Bronnen - Wie, wat, wanneer - Beroepenindex

Beroepenindex

alferis, zie functionarissen van de schutterijen
armenmeester
arts, zie chirurgijn

baanmeester
bedeljager
beekhoeder (beekwachter)
belastinggaarder
bestuurslid van de Boerenbond, zie functionarissen van de Boerenbond
bestuurslid van de Boerenleenbank, zie functionarissen van de Boerenleenbank
beul (scherprichter)
bode, zie functionarissen van de schutterijen
brandmeester
broedermeester
    van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw
    van de Broederschap van St. Antonius
    van de Broederschap van St. Joris
    van de Broederschap van St. Rochus
    van de Broederschap van ?
burgemeester
    voor de Franse Tijd
    tijdens de Franse Tijd
    na de Franse Tijd

chirurgijn
cournet, zie functionarissen van de schutterijen

deken, zie functionarissen van de schutterijen
directeur van de Boerenbond, zie functionarissen van de Boerenbond
directeur van de Boerenleenbank, zie functionarissen van de Boerenleenbank
directeur van de eredienst
dijkwachter
doodgraver
douanier

Franciscanessen-leerkrachten
    van de St. Jozefschool Nederweert
    van de Bewaarschool/kleuterschool Nederweert
    van de St. Annaschool Ospel
    van de Bewaarschool/kleuterschool Ospel
functionarissen van de Boerenbond
    Boerenbond Nederweert
    Boerenbond Ospel
functionarissen van de Boerenleenbank (later RABO-bank)
    Boerenleenbank Nederweert
    Boerenleenbank Ospel
    Boerenleenbank Leveroij
functionarissen van de schutterijen
    van de Alde Schutten van het gilde van St. Joris
    van de Jonge Schutten van het gilde van St. Antonius
    van de Schutterij van het gilde van St. Barbara van Leveroy
    van een onbekende schutterij (Alde of Jonge Schutten?)

gekorene
gemeenteraadslid
gemeentesecretaris, zie secretaris
gezworene
gerichtsbode
glasmaker

Hollandsebode

kantonnier
kapelaan
    van de St. Lambertusparochie van Nederweert
    van de St. Barbaraparochie van Leveroy
    van de OLV Onbevlekt Ontvangen parochie van Ospel
kapelmeester
    van de St. Rochuskapel
kapitein, zie functionarissen van de schutterijen
kassier van de Boerenleenbank, zie functionarissen van de Boerenleenbank
kerkmeester
    van de St. Lambertusparochie van Nederweert
    van St. Barbaraparochie van Leveroy
keurmeester
kluizenaar
kloosterzusters Franciscanessen uit Nederweert en Ospel
koster
    van de St. Lambertusparochie van Nederweert
    van de St. Barbaraparochie van Leveroy

laatschepen
    van de laathof van het kapittel van St. Servaas
    van de laathof van de pastoor van Nederweert
    van de laathof van de domkoster van Luik (Lem Melis’ laathof)
landmeter
leerkracht, zie schoolmeester en Franciscanessen-leerkrachten
lid Raad van Toezicht van de Boerenleenbank, zie functionarissen van de Boerenleenbank

meester van de school, zie schoolmeester
meester-ambachtsman
    meester metselaar
    meester smid
    meester timmerman
    meester velbereider (looier)
metselaar, zie meester metselaar
molenaar
    van de windmolen van Roeven
    van de windmolen van Rosveld
    van de windmolen van Budschop
    van de watermolen van Swartbroek

nachtwaker
notaris

officier van gezondheid
omroeper
onderwijzer, zie schoolmeester en Franciscanessen-leerkrachten
ontvanger
organist
overste
    van het Franciscanessenklooster St. Jozef van Nederweert
    van het bejaardengesticht/Magadelanaconvent van Nederweert
    van het Franciscanessenklooster St Anna van Ospel

pastoor
    van de St. Lambertusparochie van Nederweert
    van de St. Barbaraparochie van Leveroy
    van de Maria Onbevlekt Ontvangen parochie van Ospel
peelcomissaris, zie baanmeester
pijpenbakker
postbode
procureur
putmeester

rector
    van het Heilig Kruisaltaar
    van het Maria Magdalena Altaar
    van het Onze Lieve Vrouwe altaar
religieuze, zie kloosterzusters Franciscanessen uit Nederweert en Ospel
rentiermeester
rotmeester

schepen
schoolmeester
    van de school in het Dorp
    van de school op Budschop
    van de school op Kreijel
    van de school op Leveroy
schout
schutterijen, zie functionarissen van de schutterijen
secretaris
sluiswachter
smid, zie meester smid
stadhouder

tandarts
timmerman, zie meester timmerman

uurwerkmaker

vaandrager, zie functionarissen van de schutterijen
veearts
velbereider, zie meester velbereider
veldbode
voorzitter van de Boerenbond, zie functionarissen van de Boerenbond
vroedmeester/vroedvrouw

wethouder
wijkverpleegster
    in Nederweert
    in Ospel

ijkmeester

zaakvoerder van de Boerenbond, zie functionarissen van de Boerenbond

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert