WIJK D (Nieuwstraat en Horick)

 

oud

nieuw adres in 1950

naam hoofdbewoner in 1950

bijnaam

 

 

 

 

 

NIEUWSTRAAT

 

 

D 37

Uliker 10

P.J. van Keulen

Lippes Piet

D 38

Uliker 12

G.H. van Heugten

Henskes Graadje

D 39

Uliker 14

P.J.M.H. Stienen

BŰngers Tinus

D 40

Uliker 16

P.J. Heijmans

Gerris Zjang

D 41

Nieuwstraat 6

J.H. de Leeuw

Koelmes Zjeng

D 42

Uliker 18

houten keet Ramakers

---

D 42

Uliker 20

A. van Gemert

Nol van Faames Guul

D 43

Ommelpad 1

F.J. Stoutemans

Ties Naarde Zjang

D 43

Ommelpad 1

L.G. Verheijen

Ven Baer

D 44

Nieuwstraat 8

C. Kuepers

VlaŰkers Kerneelke

D 45

Nieuwstraat 10

J.H. SchroŽn

Has van KŲrvers Neer

D 46

Nieuwstraat 12

L. Vaes

VlaŰkers Naard

 

 

 

 

D 47

Nieuwstraat 13

P.J.H. Nies

Ingele Zjang

D 48

Nieuwstraat 14

J.G. Kiggen

Zjang van Kigge Pier of Pierke Kigge

D 50

Nieuwstraat 16

M. Verhagen

---

D 51

Nieuwstraat 15

H.J. Salimans

---

D 52

Nieuwstraat 18

W.J. Seerden

Walter van Hoof of Walter van Duits Frenske

D 52a

Nieuwstraat 20

Wed. M.P. Hermans-Kiggen

Nel oet de KieŽt

D 53

Nieuwstraat 22

H.H. Veugen

Harrie van Veuges ThoeŽm

D 54

Nieuwstraat 24

P.J.H. Veugen

Pjaer van Veuges ThoeŽm

D 55

Nieuwstraat 26

P.H. van de Kruijs

Pier van Mien van NšŲle Cis of Pier van Haeze Wullem of NšŲle Pier

D 56

Kuilstraat 13

P.H.F. Sijbers

Pjaer van Nel van KlaŰs Graad

D 57

Kuilstraat 11

H.J.A. Hannen

---

D 57a

Kuilstraat 4

J.F. Op 't Root

Roots Zjengske

D 58

Horick 2

M.H. Op 't Root

Tinus van Roots Ciske

D 59

Horick 1

H.G. Jeucken

Driek van Mechel van Buuse JoeŽp

D 60

Heersel 1

H. Soers

Buuse Harrie

D 61

Neulensteeg 2

P.J. Hermans

Zjaak van Ciliaas Pierke---

D 61a

Neulensteeg 1

N.W. de Win

Niek van Leen van Sisse Baer

D 62

Neulensteeg 3

Wed. A.M. Smolenaers-Vaes

Geerte Mei-j

D 63

Ommelpad 9

J.H. Pellemans

Pellemans Zjang

D 64

Ommelpad 5

G. Duijts

Duits Fried

D 64a

Ommelpad 7

W.M.H. Jacobs

Baer van NaŰle Toon

D 65

Ommelpad 3

W.H.H. Bloemers

Helmus Bloemers

D 66

Geheugden 4

P.H. Vaes

Verkuilis Harrie

D 67

Geheugden 1

P. Bloemers

Pier Bloemers

D 67

Geheugden 1

A.H.H. Bloemers

Toon Bloemers

D 68

Geheugden 3

W. Michiels

Lewieze Wiel of Wiel van Meriekes Lewies

D 69

Geheugden 5

J.A. van Heugten

An van Jennenaarde Zjang

D 70

Geheugden 2

H.H. Douven

Doeves Harrie

D 71

Relder 1

P.J. de Wit

Zjef van Piette Zjang Jan checkt!!

D 72

Ommelpad 11

P.J.H. Douven

Doeves Zjang

D 73

Ommelpad 2

P.H. Vaes

Harrie van Annemij-je Driek

D 73

Ommelpad 2

Wed. P.H. Vaes-Op 't Root

LieŽn van Roots Toon

D 73a

Ommelpad 4

W. van Houts

---

D 74

Ommelpad 13

H.J. Vaes

Harrie van Annemij-je Driek

D 75

Ommelpad 15

P. Deuss

Piet Duis of Kampers Jan

D 76

Moost 1

J.M. Kluijtmans

---

D 77

Moost 3

G. Derks

---

D 78

Moost 5

J.M.H. Vaes

Annemij-je Ties

D 88

Moost 8

L. van Bogget

Nieskes Naardje

D 88

Moost 8

H.J. van Bogget

---

D 89

Moost 6

P.A.H. Knapen

Pjaer van Winne Zjang

D 90

Moost 4

Wed. H. van Grimbergen-Heeskens

Paullusse Leen

D 90

Moost 4

P.J.H. van Grimbergen

Pier van Vissers Graadje

D 91

Moost 2

J.F. Frenken

Ciskes Toone Fraens

D 95

Relder 5

P.J. Frencken

Geelkes Henske

D 95

Relder 5

P.J. Pellemans

Pellemans Zjang

D 96

Relder 2

A. Hermans

Casse Toontje

D 97

Relder 4

K.H. de Wit

Piette Karel

D 98

Klootspeel 9

J.M. de Wit

Tjeu van Piette Janke

D 99

Klootspeel 7

J.F.M. de Leeuw

Zjeng van Koelemes Tieske

D 100

Klootspeel 6

J. Gijsen

KuuŽb van Geize Perj‚n

D 100

Klootspeel 6

M.H. Frencken

Guul van Geelkes Henske

D 101

Klootspeel 4

P.M. Beerens

Pier van Meisters Zjang

D 102

Klootspeel 5

P.J.H. Hermans

Casse Zjeng

D 103

Klootspeel 3

J. van de Moosdijk

LieŽne Jans KuuŽb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORICK

 

 

D 104

Klootspeel 1

M.A.H. Kessels

Tinus van Mertes Janke

D 105

Horickheide 3

H.H. Frenken

Harrie van Ciskes Hannes

D 105

Horickheide 3

N. van den Boogaert

KlaŰs van Winne Driek

D 106

Horickheide 1

L. Daems

Leike van Dams Merteke

D 107

Kampersweg 4

J. Vaes

Zjeng van Tiesse Zjang

D 107a

Kampersweg 2

Wed. J.M. Vaes

---

D 108

Kampersweg 6

W.H. de Wit

Wup van Piete Zjang of Piette Wup

D 109

Horickheide 2

P.F. Frenken

Pier van Ciskes Driek of Ciskes Pier

D 109

Horickheide 2

J. Frenken

Zjef van Ciskes Pier

D 110

Klootspeel 2

J.H.H. Vossen

Vens VŲske

D 111

Horickheide 7

P.J.H. Hermans

Pierke van Ciliaas Ties of Ciliaas Pierke

D 111

Horickheide 9

P.J. Hermans

---

D 112

Horickheide 4

Wed. J.C. Gielen-Vaes

Annemij-je Ketrien

D 113

Horickheide 11

G.H. Veldhoven

---

D 114

Casseweg 7

A.H. van Mierlo

Tup MÍnke of Teun vanne Kraanmeister of Tup Teun

D 115

Broenenhoupdijk 1

P.H.H. Gielen

Harrie vanne Broenehoup

D 116

Casseweg 16

J.M. Daems

Merteke van Dams Naardje

D 117

Casseweg 14

J.M. Vaes

Tien van SchaŰkers Naard

D 117

Casseweg 14

L.H.H. Vaes

Lei van SchaŰkers Tien

D 118

Casseweg 12

H.H. Engels

Ingels Driek

D 119

Reutskamerdijk 3

M. Vaes

Tinus van Daalemans Zjef of Daalemans Tieske

D 120

Reutskamerdijk 7

J.H. Gielen

Baer van Port Zjang of Baer vanne Port

D 121

Schepengraaf 27

P.C. Steijvers

Neel Stuivers of Stuivers Neel

D 121

Schepengraaf 27

P.J.H. Pellemans

Pjaer van Pellemans Fried of Stuivers Pier

D 122

Schepengraaf 12

L. Tegelaers

Lewi-j van Koppe Tieske of Koppe Lewi-j

D 123

Schepengraaf 29

P.H. van Gemert

Pier van Faames Nol

D 124

Schepengraaf 10

P.J.H. Waegemans

---

D 124a

Schepengraaf 8

J.J. Hermans

Zjef van Ciliaas Pierke

D 124a

Schepengraaf 8

J.H. Vaes

Zjaak van Gabriejelle Tien

D 124b

Schepengraaf 25

P.J.H. Kessels

Zjeng vanne Huub

D 125

Schepengraaf 21

P.J.H. Heeskens

Paulusse Pier

D 125a

Schepengraaf 23

P.H.H. Slaats

Harrie van Bruune Driek

D 126

Schepengraaf 19

P.J.M. Gijsen

Pjaer van Sybil van MetroŽze Wulm

D 127

Schepengraaf 17

J.H. van Grimbergen

Zjeng van Vissers HanPier

D 127

Schepengraaf 17

H.H. Frencken

Harrie van Geelkes Henske

D 128

Reutskamerdijk 5

H.H. de Wit

Harrie van Piette Zjang of Harrie van Piette Janke

D 129

Casseweg 10

J. Hermans

Casse Zjeng

 

 

 

 

D 130

Casseweg 5

H. Hermans

Casse Harrie

D 131

Casseweg 3

H.H. Kuijpers

Driekske van Kuip

D 132

Casseweg 8

H.H. Feijen

Harrie van Brils Perj‚n of Brils Harrie

D 133

Casseweg 6

H.A. Vaes

Betjes Harrie

 

 

 

 

D 134

Casseweg 1

Wed. M.C. Gielen-Rutjens

Mechelke van Port Graadje

D 135

Casseweg 4

Wed. M.C. Vaes-Meulen

SchaŰkers To

D 136

Casseweg 2

Wed. M.E. Boumans-Gielen

Mi-j van Port Zjang

D 137

Reutskamerdijk 1

P.J. Reemers

Pier van Feziene Ties

D 138

Hagelkruisbaan 11

W.H.J. Mackus

Wullem van An van GieŽze MenŤntje

D 138a

Hagelkruisbaan 22

J. Vaes

Daalemans Zjef

D 138b

Hagelkruisbaan 20

P.J.H. Gielen

Zjeng van Port Graadje of Zjeng vanne Port

D 139

Hagelkruisbaan 18

Wed. A.M. Verkoijen-Feijen

VerkoeŽjes Mi-j

D 139a

Horick 13

Wed. J.E. Moonen-Vaes

van Silvester of bi-j Vest

D 139a

Horick 13

W.H. Piepers

Wiel van To van MoeŽnes Vest

D 140

Horick 11

H.L. Reijnders

---

D 141

Hagelkruisbaan 7

M.H. Janssen

Tjeuke van Driek Jansse of Tjeuke van (Hoepsasa)

D 141a

Hagelkruisbaan 9

H. Janssen

Driek van Tieske Jansse

D 142

Horick 14

P.M. Konings

Tjeu van Ule Teun

D 143

Horick 9

P.J.H. Moonen

Pier van An van Woutere Bert

D 144

Vlut 1

H.M.J. Bongers

Maan van Ties van Latte Pier

D 145

Vlut 3

P.F.M. Hekers

Tjeu van NšŲle Cis of NšŲle Tjeuke

D 146

Vlut 4

J.M.H. Hermans

Tjeu van Ciliaas Driek

D 146a

Vlut 2

J.M. van Hoef

Tjeu van Ties van Hoef

D 147

Horick 12

J.H. van de Waarenburg

Zjengske van Stiffe of Zjengske van Summes Wullem

D 148

Horick 7

F.J.M. Koolen

Kampers Zjeng

D 149

Horick 5

W.H. van Nieuwenhoven

Wullem van Kets Maantje

D 150

Horick 3

W.J. van Heugten

Wullemke van BieŽle Zjang of BieŽle Wullemke

D 151

Horick 10

W.H.H. van de Waarenburg

Harrie van Stiffe of Harrie van Summes Wullem

D 152

Horick 8

H.H. Scheepers

Baer van Lumme ToeŽm of Lumme Baer

D 154

Horick 4

H.H. Cuijpers

Vens Harrie

D 155

Horick 6

J.M. van Heugten

Zjeng van BieŽle Wullemke

D 156

Heersel 4

H.L.E. op 't Root

Maan van Ties Reinders Tjeu

D 157

Heersel 2

H. Kanters

Harrie van Tiskes Mechel

D 158

Kuilstraat 9

L.M. Hoeben

Lei van Hoomes Piere Piet

D 159

Kuilstraat 7

H.H. Henderikx

Pelders Driek

D 159

Kuilstraat 7

J.M. Henderikx

Tjeu van Pelders Driek

D 160

Kuilstraat 5

J.M. Brentjens

Brentjes Tieske

D 161

Kuilstraat 3

Fr. Smeets

Frans van Leisse KoeŽb

D 162

Kuilstraat 1

A. Tindemans

Gebbele Teunis of Gebbels Teuniss

D 163

Kuilstraat 2

P.J. Brentjens

Brentjes Zjang

D 164

Stad 16

J.M. Migchels

Michels Tjeu

D 165

Stad 17

M.J.H. Driessen

Letjes Tjeu of Lebbe Siebe Tjeu

D 166

Stad 15

P.H. Hermans

Ciliaas Driek

D 167

Stad 13

P.J.H. Rietjens

J‚n van Daal Graadje

D 168

Stad 11

H.H. Verstappen

Harrie van Jaane Zjang

D 169

Stad 14

M.H.H. Jonkers

RoeŽbers Harrie

D 169a

Stad 12

P.J. op het Root

Zjeng van Ties Reinders Driekske

D 170

Stad 10

J. Sieben

PruuŽskes KoeŽb

D 171

Stad 8

J.M. op het Root

Tjeu van Ties Reinders Driekske

D 172

Stad 6

windmolen de Korenbloem

de meule

D 172a

Stad 9

H.J. Smeets

Zjef van Leisse Driek

D 173

Stad 7

J.H. Slaats

Zjeng van Bruune Zjang

D 173

Stad 7

J.H. Beljaars

---

D 175

Stad 3

P.J.H. Gijsen

Pier van Geize KoeŽb

D 175

Stad 3

boterfabriek

---

D 175

Stad 5

verzinkerij

---

D 176

Stad 4

klooster St. Anna

kloeŽster

D 177

Stad 2

wijkgebouw Groene Kruis

---

D 178

Stad 1

G. Meevis

Frits van Haaze KoeŽb

Copyright: SGN