Nieuws - Project "Tijdmachine Nederweert"

Project "Tijdmachine Nederweert"

De Stichting Geschiedschrijving Nederweert legt de laatste hand aan een nieuw project, "Tijdmachine Nederweert" genaamd. Daarin kan elke in genealogie, heemkunde of geschiedenis geïnteresseerde bezoeker van deze website als het ware een ’tijdreis’ maken door de historie van alle Nederweerter huizen en boerderijen. Daarmee kan met enkele muisklikken een tijdsbestek van vier eeuwen (1550-1950) bestreken worden.

In 1987 is de Stichting Geschiedschrijving Nederweert begonnen met het indexeren van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel van het Nederweerter kadaster van 1844, met de toen nog beperkt voorhanden zijnde automatiseringshulpmiddelen.
Sindsdien is hier door leden van de stichting al die jaren gestaag aan door gewerkt, met parallel daaraan een groeiend scala aan mogelijkheden zoals pc en internet. Inmiddels is een gebouwgebaseerde database opgebouwd die de gehele gemeente Nederweert (excl. Leveroy) omvat, en die bestaat uit de volgende bestanddelen:

Al deze vele tienduizenden gegevens zijn toegankelijk gemaakt in één grote database waarmee als het ware een virtuele tijdreis gemaakt kan worden door de bewonersgeschiedenis van Nederweert. In één overzicht kan worden getoond welke inwoners in een bepaald huis of boerderij woonden, welke eigendomsoverdrachten, gebeurtenissen en activiteiten, enz. er plaats vonden, en welke mobiliteit er was. Voor de meeste panden is door combinatie van de bronnen een vrijwel continu bewonersoverzicht van 1550-1950 gecreëerd.

Het materiaal wordt regelmatig gebruikt als basis voor publicaties over de geschiedenis van Nederweert, zoals de boekenserie ’Nederweerts Verleden’, de heemkunderubriek onder die naam in het Weekblad voor Nederweert en de cultuurhistorische excursies in de dorpskern. Tevens dient het als vraagbaak voor heemkundige en genealogische vragen die ons met enige regelmaat via de website van de stichting of per brief of telefonisch bereiken.

Op dit moment wordt gewerkt aan het vervolledigen en controleren van de tienduizenden ingevoerde gegevens. Verder gaat een internetfirma beginnen met het ontwikkelen van een speciaal concept om deze informatie op basis van historisch kaartmateriaal en Google Earth op een grafische manier voor het brede publiek te ontsluiten via het internet. De diverse buurtschappen, straten en onderliggende bronnen zullen in de komende jaren door ons gefaseerd worden aangeboden op het internet.

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert