VELDBODE

 

Deze gemeentelijke functionaris (ook veltschut of veldwachter genoemd) moest toezien op het stropen van wild, het ontvreemden van hout en gewassen en met name ook op het illegaal steken van turf en plaggen van heide in zogenaamde ´in vrede gelegde´ delen van de gemeente Nederweert. Er waren twee, en soms drie veldbodes tegelijk in functie. Soms werd het ambt van veldbode gecombineerd met dat van gerichtsbode.

 

datum

veldbode 1

veldbode 2

veldbode 3

bron

ca. 1550

 

Jan Clumpen

 

GAW ORA 4802. WQas in 1611 60 jaar geleden in functie. Ook zijn vader was veltschut geweest.

1578

Nielken den Veltscut

Jan Veltschut

 

RAL ASN 29/1 gemrek 1578/79

1579

Gijsen den Veltscuet

 

 

RAL ASN 29/2 gemrek 1579/80

1581

Gijsen den Veltscut

Jan Veltscut

 

RAL ASN 29/3 gemrek 1581/82

1585

 

Jan Clumpen

Joost Hillen

GAW ORA 4802. 1585 was eerste jaar van Hillen als veltschut. Heeft ambt 15 jaar vervuld.

1588

 

 

Joest Hillen

RAL ASN 29/3 vermelding uit 1588

1590

 

 

Joest Hillen

RAL ASN 29/4 gemrek 1590/91 vermoedelijk v.s

1597

 

 

Joest Hillen

RAL ASN 29/5 vermoedelijk v.s

1597

Jan Nijen

Goort Moestmans

 

RAL ASN 29/5 gemrek 1597/98

1599

Jan Nijen

 

Joost Hillen

RAL ASN 29/6 gemrek 1599/00 fol 37v

1599

 

 

Tijs Rutten

RAL ASN 29/6 gemrek 1599/00

1600

Jan Nijen

Goort Moestmans

 

RAL ASN 29/.. gemrek 1600/01

1601

Jan Nijen

 

 

RAL ASN 29/8 gemrek 1601/02

1602

Jan Nijen

 

 

RAL ASN 29/9 gemrek 1602/03

1604

Jan Nijen

Goort Moestmans

 

RAL ASN 29/.. gemrek 1604/05

1605

Jan Nijen

Corst Clumpen

 

RAL ASN 29/.. gemrek 1605/06

1606

Jan Nijen

Corst Clumpen

 

RAL ASN 29/13 gemrek 1606/07

1607

Jan Nijen

Corst Clumpen

 

RAL ASN 29/.. gemrek 1607/08

1609

Jan Nijen

 

 

RAL ASN 29/16 gemrek 1609/10 NB twee met die naam

1610 nov

Jan Nijen

 

 

GAW ORA 4811

1612

Jan Nijen

 

 

RAL ASN 29/18 gemrek 1612/13 NB twee met die naam

1612 sep

Jan Nijen

 

 

RAL ASN 28 fol 185v broer van Meijken Nijen, weduwe van Simon Dries

1626

Heijn Rosvelts

Thuenis Peetens

 

RAL ASN 29/34 gemrek 1626/27

1630

 

Tonis Peettens

 

RAL ASN 29/.. gemrek 1630/31

1638 okt 1

 

Theunis Peettiens

 

RAL ASN 79

1639 jan 3

 

Theunis veldbode

 

RAL ASN 79

1642/43

Thonis Nijen

Thonis Peettiens

 

RAL ASN 29 gemrek 1642/43

1655 sep 23

Theunis Nijen

velt ende leenbode

Jan Michils

heeft gevangenis aan huis

Thijs Schallaerts

RAL ASWessem 106/1655

1659

Jan van Heuchten

Jan Michiels

Thijs Schallaerts

RAL ASN 29 gemrek 1659/60

1660

 

 

Thijs Schallers

RAL ASN 29 gemrek 1660/61. er zijn twee veldbodes

1661

 

Jan Michiels

Tijs Schallaerts

RAL ASN 29 gemrek 1661/62

1690/91

Jan Bloemers

Peter Janssen

 

RAL ASN 29 gemrek 1690/91

1705

Dries Peters

 

 

RAL ASN 29 gemrek 1705/06

1718

 

Huijbert Tonis

 

RAL ASN 29 gemrek 1718/19

1723 jun 25

 

 

Lambert Tonisse

RAL ASN 91 resol.

1753 jun 22

 

 

Hendrick Jochems

RAL ASN 91 eed ook veldb

1754 jan 29

 

 

Joannes Pis

RAL ASN 91 eed ook veldb

1755 feb 28

Henderick Weijts

 

 

RAL ASN 91 eed ook veldb

1756 sep 30

Hendrick Weijts

Huibert Teunis

 

RAL ASN 11

1769 mrt 16

 

Peter Nijen

 

Linssen eed ordonnantieboek, tevens als gerichtsbode

1775 aug 14

Joannes van Loven

 

 

RAL ASN Ordonnatieboek eed (zowel gerichts als veldbode)

1787

 

Peter Hulssers

 

GAN OA XX gemrek 1787/88

1791

 

Peter Hulsers

 

RAL PA 12047 gem.rek 1791/92

1816

Lambert Doree

 

 

GAN 1054 bevreg, 47j, garde sampetter, woont op adres Kerckhof 1.

1826 okt 13

Lambert Doré ontslagen

geen

Laurens Ongena

schorsing. Op okt 25 besluit nu nog slechts nog 1 veldwachter

1837 feb 23

 

Corniel Feijen

Laurens Ongena

GAN. weer aanstelling tweede veldwachter

1846 mrt 30

 

 

Laurens Ongena

GAN (41?) is 75 en te oud. opvolging gewenst

versie 2.0            Copyright SGN