Nieuws - Nieuwsbericht ’Weekblad van Nederweert’ d.d. 8 mei 2008

Uitreiking certificaten en prijzen op de basisscholen in Nederweert door de Stichting Geschiedschrijving Nederweert.

Op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 april zaten de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 van alle acht basisscholen in de gemeente Nederweert klaar om te horen welke kinderen van hun school een prijs gewonnen hadden met hun tekening over de Tweede Wereldoorlog. Een deskundige jury had zich gebogen over de 477 tekeningen en wees, na rijp beraad, drie kinderen aan uit alle groepen 5 die in aanmerking kwamen voor de eerste, tweede en derde prijs. Dit gebeurde ook bij de groepen 6, 7 en 8 en daarmee kwam het aantal prijzen op 12.

Het moet gezegd worden; geen eenvoudige opgave omdat het aantal zeer geslaagde, kunstzinnige, soms erg gevoelige en hier en daar ook wel humoristische, tekeningen het getal twaalf ruim oversteeg. Daarom besloot de jury een extra categorie ’eervolle vermeldingen’ in het leven te roepen en daarmee ontstond voor ons de mogelijkheid een groter aantal kinderen te verrassen.

Op bovengenoemde data bezochten telkens 3 bestuursleden de scholen en reikten een certificaat plus de erbij behorende prijs uit. Eén van de bestuursleden vertelde in een korte toespraak waarom dit tekenproject in september/oktober van het vorig jaar werd opgezet, namelijk om de kinderen op een leerzame en leuke manier bij de geschiedenis van hun eigen regio te betrekken. Hij verwees de kinderen naar de website van de Stichting (www.nederweertsverleden.nl) omdat daar de producten van alle winnaars van dit project, evenals het erbij behorende juryrapport, te bewonderen zijn. Ook werd er een speciaal applaus gevraagd voor de kinderen die wel een inspanning leverden, maar buiten de prijzenboot vielen. Het was plezierig te constateren dat deze oproep niet tevergeefs werd gedaan.
Leuk is het ook dat veel kinderen ons mondeling of via het gastenboek van de website lieten weten het tekenproject als leerzaam, leuk en uitdagend ervaren te hebben. Dat stimuleert ons in ieder geval om in de toekomst vaker te mikken op projecten voor het basisonderwijs omdat geschiedenis pas echt gaat leven als je dichtbij huis begint.

Namens de Stichting Geschiedschrijving Nederweert,

Frans Heynen.

Weekblad voor Nederweert, donderdag 8 mei 2008

Prijsuitreiking door Frits Knapen, Henk Janssen en Jeanne Heynen-Kessels.

Prijsuitreiking Prijsuitreiking Prijsuitreiking Prijsuitreiking
Prijsuitreiking Prijsuitreiking Prijsuitreiking Prijsuitreiking
Prijsuitreiking Prijsuitreiking Prijsuitreiking Prijsuitreiking
Prijsuitreiking Prijsuitreiking Prijsuitreiking Prijsuitreiking
Prijsuitreiking Prijsuitreiking Prijsuitreiking Prijsuitreiking
Prijsuitreiking

Foto's: Frans Heynen

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert