WIJK C (Herstraat, Strateris, Bosserstraat)

 

oud

nieuw adres in 1950

naam hoofdbewoner in 1950

bijnaam

 

 

 

 

 

HERSTRAAT

 

 

C 1

Aan 't Ven 7

P.J.H. Verstappen

---

C 2

Aan 't Ven 6

J.M.J.H. Hermans

Teuniskes Tjeu

C 3

Aan 't Ven 8

Wed. M.H.H. Houben-Moonen

Mi-j van MoeŽne's Baer

C 4

Aan 't Ven 9

P.J. Bloemers

Zjeng van Pier Bloemers, op Gebbele

C 5

Aan 't Ven 11

L.A. Verboogen

Noeliks Bert

C 6

Aan 't Ven 15

P.M.J. Mertens

Winne Pier

C 6a

Aan 't Ven 13

Wed. H. Mertens-Eikelberg

Thei van Eikele Janke

C 7

Aan 't Ven 17

J.M. Hekers

Hoomes Guul

C 9

Herstraat 7

H.H. Verdonschot

Harrie van Weevers Wullem

C 10

Herstraat 5

Wed. M.H.W. van den Kerkhof-Kursten

Drieka van BršŲbe Maan

C 10

Herstraat 5

F.M. van den Kerkhof

Tjeu van BršŲbe Harrie

C 11

Krommedijk 1

J.H. Knapen

KoeŽb van Haales Hemp

C 12

Krommedijk 3

W.H. Knapen

Hemp van Haales Ties

C 13

Herstraat 14

A.H. Lammers

JšŲne Toon

C 14

Herstraat 3

P.J. van Gemert

Zjeng van Sluppevens Teun

C 16

Herstraat 12

P.J.H. van Hulsen

PieŽte Zjang

C 17

Herstraat 10

J.F.M. Hoeben

Zjeng van Hoebes Bert, op Mariekes

C 18

Herstraat 1

Wed. M.P. Klaessens-Hendriks

Nel van Heufkes Zjef, op ZwŲrtjes

C 19

Heerweg 1

J.H. van Hulsen

Hoebe Zjang

C 20

Heerweg 3

A.H. Beris

Nele Harrie of Harrie van Friede Hemp

C 21

Heerweg 2

J.J. Hermans

Teuneskes Zjaak

C 22

Heerweg 4

W. van Gemert

Notte Guul

C 23

Heerweg 6

J.M.F. Wijen

Milders Zjaak of Steute Zjaak bi-j StueŽte

C 24

Herstraat 4

M. Overmans

Mertien van Linskes Ties

C 25

Peelsteeg 1

P.A.M.E. Vereijken-Knapen

Lies van Linskes PierPierke vanne Mus

C 26

Herstraat 2

H.H. van Hulsen

Hoebe Harrie

C 27

Herstraat 6

P.J.M. Claessens

Sille Tjeu of Hannese Tjeu

C 28

Herstraat 8

M.A. van Donschot

Janroes Merte

C 28a

Hardsteeg 2

H. van Gemert

Harrie van Sluppevens Teun

C 29

Hardsteeg 4

H.J. Nies

PruuŽs Hein

C 30

Hardsteeg 1

P.J.H.H. Timmermans

Ďt Paterke

C 30

Hardsteeg 1

Wed. W. Grijmans-Timmermans

Mieneke van Jaan of Mieneke van Knaks Graad of Grade Mieneke

C 31

Hardsteeg 3

J. Baten

---

C 32

Booldersdijk 1

P.J.M. Stultjens

Tup Mies

C 32a

Booldersdijk 2

R.G.H. Nies

Gerrit van PruuŽs Hein

 

 

 

 

 

STRATERIS

 

 

C 33

Strateris 10

L.A.H. van den Kerkhof

Lei vanne Busschop

C 33

Strateris 12

W. van Manen

de wooŽnwagen

C 34

Strateris 3

Wed. M.C.H. van den Einden-Dorť

Aves Katoke

C 35

Strateris 5

F.H. Janssen

Fraens vanne Baard

C 35a

Strateris 7

J.J. Saes

Zjef van Nauwts Guul

C 35b

Strateris 9

W.A. Wijnen

---

C 35b

Strateris 9

H.H. Korsten

Harrie van Bengele of Harrie van Vonkerte Driekske

C 35c

Strateris 11

A.J.H. Schreurs

Meister Schreurs

C 35d

Strateris 13

H.H. Coolen

---

C 35d

Strateris 14

H. Verheijen

Bair van Teunejans Door

C 36

Strateris 16

P.J.A. Greijmans

Zjeng vanne PlŲkzak

C 36a

Strateris 15

A.F. Scheijven

Guusje van Appele Fried of Guusje van Appele FriedAppele Guusje

C 37

Strateris 19

J.H.M. Verheijen

Teng van Teune Jans Door

C 37

Strateris 17

M.H. Verheijen

Maria van Teune Jans Door

C 38

Strateris 21

W.F.M. Moris

Wulmke MoeŽres

C 39

Strateris 23

W.H. Kessels

Wullem van Huubkes Graade J‚n

C 40

Strateris 25

Chr.H. van Goor

JaŠn van Nies Dreeske

C 41

Strateris 27

J.M. Kluskens

Tjeu van Klusse Pier of Tjeu van Klusse PierKlusse Tjeu

C 42

Strateris 18

W.H. Bijlmakers

Nand van Kow Lins

C 43

Strateris 20

J.A. van de Kerkhof

Zjang vanne Busschop

C 44

Strateris 22

W.H. Scheijven

Hein van Appele Fried

C 44a

Strateris 24

F.H.H. Janssen

Baer van Kerneliske of Jielese Baer

C 44a

Strateris 26

L.M. Vaes

Klusse Lei

C 44a

Strateris 28

F. Roost

Nandje van MoeŽnes KoeŽb

C 45

Strateris 27

H.H. Cuijpers

Harrie van VÍns Pier

C 46

Strateris 30

Wed. P. Gooffers-Coolen

Noldiene Nel

C 47

Strateris 31

W. Ramakers

Wullem van Reindere KlaŰs

C 49

Strateris 32

M.H. Linders

Baer van Haeze Pier

C 50

Strateris 34

P.A.H. Knapen

Wevers Antoon

C 51

Strateris 36

J.J. Clement

Zjeng van PruuŽke Tieske

C 52

Strateris 33

M.W.H. Knapen

Wienders Tjeu

C 53

Strateris 38

J.M.H. Bongers

Tjeu van Bongers Jannes

C 54

Strateris 40

P.H. Bisschops

Pier vanne Buschop

C 55

Strateris 35

M.H.R. van de Kerkhof

Baer van Zjang vanne Busschop

C 55a

Strateris 37

J.W. Reemers

Wup van Feziene Ties

C 55b

Strateris 39

L.C. Schobers

---

C 55c

Strateris 41

A.H. Gielen

Toontje van Friede Toone Maan

C 56

Strateris 42

W.H.B. Bruekers

Harrie van Breukske of Harrie van Nauwelijks Friedje

C 57

Strateris 45

J.M. Saes

Tjeu van Nauwts Zjefke

C 58

Strateris 43

J.M.H. Nijs

Tjeu van Lien van Ververs Zjefke

C 59

Hovensteeg 3

P.J.H. Didden

Pauwe Zjang

C 60

Hovensteeg 1

Wed. A. Steijvers-Gijsen

An van Geize Pier

C 61

Hovensteeg 5

G.F. Velter

Graadje van Flats Toon

C 62

Hovensteeg 7

P.J. Kluskens

Zjeng van Klusse Pier of Klusse Zjeng

C 63

Hovensteeg 11

H.P. Custers

Baer van Teune Jans Gon

C 64

Hovensteeg 9

J.H. Wijen

Zjang van Makkers Graad of de Paus

C 65

Hovensteeg 13

P.J. Verdonschot

Ververs Zjefke

C 66

Hoebensstraat 1

J.F.H. Beelen

Kets J‚n of J‚n van Koppe Greete

C 67

Strateris 48

W. Caris

Wullem van Baates Driek

C 68

Strateris 46

J.M.H. Gerards

Deerike Tjeu

C 69

Strateris 44

G.H. Kluskens

Harrie van Klusse Pier of Klusse Harrie

C 70

Hoebensstraat 3

J.M.J. Hoeben

Hoomes Piere Tieske of Duits Tieske

C 71

Bloemerstraat 2

Wed. M.M. Feijen-Hoeben

Hoomes Piere Mechel of JoŰnkers Mechel

C 72

Hoebensstraat 5

J.J.H. Verheijen

Baer van Teune Jans Door

C 73

Hoebensstraat 7

L.H. Hoeben

Hoomes Piere Lei

 

 

 

 

 

BOSSERSTRAAT

 

 

C 74

Hoebensstraat 9

L.H. Caris

Lewies van Baates Andrees of Baates Lewies

C 75

Hoebensstraat 2

G. Bloemers

Knaks GabriŽl

C 76

Hoebensstraat 11

A.C.M. Houben

Toon van MoeŽnes Baer

C 77

Hoebensstraat 4

P.Th.A. Hoeben

Salmes Door

C 78

Hoebensstraat 6

P. Migchels

Migchels Pier

C 79

Bosserstraat 5

J.M.F.H. van de Kerkhof

Metsers Fraenske of KlieŽve Fraenske

C 80

Bosserstraat 4

J.M. van Nieuwenhoven

Notte Tjeu of Makkes Tjeu of Bossers

C 81

Bosserstraat 3

C.J.H. Vaessen

Nelis van Trinke of HarriŽn Neliske

C 82

Rijksweg-Noord 12

Wed. J.M.E. Ceelen-Donkers

An van Nies Zjang

C 82

Rijksweg-Noord 12

F. Spierings

Frans van Gores Traa

C 83

Mgr. Kreijelmansstraat 19

P.J. Ramakers

LieŽne Zjang

C 83

Mgr. Kreijelmansstraat 19

J.L. Rutten-Wijenberg

---

C 84

Mgr. Kreijelmansstraat 21

P.J.G. Boekhorst

Zjang van ut BrŲkske

C 85

Rijksweg-Noord 14

G. Beniers

Frits van Gon van Trinke

C 85

Rijksweg-Noord 14

Wed. A.M.E. Pellemans-Seerden

Lies van Harrie van Pellemans Pier

C 86

Bosserstraat 1

H.H. Aben

Nouwe Harrie

C 87

Bosserstraat 2

P.J. Smeets

Zjaak van Neijnese Tieske

C 88

Bosserstraat 8

J.M.L. Konings

Tjeu van Coumes KuuŽbke

C 89

Bosserstraat 6

H.H. Steuten

Gerris Driek

C 90

Bosserstraat 7

J.F. Coolen

Bruune Frans

C 91

Bosserstraat 9

M.H. Coolen

Bruune Tien

C 92

Klompensteeg 2

H.L. Raemaekers

Hempkes Lewi-j of Lewi-j van Hempkes KoeŽb

C 93

Bosserstraat 10

P.W.H. Verdonschot

Mienekes Wup

C 94

Bosserstraat 11

M.W. Janssen

Tjeu van Bloome Pierke

C 94

Bosserstraat 11

P. Janssen

Bloome Pierke

C 95

Bosserstraat 12

H.H. Coumans

ZwŲrtjes Harrie

C 96

Bosserstraat 13

M.H.H. Rietjens

---

C 97

Klompensteeg 1

Wed. P. Janssen-Mooren

Nel van Kloompe Tieske

C 97

Klompensteeg 1

P.M. Gielen

Tjeu van Port Tinus

C 98

Klompensteeg 4

M. Koppen

Zjeng van PruuŽs Pier

C 99

Peelsteeg 9

Wed. A.M.G. Claessens-Verdonschot

Tru-j van Weevers Ties

C 100

Peelsteeg 7

J.H. Moonen

Zjeng van Gerris Hempke

C 101

Gerrisstraat 6

J.M. Moonen

Gerris Ties

C 102

Gerrisstraat 4

L.H. Steuten

Gerris Lei

C 103

Gerrisstraat 2

J.M. Steuten

Gerris Ties

C 104

Bloemerstraat 6

Wed. P. Feijen-de Leeuw

Nel van Rutte Lei

C 105

Bloemerstraat 4

P.J.H. Bocken

Pier van Bokke Neer

C 106

Bloemerstraat 1

A.H. Timmermans

Hoovers Toontje of Bossers Toontje

C 107

Bloemerstraat 3

L. Moonen

Gerris Lei

C 108

Bloemerstraat 8

Chr. Salimans

KraŰle Jaan

C 109

Bloemerstraat 5

P.J. Beerens

Jan van Meisters Teun

C 110

Bloemerstraat 7

M.H. Gielen

Tinus van Port Graadje

C 110a

Peelsteeg 3

J.A.H. Hoeben

Zjeng van Homes Pierre Wulm

C 110b

Peelsteeg 5

P.J.M. Koolen

Tjeu van Jan Kooles Pier

C 111

Bloemerstraat 9

J.H. Knapen

KoeŽeb vanne Weever

C 112

Bloemerstraat 10

Chr.H. Knapen

Chris vanne Weever

C 113

Bloemerstraat 14

J.H. Bongers

BŲngers Jannes

C 115

Bloemerstraat 12

L.A. Reemers

Toon van Feziene Ties

C 116

Kleine Steeg 1

P.H. Verheijen

Sanders Pierke of Pierke de Sander

C 116

Kleine Steeg 1

H.H. Suijlen

Harrie van Nel vanne Sander

C 117

Kleine Steeg 3

M. Reemers

Tjeu van Feziene Ties

C 118

Kleine Steeg 2

J.M.H. Stultiens

Thei-je Tjeu

C 118a

Kleine Steeg 4

M.H. Knapen

Weevers Merte

C 119

Bloemerstraat 11

J.M. Reemers

Feziene Ties

C 120

Bloemerstraat 13

J.H. Verheijen

Zjaak vanne Sander

C 121

Lage Kuilen 2

H.L. Bisschops

Harrie vanne Busschop

C 122

Lage Kuilen 4

W.J. Horijon

Wielke van KoeŽb Horio

C 122

Lage Kuilen 4

P.H. Verheijen

Pier van Sanders Zjang

C 122a

Lage Kuilen 1

P.F. Linders

Frans van Haeze Naard

C 123

Lage Kuilen 6

A.H. Caris

Toon van Baates Wullem

C 124

Lage Kuilen 8

P.J.M. Stultjens

Tup Mies of Mies van Tup Harrie

C 126

Lage Kuilen 10

H.G. Caris

Fried van Baates Andrees

C 127

Lage Kuilen 12

P.G.H. Bisschops

Graad vanne Busschop

C 128

Booldersdijk 4

H.A. Velter

Flats Toon

C 128

Booldersdijk 5

schuur van M. van Deursen

 

C 129

Booldersdijk 3

Wed. A.M. Nijs-Velter

Flats Meri-j

C 129a

Booldersdijk 7

Wed. C.H. Saes-van Otterdijk

To van Hoebe Tieske

C 130

Booldersdijk 6

J.H. van Tulden

Harrie van Driek van Tulden

C 130a

Kievitdijk 2

H.H. Bergh

Driekske Bergh

C 130b

Kievitdijk 1

J. Driessen

---

C 131

Bloemerstraat 15

L.H. Reemers

Lei van Feziene Ties

C 132

Bloemerstraat 17

J.M. Janssen

Tjeu van Hendrikke Dieneke

C 133

Bloemerstraat 19

J.M. Horijon

Tijske Horio

C 134

Wetering 1

H. Lenders

Driekske vanne Wetering

C 135

Wetering 2

M. Kaan

---

C 136

Wetering 3

S.N. Klaver

---

C 137

Wetering 4

P.J.H.Th. Koolen

Zjang van Jan Kooles Pier

C 138

Wetering 7

H. Schroijen

Harrie van Belze Corneel

C 139

Wetering 5

T.J. Eilers

---

C 139a

Wetering 6

G.H. Horijon

Guul van Pier Horio

C 140

Wetering 8

A. Peeters

Harrie van Diele Bet of Diele Harrie

C 141

Wetering 9

P.J.M.J. Verdonschot

Zjeng van Ververs Zjefke

Copyright: SGN