STADHOUDER

 

De stadhouder (letterlijk: plaatshouder) was de plaatsvervanger van de schout en oudste schepen.

Zie ook de tabel voor īschepenī.

 

datum

stadhouder

bron

1594 dec

Tilman van Toern

GAW ORA 4054

1599

Nijs Vaes

RAL ASN 29/6 gemrek 1599/00

1605

Nijs Vaes

RAL ASN 29/.. gemrek 1605/06

1606

Nijs Vaes

RAL ASN 29/13 gemrek 1606/07

1609

Goort Cornielis

RAL ASN 29/16 gemrek 1609/10

1613 jul 3

Goert Cornielis

BROLV

1624 aug 24

Goort Cornelis

BROLV

1627 mrt 29

Guert Cornelis

RAL ASN 79

1634 apr 29

Goert Cornielis

RAL ASN 79

1647 aug 29

Jan Cornelis

RAL ASN 79 ierste schepen ende stadtholder, scholtis absent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

versie 1.0            Copyright SGN