Lijst van gevormden te Nederweert (1677)

 

In het doopboek van de RK parochie van St. Lambertus te Nederweert bevindt zich een lijst van gevormden uit het jaar 1677. Deze bevindt zich in RAL parochieboeken inv. nr. 92 doopboek 1664-1692, na 1690. De originele titel van de lijst luidt: Nomina Confirmatorum Anno 1677.

 

Wie het sacrament van het vormsel heeft toegediend staat niet vermeld. Waarschijnlijk was dat de bisschop van Roermond en betreft het hier een speciaal bezoek van deze kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder aan zijn parochianen in Nederweert. Daarmee zal waarschijnlijk Žachterstallig onderhoudŽ gepleegd zijn, hetgeen we kunnen vermoeden uit de leeftijdsspreiding van de gevormden (waarover later meer).

 

De lijst bestaat uit de namen van  148 personen waarvan 146 mannen en slechts twee vrouwen (de volgnrs 63 en 105). Een enkele inschrijving lijkt dubbel voor te komen. Het aantal leden uit een en het zelfde gezin is legio.

 

Om een idee te krijgen van de leeftijd van de gevormde personen, is steekproefsgewijs het geboortejaar van enkele personen achterhaald. Hiervoor werden de doopboeken van de parochie van St. Lambertus te Nederweert geraadpleegd. Dit is slechts gedaan in die gevallen waar geen of nauwelijks twijfel over de identificatie kon bestaan.

Het histogram van de leeftijden van de ingeschrevenen (n=60) laat een vrij vlakke verdeling zien tussen de jaren 1659 en 1672. Dat correspondeert dus met leeftijden tussen 5 en 18 jaar. Het jaar 1661 (leeftijd 16 jaar) is een piekjaar met ruim tweemaal het jaargemiddelde.

 

De inschrijvingen in de originele lijst zijn niet genummerd. De enige systematiek die te ontdekken valt is dat leeftijdsgenoten en gezinsleden vaak achtereen zijn ingeschreven. Uit het feit dat het handschrift van de inschrijver niet constant is konden geen conclusies over een eventuele chronologie worden getrokken. De analyse van de verdeling van de leeftijden van de personen suggereert een eenmalige gebeurtenis.

 

De lijst van ingeschrevenen is op twee manieren weergegeven. De eerste tabel is in volgorde van inschrijving (met moderne nummering). De tweede tabel is gealfabetiseerd op achternaam.

 

Tabel 1: Personen op volgorde van inschrijving

volgnr.

 

achternaam in lijst

voornaam in lijst

geboortejaar

op basis van aanvullend onderzoek

1

Hoochbus

Dries

 

2

Didden

Dierick

1664

3

Horickx

Dierick

 

4

Heuchten, van

Wilhelmus

 

5

Heuchten, van

Wilhelmus filius Gabrielis

1665

6

Colen

Matthias

 

7

Geridts

Andreas

 

8

Thonen

Matthias

 

9

Gerardts

Martinus

 

10

Melis

Quirinus

 

11

Cleophas

Petrus

 

12

Gerardts

Martinus filius Anthonij Gerardts

1667

13

Steuten

Anthonius

1661

14

Gerardts

Joannes

 

15

Steuten

Egidius

1669

16

Creijelmans

Henricus

1664

17

Hoemans

Anthonius

 

18

Steuten

Guielmus

1663

19

Trouwen

Guielmus

1661

20

Muijters

Rutgerus

1661

21

Berthus

Baltahasar

1661

22

Laurensen

Petrus

1660

23

Spoormakers

Henricus

 

24

Ghijsen

Anthonius

1666

25

Heuchten van

Petrus Gabrielis

1665

26

Horickx

Henricus

 

27

Moren

Wijnandus

 

28

Hoochbus

Joannes

 

29

Walckers

Henricus

1659

30

Maxits

Guielmus

 

31

Kempers

Matthias

 

32

Fijen

Jacobus

 

33

Drijs

Judocus

 

34

Corsten

Joannes

 

35

Korsten

Adrianus

 

36

Walckers

Jacobus

1665

37

Colen

Joannes

 

38

Walckers

Jacobus (2e maal AB)

 

39

Saers

Jacobus

 

40

Sijbers

Andreas

1664

41

Schasen

Joannes

 

42

Saers

Andreas

 

43

Gijsen

Anthonius

1666

44

Berthus

Matthias

 

45

Berthus

Henricus

1668

46

Cornielis

Godefridus

 

47

Kempers

Matthias frater Anthuenis

1667

48

Nijs

Judocus

 

49

Cuijpers

Matthias

 

50

Schasen

Joannes filius Theodori Schasen

1661

51

Moren

Joannes

 

52

Maxits

Cornilis

1665

53

Schasen

Hendrick

 

54

Lemmen

Sanderus

 

55

Aerts

Joannes

 

56

Bruijns

Adrianus

1662

57

Cornelis

Lambertus

1672

58

Cornelis

Jacobus

 

59

Omens alias Luijten

Joannes

 

60

Rijtens

Petrus

 

61

Cleophas

Judocus

 

62

Hoochbus

Wilhelmus

 

63

Lamberts

Maria Elisabetha

1672

64

Cuijen(?)

Joannes

 

65

Jegers

Jacobus

 

66

Jegers

Joannes

1667

67

Steuten

Gerardus

1662

68

Hoochbus

Matthias

 

69

Mooren

Joannes

 

70

Hoeben

Jan

1666

71

Jansen

Judocus

1663

72

Fijen

Thijs

 

73

Gielen

Jan

 

74

Moren

Matthias

 

75

Kempers

Jacobus

1671

76

Kreijelmans

Martinus

 

77

Kreijelmans

Reijnerus

1671

78

Werckmans

Cornielius

1664

79

Aerten

Guilielmus

 

80

Wagemans

Paulus

 

81

Jegers

Winandus

 

82

Jeghers

Simon

1669

83

Struijcx

Adrianus

 

84

Hensen

Guilielmus

 

85

Vaesen

Judocus

 

86

Bouten

Paulus

 

87

Bouten

Cornelius

 

88

Steuten

Antonius

1661

89

Jansen

Joannes

 

90

Vereijcken

Guilielmus

 

91

Cuijen

Judocus

 

92

Kempers

Joannes

 

93

Beijes

Guilielmus

 

94

Vullers

Cornelius

 

95

Heij, aen de

Joannes

 

96

Cornelis

Joannes

1667

97

Cornelis

Gijsbertus

1664

98

Coumons

Guilielmus

1661

99

Janssen

Franciscus

 

100

Roij, van

Petrus

 

101

Rutten

Godefridus

1661

102

Hoochbus

Reijnder

 

103

Bloemers

Godefridus

1671

104

Mussen

Willem

 

105

Simons

Janneken

 

106

Muijters

Thijs

1670

107

Mooren

Nielis

 

108

Cuijl, op de

Joannes

 

109

Vullers

lambertus filius L. Trouwen

1671

110

Heuchten, van

Petrus filius Joannes

 

111

Heuchten,van

Lambertus filius Joannes

 

112

Struijckx

Joannus

 

113

Hoeut, van

Joannes

 

114

Mussen

Matthias

1659

115

Cluijskens

Petrus

 

116

Creijelmans

Judocus

1663

117

Trouwen

Theodorus

 

118

Lamen

Petrus

 

119

Fijen

Matthias

 

120

Coumans

Jan

 

121

Trouwen

Leonardus

1663

122

Creijelmans

Matthias

1661

123

Cornelis

Matthias Lamberti

 

124

Derix

Matthias

 

125

Derix

Cornelius

1670

126

Meuren

Guilielmus

 

127

Verheijen

Petrus

1666

128

Lamen

Theodorus

 

129

Trouwen

Henricus

 

130

Kemers

Jacobus

1661

131

Didden

Martinus

1659

132

Custers

Joannes

 

133

Rutten

Henricus

1667

134

Maes

Henricus

1668

135

Maes

Cornelius

1670

136

Nieuwen, van

Joannes

 

137

Nijen

Joannes

 

138

Beijs

Petrus

1671

139

Weijnarts

Gulielmus

 

140

Bossers

Thedorus

1662

141

Remers

Henricus

 

142

Knops

Jacobus

 

143

Struijx

Petrus

 

144

Petiens

Franciscus

1669

145

Peeters

Jacobus

 

146

Braeckmans

Petrus

 

147

Hansen

Matthias

 

148

Beijs

Hendricus

1669

versie 1.0            Copyright A. Bruekers/SGN

 

 

 

Tabel 2: Personen op alfabetische volgorde

volgnr.

 

achternaam in lijst

voornaam in lijst

geboortejaar

op basis van aanvullend onderzoek

79

Aerten

Guilielmus

 

55

Aerts

Joannes

 

93

Beijes

Guilielmus

 

148

Beijs

Hendricus

1669

138

Beijs

Petrus

1671

21

Berthus

Baltahasar

1661

45

Berthus

Henricus

1668

44

Berthus

Matthias

 

103

Bloemers

Godefridus

1671

140

Bossers

Thedorus

1662

87

Bouten

Cornelius

 

86

Bouten

Paulus

 

146

Braeckmans

Petrus

 

56

Bruijns

Adrianus

1662

61

Cleophas

Judocus

 

11

Cleophas

Petrus

 

115

Cluijskens

Petrus

 

37

Colen

Joannes

 

6

Colen

Matthias

 

97

Cornelis

Gijsbertus

1664

58

Cornelis

Jacobus

 

96

Cornelis

Joannes

1667

57

Cornelis

Lambertus

1672

123

Cornelis

Matthias Lamberti

 

46

Cornielis

Godefridus

 

34

Corsten

Joannes

 

120

Coumans

Jan

 

98

Coumons

Guilielmus

1661

16

Creijelmans

Henricus

1664

116

Creijelmans

Judocus

1663

122

Creijelmans

Matthias

1661

91

Cuijen

Judocus

 

64

Cuijen(?)

Joannes

 

108

Cuijl, op de

Joannes

 

49

Cuijpers

Matthias

 

132

Custers

Joannes

 

125

Derix

Cornelius

1670

124

Derix

Matthias

 

2

Didden

Dierick

1664

131

Didden

Martinus

1659

33

Drijs

Judocus

 

32

Fijen

Jacobus

 

119

Fijen

Matthias

 

72

Fijen

Thijs

 

14

Gerardts

Joannes

 

9

Gerardts

Martinus

 

12

Gerardts

Martinus filius Anthonij Gerardts

1667

7

Geridts

Andreas

 

24

Ghijsen

Anthonius

1666

73

Gielen

Jan

 

43

Gijsen

Anthonius

1666

147

Hansen

Matthias

 

95

Heij, aen de

Joannes

 

84

Hensen

Guilielmus

 

25

Heuchten van

Petrus Gabrielis

1665

110

Heuchten, van

Petrus filius Joannes

 

4

Heuchten, van

Wilhelmus

 

5

Heuchten, van

Wilhelmus filius Gabrielis

1665

111

Heuchten,van

Lambertus filius Joannes

 

70

Hoeben

Jan

1666

17

Hoemans

Anthonius

 

113

Hoeut, van

Joannes

 

1

Hoochbus

Dries

 

28

Hoochbus

Joannes

 

68

Hoochbus

Matthias

 

102

Hoochbus

Reijnder

 

62

Hoochbus

Wilhelmus

 

3

Horickx

Dierick

 

26

Horickx

Henricus

 

89

Jansen

Joannes

 

71

Jansen

Judocus

1663

99

Janssen

Franciscus

 

65

Jegers

Jacobus

 

66

Jegers

Joannes

1667

81

Jegers

Winandus

 

82

Jeghers

Simon

1669

130

Kemers

Jacobus

1661

75

Kempers

Jacobus

1671

92

Kempers

Joannes

 

31

Kempers

Matthias

 

47

Kempers

Matthias frater Anthuenis

1667

142

Knops

Jacobus

 

35

Korsten

Adrianus

 

76

Kreijelmans

Martinus

 

77

Kreijelmans

Reijnerus

1671

63

Lamberts

Maria Elisabetha!

1672

118

Lamen

Petrus

 

128

Lamen

Theodorus

 

22

Laurensen

Petrus

1660

54

Lemmen

Sanderus

 

135

Maes

Cornelius

1670

134

Maes

Henricus

1668

52

Maxits

Cornilis

1665

30

Maxits

Guielmus

 

10

Melis

Quirinus

 

126

Meuren

Guilielmus

 

69

Mooren

Joannes

 

107

Mooren

Nielis

 

51

Moren

Joannes

 

74

Moren

Matthias

 

27

Moren

Wijnandus

 

20

Muijters

Rutgerus

1661

106

Muijters

Thijs

1670

114

Mussen

Matthias

1659

104

Mussen

Willem

 

136

Nieuwen, van

Joannes

 

137

Nijen

Joannes

 

48

Nijs

Judocus

 

59

Omens alias Luijten

Joannes

 

145

Peeters

Jacobus

 

144

Petiens

Franciscus

1669

141

Remers

Henricus

 

60

Rijtens

Petrus

 

100

Roij, van

Petrus

 

101

Rutten

Godefridus

1661

133

Rutten

Henricus

1667

42

Saers

Andreas

 

39

Saers

Jacobus

 

53

Schasen

Hendrick

 

41

Schasen

Joannes

 

50

Schasen

Joannes filius Theodori Schasen

1661

40

Sijbers

Andreas

1664

105

Simons

Janneken!

 

23

Spoormakers

Henricus

 

13

Steuten

Anthonius

1661

88

Steuten

Antonius

1661

15

Steuten

Egidius

1669

67

Steuten

Gerardus

1662

18

Steuten

Guielmus

1663

112

Struijckx

Joannus

 

83

Struijcx

Adrianus

 

143

Struijx

Petrus

 

8

Thonen

Matthias

 

19

Trouwen

Guielmus

1661

129

Trouwen

Henricus

 

121

Trouwen

Leonardus

1663

117

Trouwen

Theodorus

 

85

Vaesen

Judocus

 

90

Vereijcken

Guilielmus

 

127

Verheijen

Petrus

1666

94

Vullers

Cornelius

 

109

Vullers

lambertus filius L. Trouwen

1671

80

Wagemans

Paulus

 

29

Walckers

Henricus

1659

36

Walckers

Jacobus

1665

38

Walckers

Jacobus (2e maal AB)

 

139

Weijnarts

Gulielmus

 

78

Werckmans

Cornielius

1664

versie 1.0            Copyright A. Bruekers/SGN