SGN - Foto’s

Veranderend Nederweert

Menigeen verzucht dat het dorpsbeeld de laatste jaren wel erg snel aan het veranderen is. Het ene na het andere appartementencomplex wordt uit de grond gestampt, industrieterreinen worden aangelegd en oude huizen en boerderijen verdwijnen stilaan. In het foto-archief van de stichting proberen we de fotografische beelden van veranderend Nederweert voor het nageslacht te bewaren. De vergelijking van oude en jongere foto´s toont aan hoe sterk de metamorfose van ons dorpsbeeld is verlopen.

Klik hier grotere exemplaren van de foto’s!

De Kerkstraat in 1900 De Kerkstraat in 1950 De Kerkstraat in 2000
De Kerkstraat in 1900. De Kerkstraat in 1950. De Kerkstraat in 2000.

(foto´s archief Stichting Geschiedschrijving Nederweert)

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert