Nieuws - In Memoriam

In Memoriam

Toos Knapen-Zwartjens
‘Toos van Alex’

16 oktober 1932 - 15 januari 2013

Op zaterdag 19 januari is Toos Knapen-Zwartjens, na een mooie en indrukwekkende uitvaartdienst, begraven op het kerkhof van de St. Lambertuskerk.

Vijfenzestig jaar en één dag voor haar overlijden kwam het vijftienjarige weeskind Catharina Theresia (Toos) Zwartjens vanuit Mill naar Nederweert. Dat was in vele opzichten een grote overgang voor haar. Naast het verlies van haar ouders, het moeten verlaten van haar vertrouwde omgeving en de verhuizing van Noord-Brabant naar Midden-Limburg, was er het wennen aan het voor haar bijna onverstaanbare Nederweerter ‘plat’. Als wees werd Toos in 1948 liefdevol opgenomen in het huishouden van de familie Linsen-Höppener, toen nog op het adres Staat A188, later Brugstraat 18. Hier was het een drukke boel. Alex (‘Alex van Bert van de Wiesvrouw’) was namelijk aannemer en metselaar en had een bouwmaterialenhandel. Samen met zijn vrouw dreef hij ook nog een drukbeklant café, ‘Excelsior’ genaamd (het latere ‘Madeira’). De combinatie van aannemerij en café gaf veel bedrijvigheid en aanloop in huize Linsen. Toos genoot daarvan met volle teugen en in die omgeving groeide zij op tot een volwassen vrouw.
In 1957 trouwde Toos met Frits Knapen (‘van Lewiese’). Op slechts een steenworp afstand van de plek in de Brugstraat waar sinds 1948 haar thuis was, gingen zij hun nieuwgebouwde huis aan de Burgemeester van Udenstraat bewonen. Nog maar kort geleden waren Toos en Frits 55 jaar getrouwd. Helaas was de gezondheidstoestand van Toos toen al zwak zodat het jubileum alleen in familiekring werd gevierd.

Toos Knapen
Toos Zwartjens (omcirkeld) op de trap bij Alex Linsen. Op de foto zien we verder o.a. Frans Linsen, Alex Linsen, Harrie Verheijen (‘Kersrecht’), Jo Swinkels, Frits Ramakers en Harrie Janssen (‘de Pin’). Foto archief SGN.

Veel mensen zullen zich Toos blijvend herinneren als een sociaal-begaafde, gastvrije en in mensen geïnteresseerde vrouw. Het bestuur van de Stichting Geschiedschrijving Nederweert werd voor haar bestuursvergaderingen vele jaren gastvrij ontvangen in huize Knapen. Koffie en vlaai stonden altijd klaar, maar veel meer dan dat. Hoewel Toos geen bestuurslid was, dacht zij bij de totstandkoming van ieder nieuw boek uit de serie Nederweerts Verleden mee over de inhoud en ging ze, samen met Frits, op pad om feiten na te vragen of uit te zoeken. Vanaf haar kantklostafel bij het raam of van achter de TV luisterde zij altijd goed mee tijdens vergaderingen en aarzelde zij niet om haar gewaardeerde analyse of mening te geven. Na het verschijnen van weer een nieuw boek was Toos wekenlang gastvrouw voor mensen die het boek kwamen ophalen. Altijd in voor een praatje, altijd was er koffie.
Ook in moeilijke tijden hield zij vast aan haar integriteit en loyaliteit naar de Stichting en gaf zij blijk van een haarscherp aanvoelen van wat recht was en krom en demonstreerde zij een goed oog voor menselijke verhoudingen. In wat zij deed bleek steeds haar interesse voor mensen en sociale gebeurtenissen. Haar relatie met de Stichting ging nog verder. Begin 2012 nam zij het officiële eerste exemplaar van het boek "Schoor, Roeven en Kraan" namens haar man Frits (die toen in het ziekenhuis lag) in ontvangst. Voor het stichtingsarchief verzamelde zij trouw honderden oude en recente bidprentjes. Jarenlang hield zij het knipselarchief over Nederweert bij. Elke dag knipte zij uit de kranten alle wetenswaardigheden over Nederweert en haar inwoners. Zo droeg zij haar steentje bij aan de geschiedschrijving. Een week voor haar dood droeg zij de laatste knipsels over. Aan inplakken kwam zij vanwege haar gezondheidstoestand niet meer toe. ‘Dit zeen de leste’, zei zij erbij, en een paar dagen later drong de voorspellende waarde van die woorden pas goed tot ons door.
Het Nederweerter hoofdstuk uit het geschiedenisboek van ‘Toos van Alex’ duurde 65 jaar en één dag. Het is nu uit. Het laatste bidprentje in haar collectie is dat van Toos zélf, en dit herdenkingsartikel wordt het laatste knipsel...

Wij wensen Frits, kinderen, kleinkinderen en overige familieleden veel sterkte.

Bestuur van de Stichting Geschiedschrijving Nederweert
Alfons Bruekers, voorzitter

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert