Nieuws - Nieuwsbericht ’Weekblad van Nederweert’ d.d. 20 maart 2008

Tekenproject

In het najaar van 2007 heeft de Stichting Geschiedschrijving Nederweert een tekenproject georganiseerd voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen.
De jeugd kreeg een tekst over de gebeurtenissen in de gemeente Nederweert tijdens de Tweede Wereldoorlog. De opdracht was om hier een tekening bij te maken. Het idee sloeg aan en veel kinderen gingen enthousiast aan de slag.

De oorspronkelijk bedoeling was om een tentoonstelling van alle tekeningen te maken. Maar dit project is niet helemaal gelopen zoals de stichting oorspronkelijk voor ogen stond. Zij wilden namelijk behalve een tentoonstelling van alle tekeningen in mei rond de herdenkingsbijeenkomsten, ook een boekwerkje of dvd uitgeven. Hierin zou een selectie van de tekeningen een plaats krijgen. Bovendien zouden enkele tekeningen in het nieuwe deel 7 van de serie "Nederweerts Verleden" komen te staan.
Dit alles vindt na alle perikelen van de laatste maanden geen doorgang meer.

Om toch iets terug te doen voor de moeite die de kinderen en leerkrachten gedaan hebben, komen de tekeningen, die de jury uitgekozen heeft, op de website van de Stichting te staan. Wat heeft de jury gedaan? Uit alle tekeningen van de groepen 5 van alle scholen wees de jury plaats 1, 2 en 3 aan. Bovendien is er nog een aantal tekeningen geplaatst in de categorie "Eervolle vermelding". Dit gebeurde ook voor de groepen 6, 7 en 8.

Omdat de kwaliteit van de tekeningen geweldig was krijgen alle kinderen die door de jury uitgekozen zijn een prijsje. Verder krijgen de scholen die meegedaan hebben een herinnering aangeboden, die ergens in school een plaats kan krijgen.

Op korte termijn zal één van de bestuursleden de school bezoeken om te vertellen welke kinderen tot de prijswinnaars behoren. Er kan dan tevens bekeken worden op welke datum en op welk tijdstip een kleine delegatie van de Stichting Geschiedschrijving Nederweert de prijsuitreiking kan doen.

Vanaf 15 maart zijn de tekeningen die in de prijzen zijn gevallen te zien op de website www.nederweertsverleden.nl onder de knop "NIEUWS".

Ondanks dat het zo gelopen is vertrouwt de Stichting Geschiedschrijving Nederweert erop dat zij nog vaker een beroep mag doen op de scholen om hun medewerking te verlenen. Zodat het doel - kinderen betrekken bij de geschiedenis van hun eigen regio - verder gestalte kan krijgen.

door Jos Gubbels (Weekblad voor Nederweert, donderdag 20 maart 2008)

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert