Pachters van de kerkentienden in Nederweert (1594-1671)

 

De kerk van Nederweert had sedert de middeleeuwen een viertal akkercomplexen waarvan zij het tiendrecht bezat. In de praktijk inde de kerk deze tienden niet zelf, maar verpachtte zij het tiendrecht aan particulieren. Deze zorgden dan op hun beurt voor de inning van de tienden bij de landbouwers uit de betreffende complexen. Het voordeel voor de kerk was dat zij af was van de rompslomp, en voor de pachters bood het de kans om winstmarge te genereren. Bij een goed oogstjaar was de tiende namelijk evenredig hoog.

 

De verpachtingsgegevens zijn ontleend aan een manuaal of kladboek van de pastoor van Nederweert, in: GAW APN 1. Verder aan het pastoreel register 1611-1747, in: GAW APN 2.

 

 

datum verpachting

tiendegebied

Kerkengeleijt

Hoijacker of Houacker (1621)

Houtstiende

Broecstraet

1594 jun 27

Lambrecht Nijen

Jan Hasen

 

 

1595

Lambrecht Nijen

voor twee jaar

Giel Gobbels

Peter Thonis

Groet Lem

 

Heenken Wetemans

1596 jun

 

Gordten, weduwe van Thijsken Meuwis, voor twee jaar

 

 

1597

 

 

Thonis van Hout

 

1598

 

Jan Shasen

 

 

1599

 

Jan Shasen

 

Gordt Cornelis

1621

?

Wilm Roobers

Jan Heuvels

?

Jan Kuesters

Jan Bossers

Mieliske Gerrets

Wilm Mewis

1664 jul 15

Tijs Didden

Reijnder Custers

 

Tijs Winnen

1665 jul 22

 

 

 

Winart (Peetkens?)

1671

Jan Krijelmans

Jost Peeters

 

Lem Walckers

Versie 1.0            Copyright A. Bruekers/SGN