Nieuws - Persbericht 2 juli 2009

Jubilerende Stichting Geschiedschrijving Nederweert opent "schatkamer" voor genealogen

Wie deed Wat en Wanneer?

Was uw voorvader uit Nederweert, Ospel of Leveroy wellicht armenmeester, burgemeester, bedeljager of gerichtsbode? Of beoefende hij misschien het ambt van wethouder of raadslid, schout of schepen? Wie hadden als nevenbaan de functie van rotmeester, putmeester, baanmeester of keurmeester? Was er een beekhoeder of alferis in uw familie? Hoelang waren zij in functie? Behoorden kloosterzusters of vroedvrouwen tot uw voorgeslacht?
Allemaal vragen die nu voor het eerst met een paar muisklikken op uw computer te beantwoorden zijn. Duizenden beoefenaren van meer dan honderd beroepen, waarvan vele tegenwoordig niet meer bestaan of herkenning oproepen, zijn nu voor het eerst bij elkaar gebracht op één overzichtelijke plek.

vroedvrouw
Vroedvrouw Reijnen was van 1921 tot 1953 in Nederweert werkzaam. Zij is een van de duizenden Nederweertenaren die voorkomen in de beroepenlijst. U ziet haar hier op de foto bij de doop van Wiesje Kirkels in 1951.

De website van de Stichting Geschiedschrijving Nederweert (www.nederweertsverleden.nl) is sinds kort uitgebreid met een schat aan informatie. Stamboomonderzoekers (genealogen) en geïnteresseerden in heemkunde kunnen hier hun hart ophalen. Ga op de website naar het tabblad Registers en klik daar op Wie Wat Wanneer. Zo kunt U in een oogwenk achterhalen of een van uw voorouders een bepaald beroep of ambt vervulde.
De lijsten met beroepen zijn samengesteld door Alfons Bruekers. Gedurende meer dan 20 jaar verzamelde hij duizenden losse vermeldingen van beroepen uit rekeningen, testamenten, brieven, kasboeken en andere bronnen uit de voor Nederweert relevante archieven in Nederweert, Weert en Maastricht. Al die gegevens zijn nu toegankelijk voor geïnteresseerde onderzoekers en genealogen. Irma Gielen-Kneepkens uit Ospel heeft de website grondig herzien en heeft de beroepenoverzichten op de website gezet.

Net op tijd
Een groot deel van de originele documenten en bronnen waaruit deze gegevens geput werden, is inmiddels niet meer voor het grote publiek beschikbaar. Dit komt door de slechte materiële toestand van het Nederweerter archief dat in Maastricht is opgeslagen. Om verder verval en aantasting te voorkomen heeft men moeten besluiten om de meeste documenten niet meer ter inzage te geven aan geïnteresseerde bezoekers. Gelukkig dateert de beroepenverzameling al van vóór die tijd. Het belang van deze digitale toegang wordt daardoor nog vergroot.

Doorlopend aangevuld
De gekozen periode loopt vanaf de late middeleeuwen tot ongeveer het jaar 1800. Bij sommige beroepsgroepen loopt de lijst door tot in de negentiende of zelfs ver in de twintigste eeuw.
Met name de lijsten uit de negentiende en twintigste eeuw zullen in de nabije toekomst doorlopend worden aangevuld. Toch leek het de stichting al meer dan de moeite waard om de nu bekende gegevens aan te bieden. Regelmatig zullen nieuwe aanvullingen worden gepubliceerd op deze website. Bezoekers kunnen ook zelf hun aanvullingen of correcties doorsturen zodat deze ter beschikking komen aan alle bezoekers van de website.
Bij alle vermeldingen staat de originele archiefbron of vindplaats vermeld. Dat maakt de site uniek, want zo kan elke gebruiker zelf de originele bron controleren en eventuele aanvullende informatie vergaren.

Voor meer informatie: contact@nederweertsverleden.nl


De Stichting Geschiedschrijving Nederweert viert in 2009 haar vijfentwintigjarig jubileum. In al die jaren produceerde de stichting een zestal boeken en een film over allerlei onderwerpen uit de geschiedenis van Nederweert, Ospel, Eind en Leveroy. (www.nederweertsverleden.nl)

Zoals verschenen in het "Weekblad voor Nederweert" d.d. 2 juli 2009.

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert