Nieuws - Persbericht d.d. 12 december 2007

PERSBERICHT

van de Stichting Geschiedschrijving Nederweert

Het door de Stichting Geschiedschrijving Nederweert aangespannen Kort Geding dat zou dienen voor de rechtbank Roermond op woensdag 12 december, is door de stichting zelf op het laatste moment afgeblazen. Zij doet dat mede op verzoek van burgemeester Evers van Nederweert en onder grote druk van een petitiebeweging vanuit een klein deel van de bevolking van Nederweert.
In dat Kort Geding wilde de stichting van de rechtbank gedaan krijgen dat zij mocht doorgaan met de realisatie van het voor najaar 2008 aangekondigde boek over de oorlogsslachtoffers van Nederweert in de periode 1940-’45. Dhr. Con van Nieuwenhoven was als medewerker van het boek verbonden aan de stichting. Verder wilde de stichting dat de rechter dan de voor december 2007 geplande eigen uitgave van Van Nieuwenhoven zou blokkeren.

Als aanleiding voor haar stopzetten van het Kort Geding voert de stichting het feit aan dat zij op 9 december een petitie heeft overhandigd gekregen, ondertekend door een aantal inwoners uit Nederweert. In de begeleidende brieven wordt de stichting gesommeerd haar juridische acties stil te zetten en om de publicatie van Van Nieuwenhoven geen strobreed meer in de weg te leggen. Indien de stichting daaraan niet wenst te voldoen, zo staat in de brieven, dan zal men het uiterste doen om te voorkomen dat het in wording zijnde boek van de stichting nog ooit het levenslicht zal zien. Concreet kondigen de petitie-ondertekenaars aan om de stichting dan dusdanig te laten boycotten dat er nooit meer een ’volledig boekwerk over de Nederweerter oorlogsjaren’ onder auspiciën van de stichting zal kunnen verschijnen.

De brieven bij de petitie zijn niet alleen aan het bestuur van de stichting gericht maar bevatten ook persoonlijke boodschappen aan de bestuursleden zélf. Daarin worden gerichte waarschuwingen aan hun adres geuit, wordt ’langdurige vijandschap’ aangekondigd en richting een rechtstreeks aangesproken bestuurslid zelfs de vergelijking getrokken met het zware oorlogsleed van vele inwoners tijdens WOII.
Ongeveer honderd inwoners hebben de petitie van hun handtekening voorzien, waaronder diverse prominente inwoners.

Met name de persoonlijke aanvallen zijn bij de stichtingsleden hard aangekomen. Zij stellen vast dat zij bij verdere escalatie niet alleen moeten vrezen voor hun persoonlijke veiligheid en die van hun gezinnen, maar ook dat er sprake is van een volkomen uit de hand gelopen polemiek die tot een breuk in de gemeenschap kan leiden. Het verschil tussen ’gelijk hebben’ en ’gelijk krijgen’ zou dan wel eens een heel groot kunnen zijn. Bovendien drijft de stichting al tweeëntwintig jaar op de belangeloze medewerking van vele tientallen inwoners en vindt zij het belangrijk daar niet van verwijderd te raken.

Na rijp beraad en mede op verzoek van burgemeester Henk Evers van Nederweert heeft het bestuur van de stichting besloten om derhalve af te zien van het Kort Geding. De stichting zag de uitspraak van de voorzieningenrechter vol vertrouwen tegemoet. Maar in het besef dat een rechtszaak alleen maar tot verliezers zou leiden, en om de persoonlijke veiligheid van de bestuursleden te garanderen, is afgezien van het Kort Geding.

Eerdere bemiddelingspogingen waren op niets uitgelopen. Burgemeester Evers van Nederweert heeft echter aangeboden om, nu de stichting haar Kort Geding heeft ingetrokken, op korte termijn opnieuw met de stichting en met sleutelfiguren uit de Nederweerter gemeenschap aan tafel te willen gaan zitten.

______

De Stichting Geschiedschrijving Nederweert is opgericht in 1985. Sinds haar oprichting heeft zij zes boekwerken uitgegeven onder de serietitel "Nederweerts Verleden". Verder leverden de medewerkers van de stichting bijdragen aan talloze andere kleine en grote boekuitgaven in de regio. De boeken verheugen zich in een grote belangstelling; het laatste boek, over de jaren vijftig, verscheen in een oplage van 2600 stuks. Over datzelfde thema verscheen in 2004 bij de stichting ook een film op dvd. Zie ook www.nederweertsverleden.nl.

Het bestuur van de
Stichting Geschiedschrijving Nederweert

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert