Nieuws - Nieuwsbericht "Weekblad van Nederweert" d.d. 1 november 2007

OORLOGSVERHALEN VAN NEDERWEERTENAREN

Laten we de verhalen over de oorlog verloren gaan? Hoeft de volgende generatie niet te weten welke verschrikkelijke gebeurtenissen er plaats hebben gevonden? Enkele medewerkers van de Stichting Geschiedschrijving interviewden mensen uit Nederweert, Budschop, Ospel en Leveroy. Ze lazen menig dagboek over oorlogsherinneringen en maakten hier verslagen van. De Stg. Geschiedschrijving Nederweert heeft een deel van deze belevenissen geschikt gemaakt voor de jeugd van de basisschool.

tank
Foto: archief Stichting Geschiedschrijving Nederweert

'We waren de interviews door aan het lezen met de bedoeling ze in het najaar van 2008 uit te kunnen geven in de reeks Nederweerts Verleden,' vertelt Frans Heynen kersvers bestuurslid van de stichting. 'Opeens ontstond bij mij het idee ook de jeugd te betrekken bij deze oorlogservaringen. Ook zij mogen best weet krijgen van het leed dat een oorlog met zich meebrengt.'
Verhalen waren er genoeg, maar of ze de kinderen aan zouden spreken? 'Kinderen realiseren zich meestal niet hoe diep zoiets ingrijpt in het leven van mensen. Zij zien de verschrikkingen in Darfur op de televisie en gaan daarna weer gewoon verder met hun computerspelletjes,' aldus de voormalige onderwijzer.
Samen met zijn vrouw Jeanne ging hij aan de slag en zocht tien verhalen uit om ze in een boekje te bundelen. Vervolgens bezocht hij alle basisscholen in Nederweert om er zijn plan te vertellen. Hij wilde de jeugd van groep zes, zeven en acht inzicht geven in wat oorlog inhoudt en hen er tegelijk actief bij betrekken. 'Het moet mogelijk zijn dat kinderen iets met de verhalen doen waardoor ze deze beter begrijpen en onthouden,' vertelt hij.
De scholen waren meteen enthousiast en de initiatiefnemers gingen aan de slag. Maar hoe krijg je de kinderen zover dat ook zij het interessant vinden en er ook nog iets van leren? Alleen laten lezen is niet genoeg. Kinderen willen graag iets doen. Wat is nu leuker dan een combinatie van deze twee? Zo ontstond het 'Tekenproject' over belevenissen van Nederweertenaren in de tweede wereldoorlog: tekeningen maken naar aanleiding van verhalen over de tweede wereldoorlog.

Talrijke verhalen passeerden de revue. De vraag hierbij was telkens: is het begrijpelijk voor jeugd van negen tot twaalf jaar? Prikkelt het de fantasie? Kan een kind hier een tekening bij maken?
Het was een heel werk om alle verhalen door te lezen en te beoordelen op deze criteria. Sommige herinneringen waren in hun totaliteit geschikt, van andere kwam alleen een fragment in aanmerking.
Uiteindelijk bleven tien verhalen over, die keurig in een bundel bij elkaar kwamen. De namen van de vertellers staan er in dit project niet bij vermeld.
De onderwerpen zijn heel verschillend van aard. Ze gaan over: leven in de schuilkelder, ongelukken met oorlogstuig, wachtlopen in de bittere kou, naar school in onder water gelopen gebied, baby geboren onder niet alledaagse omstandigheden, vluchtelingen op de Booldersdijk, neerstortende vliegtuigen, beschieting van de kerktoren in Nederweert, huldiging door prinses Juliana en spelende kinderen na de oorlog.

De scholen hebben de map met verhalen ontvangen en gaan ermee aan de slag in de periode tussen acht oktober en vijf november. De kinderen hebben vol aandacht geluisterd naar de belevenissen en er één uitgekozen om er een tekening bij te maken.

Er is tevens een tijdbalk bijgevoegd waarin belangrijke data met betrekking tot de oorlogsgeschiedenis staan vermeld. Zo zijn de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnengevallen, bereikten de Engelsen 21 september 1944 Nederweert en begonnen even daarna de beschietingen over het kanaal. 20 november 1944 is Nederweert bevrijd.

Als de tekeningen klaar zijn, gaat een jury ze beoordelen. De geselecteerde werkstukken komen op een DVD te staan en op de website van de Stichting www.nederweertsverleden.nl. Deze website zal over enkele weken te raadplegen zijn. Het is verder de bedoeling er een boekje van te maken. De tekeningen van alle kinderen die meegedaan hebben worden in mei 2008 tentoongesteld, zodat iedereen ze kan bezichtigen. Over de plaats waar dat zal zijn komt te zijner tijd nadere informatie.

door Jos Gubbels (Weekblad voor Nederweert, donderdag 1 november 2007)

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert