SGN - Schenkingen

Mogelijkheid tot het doen van schenkingen

De Stichting Geschiedschrijving Nederweert (die is voortgekomen uit de Heemkundevereniging) is al enkele jaren volop bezig geweest met de verwerving (steeds in de vorm van schenkingen aan de stichting) van archieven en archiefjes van personen en organisaties actief op sociaal, cultureel en maatschappelijk vlak in het Nederweert van de negentiende en twintigste eeuw. Het materiaal bestaat uit foto´s, ansichten, verenigingsadministraties, brieven, kasboeken, manuscripten, films, dia´s en wat dies meer zij. Doel is om uit dit materiaal bij toekomstige boek- en filmuitgaven over de geschiedenis van Nederweert te kunnen putten. Als u iets wilt schenken aan deze collectie, kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden.

Zie ook de menupagina ’Geheugen’.

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert