WIJK G (Hoeven, Hulsen en Eind)

 

oud

nieuw adres in 1950

naam hoofdbewoner in 1950

bijnaam

 

 

 

 

 

HOEVEN

 

 

G 1

Smisserstraat 9

L. Heijnen

Lei van Zjang Heine

G 1a

Smisserstraat 11

W. Sonnemans

Wim van Hendrikske Sonnemans

G 2

Smisserstraat 13

Wed. M.R.H. Neijnens-Ploeg

Mie van Nijnese Bert

G 2a

Smisserstraat 15

P.J.H. Janssen

Pjaer van Panne Jn

G 3

Smisserstraat 10

P.J.M.H. Kluskens

Zjeng van Klusse Janke

G 3

Smisserstraat 12

nieuwe woning

---

G 3a

Smisserstraat 17

H.H.A. Stienen

Harrie van Koppe Bien

G 4

Smisserstraat 19

J.A.H. Dor

Zjeng van Toon Dor

G 5

Smisserstraat 14

P.J.H. van Otterdijk

Zjeng van Hoebe Tieske

G 6

Smisserstraat 16

P.F. Bongers

Bongers Siske of Steemes Siske

G 6a

Smisserstraat 18

L. Simons

Lei vanne Bkker

G 6b

Smisserstraat 20

Chr.A. Wanders

Chris vanne Kantonneer

G 6c

Smisserstraat 22

M. Boumans

Tjeuke van Bouwmans Mi-j

G 7

Smisserstraat 21

P.J. Mertens

Geurs Boor

G 7

Smisserstraat 21

Th.H.H. Mertens

Geurs Thei

G 8

Smisserstraat 24

H.H. Stoutemans

Harrie van Drika van Koelmes Driek

G 8

Smisserstraat 24

J.L. Sonnemans

Jan van Heuvelers Zjang

G 9

Smisserstraat 26

P.H. Simons

Harrie vanne Bkker

G 10

Smisserstraat 28

M.A. Willekens

Tien van Joeste Pietje

G 11

Steer 7

P.H. van Nieuwenhoven

Pjaer van Kets Jannes

G 12

Steer 6

J.H. Bruijnaers

Zjang van Klumpe Hemp of de Ramaeker

G 12

Steer 6

A. van de Vijver

---

G 13

Hulsen 8

J.M.H. Everaerts

Tjeu van Siske Everaerts

G 13

Hulsen 6

nieuwbouw

 

G 14

Hoofstraat 6

M. Willekens

Tinus van Joeste Pietje

G 15

Hoofstraat 3

P.L.H. Willekens

Joeste Pietje

G 17

Venloseweg 2

J.Chr.H. Strijbos

Zjeng van Ven Friedje

G 18

Molensteeg 6

Wed. A.M. Kuepers-Walkers

Merie vam Mj-jers Koeb

G 18

Molensteeg 6

J.L. Bruekers

Baer van Bras Zjef

G 20

Smisserstraat 23

H.A. Wanders

de Kanteneer

G 21

Hoeven 1

W.H.H. van de Waarenburg

Wiel van Summes Bert

G 21

Hoeven 1

Wed. A.W. Saes-Frenken

Mina van Geurs Zjang of Mina van Stinkes Merte (moeder heet Stieneke)

G 22

Hoeven 2

C. Buijsers

Nelie van Bielkes Bertje

G 23

Hoeven 3

P.A. Weekers

Toon van Houts Janke

G 24

Hoeven 4

H. van Heugten

Harrie van Huugte of bi-j Slots

G 24

Hoeven 4

J.H. Fonteijn

Bert van Vase Bert

G 25

Hoeven 5

F.A. Linders

Haeze Piere Toontje

G 27

Baldessenweg 3

P.G. Sieben

Geele Graad

G 28

Baldessenweg 4

P.J. Linders

Haeze Zjengske

G 28a

Braakpeel 5

M.J.J.H. Hlsgens

Tjeu van Bskes Drieka of Tjeu van Hoomes Kuebke

G 29

Braakpeel 3

Jac. Joosten

Bskes Kuebke of Hoomes Kuebke

G 29

Braakpeel 3

H.M.J. Joosten

Harrie van Hoomes Kuebke

G 30

Braakpeel 1

M. Weekers

Baane Tinus

G 31

De Riet 1

H.H.Chr. van de Goor

Harrie van Nies Dreeske

G 31a

De Riet 3

A.H. Janssen

Toontje van Berbe Neerke

G 31a

De Riet 3

L. Hermans

Lewi-j van Ciliaas Pierke

G 31b

De Riet 5

J.J. van Rijt

Zjef de Patser

G 32

De Riet 2

P.J. Craenen

Zjang van Spak Graadje

G 32

De Riet 2

G. Craenen

Spak Graadje

G 32a

De Riet 4

H.A.J. Zegveld

Berte Baer of Baer vanne Vsser

G 33

De Riet 7

W.M. van Gog

Tjeu van Rutte Pierke

G 34

De Riet 9

R. Janssen

Berbe Neerke

G 34a

Baldessenweg 5

A.H. Seuren

Zeuure Toon of Toon Zeure

G 34b

Gebleektendijk 2

M.J. Stienen

Jenne Zjef

G 35

Gebleektendijk 4

Wed. P. Geurts-Slaats

Nel van Ki-j Zjef

G 35

Gebleektendijk 4

M.C. Geurts

Tien van Ki-j Zjef

G 36

Gebleektendijk 1

J.W. van Dijk

---

G 37

Gebleektendijk 6

Wed. M.C. Laenen-Verhaegen

Merie van Laane Frans

G 38

Hoeven 6

P.J.J. de Leeuw

Zjef van Koelmes Ties

G 38a

Hoeven 7

L. Sonnemans

Heuvelers Lei

G 39

Hoeven 8

M.S. Ariaens

Ki-j Maan

G 40

Hoeven 9

P.J.M. Dams

Ki-j Geel

G 41

Hoeven 10

P.J. Linders

Zjang van Haeze Naard

G 41

Hoeven 10

L. Linders

Haeze Naard

G 41a

Hoeven 11

P.A. Linders

Toon van Haeze Naard

G 42

Hoeven 14

P.J. van Tongerlo

Pier van Toon van Tongerlo

G 42a

Hoeven 12

P.H.H. Strijbos

Tinus van Ven Friedje

G 43

Hoeven 13

Th. van Tongerlo

Dorus van Toon van Tongerlo

G 43

Hoeven 15

A.R. Schron

Toon van Krvers Pier

G 44

Aan 't Kruis 1

F.G.A. Stikkelbroek

---

G 45

Aan 't Kruis 2

A.B.M. Jans

---

G 45

Aan 't Kruis 3

nieuwbouw

--

G 46

Aan 't Kruis 4

kantoor

---

G 47

Aan 't Kruis 10

W. Cloudt

---

G 48

Aan 't Kruis 8

P.H. Mertens

---

G 48b

Aan 't Kruis 7

J.Th. Maessen

---

G 48c

Aan 't Kruis 6

Wed. M.C. Laenen-Brouns

To van Laane Baer of bi-j Daaveke

G 48c

Aan 't Kruis 6

R. Craenen

Neer van Spak Zjang

G 48d

Aan 't Kruis 5

A. Timmermans

Toon van Bskes Fried

G 49

Stokershorst 1

St. Vincentiushuis

---de Stokershorst

G 49

Stokershorst 2

H. Bessems

---

G 49

Stokershorst 3

A van der Leeden

---

G 49a

Leveroysedijk 3

P. Graven

Kanaals Pietje

G 49b

Aan 't Kruis 9

F.W.H. Vos

---

 

 

 

 

 

HULSEN

 

 

G 50

Kruisstraat 20

J.F. van Nieuwenhoven

Kets Drieke Frans of Kets Frans

G 50

Kruisstraat 20

Wed. E.M. van Nieuwenhoven-Daemen

Mei-j van Kets Driek

G 51

Leveroysedijk 1

Wed. A.M.H. Nies-van de Mortel

Drika van Piette Harrie

G 51a

Kruisstraat 16

P.H.J. Craenen

Spak Zjefke

G 51b

Kruisstraat 18

P.L. Linders

Haeze Piere Lei

G 52

Kruisstraat 14

Wed. A. Voermans-Giezen

Merie van Spille Hempke

G 53

Kruisstraat 17

P.H. Knapen

Harrie van Maane Pier

G 54

Kruisstraat 15

P.J. Vaes

Houts Koebe Zjang of Schaokes Zjang

G 55

Kruisstraat 13

A. van de Goor

Nies Dreeske

G 55

Kruisstraat 13

J.M. van den Kerkhof

Tjeu van Anne Toen

G 56

Baldessenweg 2

P.J. Feijen

Hense Zjang

G 57

Klumpenweg 1

M. van Eijk

Klumpe Tjeu

G 58

Kruisstraat 10

J.H. Verstappen

Zjang van Tone Wullem of Vrepke

G 58a

Kruisstraat 9

J.L. Knapen

Lewi-j van Maane Pier

G 58b

Kruisstraat 11

H.H. Verkoijen

Harrie van Bette Wup

G 59

Baldessenweg 1

A.H. Eikelberg

Lewi-j van Eikele Janke

G 60

Kruisstraat 7

C. Vaes

Klusse Kerneel

G 61

Kruisstraat 5

F.H. Loijen

Baer van Hoof Tieske of bi-j Laemerte

G 62

Kruisstraat 8

W.H. Winkelmolen

---

G 63

Kruisstraat 3

G.H. Douven

Graad van Doeves Tieske of bi-j Geele Hak

G 64

Kruisstraat 1

G. Strijbos

Ven Friedje

G 64

Kruisstraat 1

G. Strijbos jr

Graad van Ven Friedje

G 65

Kruisstraat 6

P.M. Hermans

Tiskes Tjeu

G 65a

Kruisstraat 2

L. Knapen

Maane Drang

G 65b

Kruisstraat 4

Wed. H.H.A. Doensen-van Gog

An van Rutte Pierke

G 66

Eind 11

J.A. Stienen

Stienes Baer

G 66

Eind 11

P.J.H. Stienen

Zjeng van Stienes Baer

G 67a

Eind 7

J. van Riet

Laedjes Zjang

G 67b

Eind 5

magazijn graanmolen

---

G 67c

Eind 3

J.H. Bruekers

Zjaak van Koppe Pier

G 68

Eind 1

P.J.L. Op 't Root

Jan vanne Smeed

G 69

Eind 2

H.H. Beerens

Hoofers Harrie of Brk Harrie

G 70

Eind 4

Wed. P.S. Heijnen-Heijmans

Nel van Aris Zjang

G 72

Hulsen 2

J.H. Beerens

Hoofers Zjeng

G 73

Hulsen 1

J.H. Peeters

---

G 74

Hulsen 3

L.M. Timmermans

Bras Lins of Hoofers Lins

G 75

Hulsen 5

G.H. van Dijk

Tiskes Graad

G 76

Hulsen 4

M. Bruekers

Tjeu van Bras Zjef

G 77

Hulsen 7

M.H. van Nieuwenhoven

Trinkes Tinus

G 78

Hulsen 10

P.H. van de Voort

Kriens Driekske

G 78

Hulsen 10

P.J.M. van de Voort

Pier van Kriens Driekske

G 79

Hulsen 9

P.J. Jonkers

Brbe Zjang

 

 

 

 

 

EIND

 

 

G 81

Kruisstraat 12

J.H. Fonteijn

Bert van Vase Koeb

G 81

Kruisstraat 12

M.H. van Heugten

Tjeu van Driekske van Huugte

G 82

St. Gerardusstraat 5

G.H.C. van Gog

Neel van Rutte Pierke

G 82a

St. Gerardusstraat 7

P.J.H. van Gog

Rutte Pierke

G 83

St. Gerardusstraat 18

W.H. Linders

Wiel van Haeze Cis

G 83

St. Gerardusstraat 18

A. Linders

Toon van Haeze Cis

G 84

St. Gerardusstraat 16

J.H.H. Clauwers

Zjeng van Klauwers Driek

G 84

St. Gerardusstraat 16

Wed. M.E. Clauwers-Verhappen

Mi-j van Verhappes Driek

G 85

St. Gerardusstraat 14

J.M. van Hoef

Ties van Hoef

G 85

St. Gerardusstraat 14

G.J. van Hoef

Kueb van Lies van Pedommes Koeb

G 85a

St. Gerardusstraat 3

pastoor J.H. Brand

peastoer

G 85b

St. Gerardusstraat 10

J.J. Hermans

de kster

G 85b

St. Gerardusstraat 8

nieuwbouw Hermans

---

G 85b

St. Gerardusstraat 12

nieuwbouw Stikkelbroek

---

G 85c

St. Gerardusstraat 6

Kerk van de H. Gerardus Majella en school

---

G 86

St. Gerardusstraat 1

P.J.H. Beerens

Zjeng van Brabe of Zjeng van Tiewe Frnske

G 86a

St. Gerardusstraat 4

W.J.H. Kuepers

Aekers Wub

G 86a

St. Gerardusstraat 4

P.F. Beerens

Tiewe Frnske

G 87

Eind 19

P.J. Vaes

Pier van Rossels of Pier van Gabrille Weef

G 88

Eind 17

P.H. van Nieuwenhoven

Kets Pjaer

G 90

Eind 10

M.L. van Otterdijk

Lewi-j van Hoebe Tieske of bi-j Helgers of bi-j Heiligers Graatje

G 91

Eind 12

J.M.H. Kuepers

Tjeu van Aekers Pier

G 92

Eind 14

J.H. van Niewenhoven

Zjeng van Kets Jannes

G 93

Eind 21

H.H. Sentjens

Harrie Sentjes

G 94

Eind 16

M.H. Greijmans

Jonkers Tjeu

G 95

Eind 18

J.H.H. Verdonschot

Weevers Zjang

G 95a

Eind 23

P.J.M. Raemaekers

Versteeges Zjang

G 95b

St. Gerardusstraat 2

P.H. Linders

Haeze Bertje

G 96

Eind 20

P.H. Driessen

Baer van Stoutemes Zjang

G 97

Eind 22

J.H. Verheijen

Zjaak van Ven Driek of bi-j Kempers

G 98

Eind 24

M.H. Verheijen

Kriens Tien

G 99

Eind 26

M.G. Bongers

Tjeu van Sars of Tiese Zjang

G 100

Eind 25

J.H. Bongers

Zjeng van Sars of Tiese Zjang

G 102

Saarsvenweg 1

P.J.H.M. van Veldhoven

Bille Tjeuke (moeder heet Sybilla)

G 103

Eind 28

P.H. Stienen

Pjaer van Kampers of Hlsers Drees

G 104

Eind 27

Wed. M.C. Bongers-Jonkers

To van Sars of Tiese Zjang

G 104

Eind 27

J.H. Corstjens

---

G 105

Eind 31

J.H. Verheijen

Ven Driek

G 105

Eind 31

P.J.H.W. Verheijen

Harrie van Ven Driek

G 105a

Eind 29

Jos. Verheijen

Ven Zjefke

G 106

Eind 30

W.H. Gommers

Gommers Wupke

G 107

Eind 32

P.M. Cuijpers

Tjeu van Vns of Tjeu van Hense Nelis

G 108

Houtsweg 2

L. Weekers

Lei van Houts Janke

G 108

Houtsweg 2

Wed. W. Weekers-Linders

Mina van Houts Janke of Haeze Mina

G 109

Houtsweg 1

F. Janssen

Zuure Beurke

G 110

Houtsweg 3

L.H. Houben

Houts Baer of Naarde Baer

G 110a

Houtsberg 1

P.J. Kuepers

Aekers Pier

G 111

Houtsberg 3

M. Timmermans

Veltjer Tjeu

G 112

Houtsberg 2

F.C.J. Teeuwen

---

G 113

Houtsberg 5

L.H. Kirkels

Lei vanne Krekel

G 114

Houtsberg 7

P.J.H. Seuren

Zuure Zjeng

G 114a

Houtsberg 4

"Wellenstein"

---

G 115

Houtsberg 9

W.H. Strous

Wullem van Tieske Strous

G 116

Houtsberg 11

P.H. Naus

Nauske

G 117

Houtsberg 6

Wed. J.P. van den Broek-Janssen

Nelleke van Nierse Toeen

G 117a

Houtsberg 8

G.J.W. van den Broek

Zjaak van Zjef oet ut Heihoes

G 117b

Houtsberg 13

J.H. van Roij

Zjeng van Veltjer Zjang

G 117c

Houtsberg 15

P.L. van Lier

Lins van Pier van Lier

G 118

Houtsweg 4

F.H. Beelen

Liebe Fraenske

G 118a

Houtsweg 6

J.H. Verstappen

Zjaak vanne Jut

Copyright: SGN