Uitgaven - Boeken - Deel I

Deel I
Het dorp en zijn heerschappen

Enkele hoofdstukken zijn voorzien van extra beeldmateriaal, dit beeldmateriaal is te zien als u het hoofdstuk aanklikt.

Het dorp en zijn heerschappen

Jaar van uitgave: 1985

Inhoud:

JAC. VERSTAPPEN
Vijf jaar Heemkunde Vereniging Nederweert
I, 11-16

ALFONS BRUEKERS
De Nederweerter gemeenterekening van 1518/1519
I, 17-25 downloadbutton

MATHIEU HERMANS
Familie- en voornamen in Nederweert voor 1600
I, 27-35

ALFONS BRUEKERS
Een gebrandschilderd raam voor de St.Lambertuskerk in 1659
I, 37-38 downloadbutton

ALFONS BRUEKERS
Ontering van zon- en heiligen dagen in 1691 en 1791
I, 39-40 downloadbutton

ALFONS BRUEKERS
Belofte maakt schuld ... perikelen rond een (vermeend) huwelijksaanzoek in 1723
I, 41-42 downloadbutton

MATHIEU HERMANS
Een memoriekruis op Roeven
I, 43-46

ALFONS BRUEKERS
Teuten, schepers en blekers, of: Nederweerter reislust op het einde der 18e eeuw
I, 45-74
downloadbutton

MATHIEU HERMANS
Gezondheidszorg in het begin van de negentiende eeuw: Johannes Gommarus Tielemans, dokter en herbergier te Nederweert
I, 75-86

ALFONS BRUEKERS
Een "meesterstuk van boerendriestheid" of: Strubbelingen rond de H. Mis van 8 uur op werkdagen in 1865
I, 87-90 downloadbutton

JOHAN SLABBERS
Sociaal-economisch leven in Kelpen
I, 91-96

HARRIE KOPPEN & ROSALIE VAN GOG
"Op Bräöbe", een boerderij in het Hulsen
I, 97-102

HARRIE VERSTAPPEN
Bijdrage tot de geschiedenis van de Post te Nederweert
I, 103-114 downloadbutton

JAC. VAN DE WARREBURG
Van Burgerlust tot Krottepoffers. De honderjarige toneelgeschiedenis van Nederweert
I, 115-150

MATHIEU JACOBS
Gemeente-archief, bron van informatie
I, 151-153

Go to top

Copyright Stichting Geschiedschrijving Nederweert