur aan een betere locatie die meer recht doet aan de persoon in kwestie. Het voorstel wordt in portefeuille gehouden tot er weer een nieuwe straatnaam moet worden vergeven in Ospel.

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert