Registers - Plaats- en zaaknamen - P

Namen beginnend met:
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Spring naar de combinatie:
N.B. Lettercombinaties die niet voorkomen zijn niet aanklikbaar!
Pa Pb Pc Pd Pe Pf Pg Ph Pi Pj Pk Pl Pm
Pn Po Pp Pq Pr Ps Pt Pu Pv Pw Px Py Pz

- P -

paardentractie, IV, 140-142, 154
paardeverzekeringen, IV, 171-175
-; St. Lambertus, IV, 171-174
Panheel, IV, 139, V, 58, 61, 73
Panneweg, IV, 180
Panningen, IV, 90
paranormaal onderzoek, III, 42
Parijs, III, 193
parochies
-; Budschop, St. Rochus, II, 24-27, IV, 54
-; Eind, St. Gerardus, I, 9, 14, II, 33-36, IV, 72-75, V, 228
-; Leveroy, St. Barbara, I, 14, II, 36-39, 42-48, 68, 110, 171, 179, IV, 78, 79, 178, V, 126, 127, 129
-; Nederweert, St. Lambertus, I, 27, 62, II, 10-24, 37, 83-85, 90, 92, 102, 104, 110, 112, 121, 177-179, IV, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 178, V, 81-140
-; Ospel, O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, I, 9, 14, 87, 88, II, 27-33, 37, 179, IV, 64, 67, 72, 178, V, 127, 128
-; Weert, II, 110
paspoorten, I, 47-68
Pastoor Brandstraat, I, 113
Pastoor van der Steenstraat, II, 13
pastoors, I, 87-89, II, 104, 105, 112, 126, 143, 144, 148, 151, 152, V, 55-57, 76, 77, 83, 85, 87, 90, 94-110, 116-126, 128, 135, 138, 143, 145, 220, 221, 226, 233, 235
pastorieën, II, 177, 178, V, 83
Pastoriestraat, I, 111
Pastorieweg, V, 27, 28
Paulus Holtenstraat, III, 211, V, 59, 72, 130
Paulussteeg, V, 65

Peel, de, I, 13, II, 27, 31, 32, 49, 131-141, III, 9-27, 132, 133, 141, 210, 211, 217, 218, 232, V, 9-16, 203, 206-208
Peel-Raamstelling, II, 53-55
Peelbanen, II, 132, 138, III, 21, V, 10, 203
Peelsteeg, III, 199, IV, 180
pelgrimstochten: zie bedevaarten
pensionaat St. Louis, III, 78
persoonsregisters, IV, 178, 179
pestepidemieën, II, 92, III, 78, 93, 94, 96, 103, 105; zie ook: besmettelijke ziekten, epidemieën
petitiebeweging, IV, 10-12, V, 38, 39, 70

Philips van Horne: zie archeologische werkgroep Philips van Horne

pijpenmakerijen, III, 145-153, V, 63
pijpennijverheid, III, 145-153
pijpmerken, III, 149, 151, 152
Pishoek, IV, 180

plantengroei, III, 12, 14, 16-18, 20-26, V, 15
Platte Peel, IV, 180, V, 10, 206, 212
plattelandsbevolking, III, 189, 190
PLEM, II, 71

Poeldijk, IV, 127
politie, III, 130, 135-139, 141; zie ook: marechaussee, schouten, veldwachters
politieke ontwikkelingen, 18e eeuw, I, 48-52, V, 53
politieke ontwikkelingen, 19e eeuw, II, 151, 152, IV, 9-19, V, 31-48, 70
postbodes, I, 103-108, 110-114
Posterholt, II, 66, 69, IV, 62, 120, V, 76
postkantoren, I, 107, 108, 110-113
postmeesters, I, 105-106, V, 55
poststempels, I, 109
postwet, I, 107
postwezen, I, 103-114
potstallen, II, 75, 76, 132, III, 27, 37
pottenbakkers, II, 90, III, 23, 148

prehistorisch akkercomplex, V, 199-213
priesterwijdingen, II, 109, 170, 171
processen: zie rechtszaken
processies, V, 86-89, 92, 93, 102, 108-115, 118, 122, 133, 140
protestantisme, I, 29, II, 92, 121, 126, 163, 164, III, 77, 80, 83, 85-91, 103, 104, V, 83, 84, 93-96, 138
protesten (oproer), IV, 10-19, 29, 30, V, 39-44, 53
Provinciale Staten, II, 66, 68, 71, 145, 153-156, 159, V, 49, 66, 71, 77
pruikenfabricage, I, 57

Puiflijk, V, 51, 52

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert