WIJK F (Kreijel, Budschop en Schansstraat)

 

oud

nieuw adres in 1950

naam hoofdbewoner in 1950

bijnaam

 

 

 

 

 

KREIJEL

 

 

F 1

Bochtstraat 1

P.Th. Coumans

Doorus van ZwŲrtjes Zjaak of Doore Zjaak

F 2

Bochtstraat 4

H.H. van Roij

Bert van Rookes Ties

F 3

Bochtstraat 2

W.H. van Goor

Wiel van Nies Janke

F 4

Kreijel 9

A.W.C. Bollen

Wiel van Bolle Zjang

F 5

Kreijel 8

Wed. M.J.G. Geuns-Giessen

Tru-j van Saase of Tru-j van Vreike J‚nke

F 6

Kreijel 10

J.J.H. Bruekers

Zjaak van BraŰs Zjef

F 7

Kreijel 12

C.H. van den Boom

Nelis van Tempels Zjef of Tempels Nelis

F 8

Kreijel 11

windmolen De Dankbaarheid

Koppemeule

F 9

Kreijel 14

P.M. Janssen

Boors Tien

F 10

Kreijel 13

F.H.N. Boonen

Fraens de MŲlder

F 11

Kreijel 16

W. Timmermans

Broens Hemp

F 11

Kreijel 15

windmolen St. Joseph

Broensmeule

F 12

Kreijel 17

P.J.M. Janssen

Broens MŲlder

F 12

Kreijel 18

cadaverhuisje

kadaverhuuske

F 13

Budschop 28

J.H.E. Creemers

Zjaak van Looj-je Christje

F 14

Budschop 27

Wed. H. Meevis-Nies

Miet van Ingele Gebbel (bi-j VlaŰkers)

F 15

Budschop 26

P.J.H. Bruekers

Zjeng van BraŰs Zjef of BraŰs Zjeng

F 16

Budschop 25

P.J. Pellemans

Zjeng van Pellemans Toon

F 16a

Budschop 23

H.H. Franssen

Harrie van Piete Meister

F 17

Budschop 24

W.H. de Wit

Hempke van Piette Zjang

F 18

Budschop 21

L.Th. Bruekers

MŲsse Leike

 

 

 

 

 

BUDSCHOP

 

 

F 19

Budschop 19

P.J.H. Kuepers

Meijers Harrie

F 19

Budschop 19

J. Wetemans

Plek Henske

F 20

Budschop 22

H.J.M. Truijen

---

F 21

Budschop 17

L. Theunissen

---

F 22

Budschop 15

M.H. Linders

Tien van Haeze Cis

F 23

Budschop 20

H.H. Houben

Boors Harrie

F 24

Budschop 18

P.H.H. Rietjens

Bert van An van Kets Jannes of Kets Bert

F 25

Budschop 16

J.M. van den Boom

Tjeu van Tempels Zjef

F 25a

St. Rochusstraat 29

Wed. C.E. Knapen-Kluskens

Lies van Lewi-j vanne Weever

F 25a

St. Rochusstraat 27

station PTT (telefooncentrale)

---

F 26

St. Rochusstraat 25

W.H. Gerris

Guul van Vesterke

F 27

Budschop 10

J.H. Sneijers

Zjang van Fi-jke

F 28

Budschop 12

P.W. Feijen

Wiel van Hempkes Driekske

F 29

Budschop 14

P.M. Douven

Tjeuke van Doeves Tien

F 30

Budschop 13

H. Gutjens

Harrie van An van Hempkes Driekske

F 31

Budschop 11

Th.H. Luijs

---

F 31a

Budschop 9

H.H. Strijbos

Harrie van Ven Wullem

F 32

Budschop 7

J.A.H. Laenen

Drees van Ciske Laane

F 34

Budschop 8

P.G.G. Wolter

Pjaer van Lies van Winne Zjang

F 35

Budschop 6

J.W.L. Linsen

Guul van Harrie vanne Wiesvrouw

F 36

Budschop 5

G.H. Smolenaers

GieŽrte Frits

F 37

Budschop 4

L.H. Vossen

Lewi-j van JoeŽste Piet

F 38

Budschop 2

L. van Heugten

Lei van Toon van Huugte

F 39

Budschop 3

H.A.H. Stultiens

Harrie van Drien van Gebbele Hein

F 40

Budschop 1

P.J.H. Mueters

Zjang van KepraŰle Bert

F 41

Julianastraat 18

J.H. Ketelaers

Faames Zjeng

F 42

Julianastraat 20

J.H.A. Mackus

Makkus Jaan

F 42

Julianastraat 20

Wed. A.M.H. Mackus-Ramakers

Tina van LieŽne Zjang

 

 

 

 

SCHANSSTRAAT

 

 

F 43

Molensteeg 2

H.H. LeŽn

Harrie van Ties Jupke of Ties Harrieke

F 44

Molensteeg 4

J.M.G. Bollen

Zjeng van Bolle Zjeang of Bolle Zjeng

F 45

Schansstraat 11

P.J.H. van Nieuwenhoven

Pjaer van Kets Koenraad

F 45

Schansstraat 11

C.H. Veugen

Veuge Nelis

F 48

Hoofstraat 4

H.H. Saes

Harrie van SšŲrske

F 49

Hoofstraat 1

A. van Eijk

Schans Teunis

F 49

Hoofstraat 1

J.H. van Eijk

Zjeng van Schans Teunis

F 50

Hoofstraat 2

F.W. van Dijk

Fraens van An van Schans Teunis

F 51

Schansstraat 9

M.H. van Eijk

Tjeu van Schans Teunis

F 52

Schansstraat 7

Chr.M.J.H. Stienen

Boors Zjeng

F 53

Schansstraat 5

L. Konings

Lei vanne Keuning of Lei van Mechele

F 53a

Schansstraat 3

G. van den Dungen

---

F 54

Schansstraat 1

P.J.W.H. Franssen

Pjaer van LaŰte Janke of Pjaer van VaŰse Janke

F 55

St. Rochusstraat 56

P.H. van Grimbergen

Pier van Vissers Bertje

F 56

St. Rochusstraat 54

Wed. A.C. Poell-Vaessen

Toke van Trinke

F 57

St. Rochusstraat 23

F.M. van Otterdijk

Tjeu van Koppers Kerneel

F 57

St. Rochusstraat 21

Prins Hendrikzaal

---

F 57a

St. Rochusstraat 52

J.E. Moonen

Zjeng MoeŽne

F 57b

St. Rochusstraat 50

A.T. de Boer

---

F 57c

St. Rochusstraat 48

P.H.W. van den Beuken

Harrie van Miet van Geurs Zjef

F 57d

St. Rochusstraat 46

B. Veugen

Veuges Bertelke of Bertelke van Tempels Jan

F 57e

St. Rochusstraat 44

A.M.H. Hendrikx

Tinus van Kreijelmus KoeŽb

F 57f

St. Rochusstraat 42

J. van der Worp

---

F 57g

St. Rochusstraat 40

J.A.H. Beijes

Zjeng van Bruune Toon

F 57h

St. Rochusstraat 38

P.H. Mackus

Piet van Leen van Baates Wullem

F 57i

St. Rochusstraat 36

J.H.E. Moerer

---

F 57j

St. Rochusstraat 34

W. van de Kerkhof

Wup van Sille Zjang

F 58

St. Rochusstraat 19

stoomzuivelfabriek "St. Lambertus"

