SGN - Doel

Doel

Het doel van de stichting is het bevorderen van de studie naar en belangstelling voor de Nederweerter geschiedenis. Onder Nederweert wordt hier verstaan het grondgebied van de volledige gemeente Nederweert, dus inclusief de kerkdorpen Budschop, Ospel, Eind en Leveroy.

Publicaties

Om haar doel te verwezenlijken onderneemt de stichting diverse activiteiten. Op de eerste plaats is dat de uitgave van boeken met publicaties over Nederweerter historie, van de prehistorie tot de jongste tijden. Deze boeken verschijnen onder de serienaam Nederweerts Verleden. Van 1985 tot 2002 verschenen reeds zes delen. Van het zesde deel, ’Met naam en toenaam’ (over de jaren vijftig) verscheen ook een filmversie op video en dvd.

Documentatie

Een belangrijke andere activiteit van de stichting is de aanleg van een documentatie-archief over de geschiedenis van Nederweert onder de titel ´Collectief geheugen´. Er is inmiddels een indrukwekkende collectie opgebouwd die bestaat uit originele documenten, foto´s, dia´s, brieven, dagboeken, kranten enz. Dat alles bestrijkt een periode van ongeveer 1700 tot 2000. Vooral de persoonlijke verzamelingen, verenigings- en familie-archieven vormen een prachtige doorsnede van de laatste decennia Nederweerter geschiedenis en zijn stof voor de geschiedschrijvers van de toekomst.

Commissies

De stichting is vertegenwoordigd in de Erfgoedcommissie Nederweert (voorheen: Monumentencommissie) en in de Gemeentelijke Commissie Straatnaamgeving.

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert