Naburenlijst van Nederweert (Kerckhof) met inkwartieringen (1638)

 

In maart van het jaar 1638, in de nadagen van de Tachtigjarige Oorlog, streken in een korte periode convooien militairen van het leger van de koning van Spanje neer in Nederweert. Ze waren op weg van Roermond naar Weert en van Weert naar Diest. Zes of zeven maal deden de militairen in Nederweert aan, meer in het bijzonder de huizen van de bewoners in het centrum van het dorp. De bewoners moesten voor slaapplaats, eten en drinken zorgen en droegen alle kosten van deze inkwartiering. Nadien ontstond er een geschil tussen de inwoners en de schutterij van Nederweert, over de vergoeding van de inkwartieringskosten. Aan dat juridische dossier danken we het bestaan van de lijst van inwoners uit 1638, en de omvang van hun inkwartiering.

 

De genoemde bewoners waren woonachtig in “den Kerckhoff ende Staet”, dat wil zeggen de kern van het dorp Nederweert. Dit gebied omvatte de volgende huidige straten uit de Nederweerter dorpskern: Kerkstraat, Staat en Schoolstraat.

 

De volgnummers komen uit de oorspronkelijke lijst, die werd opgesteld op 26 november 1638.

Het origineel bevindt zich in RAL Archief Schepenbank Wessem inv. nr. 103 / 1640. Een tweede, vrijwel gelijkluidend exemplaar, bevindt zich in een procesdossier in GAW ORA 1465.

 

 

 

nr.

gezinshoofd

ingekwartierd

1

Jan Luijten

vijff soldaeten te voet

2

Thijs Schallarts

eenen luijtenant te peerdt ende eenen soldaet te voet

3

Gies Voncken

4 ruijters

4

Thonis Peetens

2 ruijters met peerden

5

Jan Luijten

8 soldaeten

6

Jacob Luijten

6 ruijters met peerden

7

Reinder Laurinsen

4 ruijters met peerden

8

Thijs Davits

6 soldaeten te voet

9

Jost Hueben

seven ruijter met peerden

10

Wilm Hendrix alias Keijen

3 met peerden en 2 te voet

11

Mr Wilm van Huechten

een met peert en te voet ende noch eenen knecht ende eenen luijtenant

12

Winart Vaes

twee met peerden

13

Jacob Fien

eenen capiteijn met 3 peerden

14

Thonis Art Pettens soon

5 te voet

15

Dierick Moesmans

een te voet

16

Trien Luijten

vijff te voet

17

Peter Mueren

eenen cornet en tesamen 8 peerden

18

Lem Bruijns

seven te voet

19

Peter Vaes

seven te voet

20

Rut Muijters

6 te voet

21

Heijlten Lennarts

6 te voet

22

Meij Lauwers

vijff peert ruijters en 2 te voet

23

Goert Bouten

saemen de dueren in stucken geslaegen en (sijn?) huijs verbrandt

24

Jan Kupers

6 peerden en 5 mans

-

Thonis Lambrich

2 met peerden

25

Frans Fien

3 te voet

26

Thonis Didden

5 peertruijters een te voet

27

Thijs Mosmans

vijff peertruijters

28

Peter Ketelers

4 peertruijters

29

Thijs Coolen

3 peertruijters een te voet

30

Jan Muijters

7 voetsoldaeten ende 8 wagens

31

den scholtis

een capiteijn een luijtenant

32

Jan Cornielis

den ritmeester

33

Griet Luijten

5 te voet

34

Jan Kuijen

5 te voet

35

Geert Gielen

twee te voet

36

Jan Didden

3 peert ruijters

37

Dierick Hoerix

sees peert ruijters

38

Thijs Geenen

5 te peert

39

den secretaris

een cornet samen 2 peerden en 2 man

40

Peter Paeps

4 peertruijters daer onder 2 luijtenants

41

Merrij Jegers

3 ruijters te peert

42

Griet Jegers

2 ruijters te peert. Wordt gesacht den ruijter onderhouden te sijn bij Sieb Pijpers

43

Gubbel Pipers

3 peertruijters

44

Stijn Lambrich

2 ruijters te peerdt. waerbij gekoomen sijn 2 te voet bij nacht

-

Lins Josten

 

45

Vaes Lennarts

3 peert ruijters

46

Lambert Nijen

3 peert ruijters

47

Thijsken Bruns

gheijn gehadt

48

Sieb Pipers

een peert ruijter. desen ruijter verclaert Lins Josten onderhalden te hebben

49

Jan Blox

4 peertruijters ende een bedde uijtgeschut

50

Jan Haelens

4 broot 5 pont booter (…) 10 pont vles 22 potten biers

51

Winart Thijs

4 peerden en vijff mans

52

Lem Bruns

 

53

Heijn Bruns

 

-

Thijsken Rijttens

verclaert haer schoen genoemen te hebben

-

Thonisken Gerrarts

bedde uijtgeschut en 4 peert

-

Meijken Beelen

is beschadigt een malder roggenmeel, vier pont boeteren, een paer slaeplaecken

Versie 1.0        Copyright A. Bruekers/SGN