de Boterfebriek of Stoumfebriek

F 59

St. Rochusstraat 17

P.J. Rutten

den Dirk

F 60

St. Rochusstraat 32

P.H.H. Poell

Pjaer van Zjang Poell

F 61

St. Rochusstraat 15

W.H. Verkoijen

Wup van Bette Ties

F 62

St. Rochusstraat 13

P.M. Legros

Tjeuke van Driekske Legroo

F 63

St. Rochusstraat 11

A. Donkers

Toon van Nies Zjang

F 63a

Julianastraat 2

P.J. Minten

Jan van Leen van NaŰle Tieske

F 63b

Julianastraat 4

G. Linders

Graad van Ciskes Mie

F 63c

Julianastraat 6

K. van den Brand

---

F 63d

Julianastraat 8

H.H. Kessels

Harrie van Pier vanne Huub

F 63e

Julianastraat 10

M.H. Houben

Tjeu Hoebe of moeŽnes Tjeu

F 63f

Julianastraat 12

J.W.A. Mackus

Zjef van An van Merte vanne Weever

F 63g

Julianastraat 14

G. van Veldhoven

Fried van Geuve Ties

F 63g

Julianastraat 14

A.W.H. van Veldhoven

Wiel van Geuve Fried

F 63h

Julianastraat 16

J. Berben

Zjaak van Berbe Wullemke

F 63h

Julianastraat 1

magazijn Eiervereniging

---

F 64

St. Rochusstraat 9

J. de Waal

Jan van Zjang vanne Waal of Jan van Keppele Bet

F 64a

St. Rochusstraat 7

Wed. P. Caris-Stokbroeks

Nel van …verte Frits

F 64b

St. Rochusstraat 5

J.J. Nijskens

Zjef van Aademe Zjang

F 64b

St. Rochusstraat 3

harmoniezaal

---

F 65

St. Rochusstraat 1

J.A. Nijskens

Aademe Zjang

F 66

St. Rochusstraat 2

O. Cox

Koks of de Smeed

F 67

St. Rochusstraat 4

St. Rochuskapel

---

F 68

St. Rochusstraat 6

M.C.H. Lambers

Tjeu van Nies Geelke

F 68

St. Rochusstraat 6

J.F.H. Nijskens

Aademe Harrie

F 68a

St. Rochusstraat 10

H.J. Giesendorf

---

F 69

St. Rochusstraat 14

Th. H. Huijerjans

Dorus van Weevers Graadje

F 69

St. Rochusstraat 16

P.J.H. van Grimbergen

Jan van Vissers Pier

F 70

St. Rochusstraat 20

A.F.H. Janssen

Toon vanne kopersleger

F 71

St. Rochusstraat 22

P.F.J.M. Koppen

Fraens van Buchters of Fraens van Koppe Geelke of Bagge Fraens

F 72

St. Rochusstraat 24

J.H. Vaes

KuuŽb van Friedjes Mina

F 73

St. Rochusstraat 26

W. van Grimbergen

Wiel van Vissers Pier

F 74

St. Rochusstraat 28

P.H. Roost

Harrie van MoeŽnes KoeŽb

F 75

St. Rochusstraat 30

P.J.M. Veugen

Tiesvan Veuges Driekske

F 76

Smisserstraat 2

P.M. Duits

Tjeu Duits

F 77

Smisserstraat 4

H. Korsten

Driekske van Voonkerte of MetroeŽze Driek

F 77

Smisserstraat 6

transformator PLEM

Lektris huuske-

F 77a

Smisserstraat 8

J.M. Simons

Mies vanne BŤkker

F 77b

Smisserstraat 1

J. Vaessen

Zjaakske vanne Houtmeule of Smiskes Zjaakske

F 77c

Smisserstraat 3

H.H. Janssen

Baer van Berbe Tjeu

F 77d

Smisserstraat 5

J.N. Bosma

---

F 77e

Smisserstraat 7

A.L.J. van Berlo

Baer van Truus van Berbe Neelrke

F 77e

Smisserstraat 7

P.J. Donkers

Zjaak van Nies Hannes

F 78

Steer 1

A.H. Bruijnaers

Toon van Klumpe Zjang

F 79

Steer 2

Wed. M.R. Joosten-Vossen

Roos vanne Vos of Roos van Zjengske

F 80

Steer 3

J.M.H. Stapel

Zjef van Truus van WienŤndje

F 80

Steer 3

W. Hendriks

WienŤndje

F 81

Steer 4

P.J. Knapen

Zjef van Tieskes Tru-j

F 82

Steer 5

J.H. Houtappels

Zjeng van MoeŽnes Guul

Copyright: SGN