Uitgaven - Bestellen - Bestelformulier boek Schoor, Roeven en Kraan

Geef hier uw bestelling aan:

Ik bestel deel VIII: Schoor, Roeven en Kraan (verkoopprijs € 27,50 per boek)
Ik kies voor verzending per post (meerprijs: € 3,00 ongeacht het aantal boeken)

Indien U meer dan één exemplaar wenst te bestellen, geeft U dat hieronder bij ’opmerkingen’ aan. U kunt daar ook eventuele andere vragen of opmerkingen kwijt.

Ik wil per E-mail informatie ontvangen over nog verkrijgbare eerdere boekuitgaven en films over Nederweerts Verleden.

Gelieve het totaal verschuldigde bedrag (al dan niet verhoogd met verzendkosten) over te maken op
Bankrekening: RABO 1355 22 471
t.n.v. Stichting Geschiedschrijving Nederweert
o.v.v. Boek Schoor

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert