Uitgaven - Bestellen - Bestelformulier


Geef hier uw bestelling aan:

Nederweert door het oog van... Jef Kirkels à € 29,50
Mensen, Macht en Middelen à € 17,50
Schoor, Roeven en Kraan à € 19,50
DVD: De Jaren Vijftig, dansen tussen vreugde en verdriet à € 9,50


Geef hier de wijze van bezorging aan:

ik haal mijn bestelling af bij de officiële presentatie op 21 november of daarna op een van de afhaaladressen in Nederweert (deze worden bekend gemaakt).

ik wil mijn bestelling toegezonden krijgen en betaal € 4,25 extra per bestelling (ongeacht het aantal bestelitems).

Het totaalbedrag heb ik overgemaakt op bankrekeningnr. NL63RABO 0135.5224.71 t.n.v. Stichting Geschiedschrijving Nederweert o.v.v. ’boek Kirkels’.

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert