Lijst van kerkelijke jaargetijden in de kerk van Nederweert (voor 1676)

 

Het kerkbestuur van de RK St. Lambertusparochie in Nederweert zag in 1676 aanleiding om de administratie van de gestichte jaargetijden te saneren. Jaargetijden waren eeuwigdurende stichtingen, door parochianen bij testament vastgelegd. Zij schonken een kapitaal (in de praktijk enkele honderden guldens) waarbij de Kerk als tegenprestatie jaarlijks een mis liet lezen op de sterfdag van de overledene. Met de rente-inkomsten uit de schenking kon de kerk haar jaarlijkse lasten betalen.

 

Door slechte beleggingen en harde tijden waren de stichtingen minder ´eeuwigdurend´ dan bedoeld was. Om die reden gebeurde het wel eens dat enkele oude, minder goed renderende stichtingen bijeen gevoegd werden tot een nieuwe. Zo ook in 1678. Omdat daarmee afgeweken werd van de bedoeling van de oorspronkelijke schenkers, moest de bisschop formeel toestemming geven.

 

Bij de reductie-actie van 1676 werd het aantal jaargetijden teruggebracht van 37 naar acht. nauwkeurig werd geboekstaafd welke stichtingen het betrof. De meeste jaargetijden dateerden uit de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw. Daarmee geeft de lijst een inkijkje in de tijd voor er sprake was van begraafregistratie in de kerk van Nederweert.

 

Veel van de genoemde stichters hebben de letter ´D´ (Dominus, van Heer) voor hun naam. In de meeste gevallen betreft het dan kapelaans of pastoors.

De voornamen zijn vernederlandst. De toelichtingen zijn ontleend aan WieWatWanneer (zelfde website).

 

 

 

nr.

stichters van jaargetijden

toelichting (uit andere bronnen)

1.

Fijen, Matthias

Bijlmaeckers, Antonius

Blox, D. Judocus

Nijs, D. Theodorus

Horix, D. Godefridus

 

 

kapelaan

 

 

kapelaan in 1599

2.

Steen, D. Antonius van den Steen

Bruggen, Antonius, met echtgenote

Smits, D. Lambertus

Rosvels, D. Theodorus

Sasen, D. Laurentius

 

pastoor in 1566

 

 

 

kapelaan in 1579

3.

Verheijen, D. Godefridus

Horens, D. Joannes, en ouders

Nijs, D. Henricus

Smits, Petrus en Elisabeth

Driessen, Joannes, met echtgenote

Hulshoven, D. Aegidius van

Baten, D. Hubertus

 

 

4.

Antonij, D. Martinus

Dijck, D. Antonius van

Wagemans, D. Lambertus

 

kapelaan 1661-1625

5.

Scroeijen, D. Henricus

Manacker, Petrus van den, en echtgenote

Bouten, D. Matthias

Petiens, Joannes

Scroeijen, D. Joannes, en ouders

 

 

6.

Emonts, D. Joannes

Guttiens, Andreas

Heldemans, D, Joannes

Didden, Paulus, en echtgenote

Linsen, D. Petrus

Rosvels, D. Aegidius

Toreels, Reijnerus, en domicella Staeij

 

 

 

 

 

 

kapelaan 1580-1593, overleden 1593

7.

Vogels, D. Peregrinus

Bouten, D. Henricus

 

pastoor-deken 1608-1621, overl. 1649

8.

Breugels, Wilhelmus

Broeck, Domicella Margarete van den

Fijen, Jacob

 

pastoor 1599-1608

eega van schout Michiel Beijs

Versie 1.0        Copyright A. Bruekers/SGN