FUNCTIONARISSEN van de Alde Schutten van het gilde van Sint Joris

 

Nederweert kende van oudsher twee schutterijen, de Alde (oude) Schutten en de Jonge Schutten. Deze waren verbonden aan altaren in de St. Lambertuskerk, dat van St. Joris resp. St. Antonius.

De primaire taak van de schutterijen was de bescherming van de dorpsbewoners. De schutters waren opgedeeld in rotten, onder leiding van een rotmeester. Anders dan in Weert, waren de rotten in Nederweert gekoppeld aan een bepaalde wijk of buurtschap. De organisatie was geschoeid op militaire leest. Van de Nederweerter schutterijen kennen we als functionaris dekens, broedermeesters, bode, kapitein, officier, alfaris (vaandrager) en cournet.

De dekens zamen met de vaandrager vormden, net als in Weert, het dagelijks bestuur van de schutterij.

De leden van de schutterijen waren gewapend met hand- en vuurwapens en oefenden zich tijdens het jaarlijkse schuttersfeest (het Koningschieten), waarbij regelmatig de Heer van Weert en Nederweert aanwezig was.

 

Zie ook rotmeester en broedermeester.

 

datum

deken 1

deken 2

bode

kapitein

bron

1507

Willem Bloix

 

 

 

GAW OR 4704

1518

Vaes van Bucholt

Wijllem Rutten

 

 

GAW OA 618 gem.rek Nwt 1518/19

1599

Tijs Sijmons

Tijs Schaecken

 

 

RAL ASN 29/6 gem.rek. 1599/1500 fol 40r

1609

Jan van Hout

Jan Horicx

 

 

RAL ASN 29/16 gemrek 1609/10

1612

Tonis van Hout

Tijs op Scholtissenhof

 

 

RAL ASN 29/18 gemrek 1612/13

 

 

 

 

 

 

1614

Thonis van Hout

Tijs vanden Brande

 

 

RAL ASN 28 fol 210v 1614 april 5.

1624

Peter Moeren

Goort Winnen

 

 

RAL ASN 29/32 fol 10v gemrek 1624/25

1636

Theunis Ketelaers

 

 

 

RAL ASN 79 1636 feb 9

1659

Tijs Coolen

Sijmon aen de Heij

 

Jacob Fijen

RAL ASN 94 p.300 1659 nov 16

1682

Jan Blox

Cornelis van Bocholt

 

 

RAL Heel inv. 4 1682 sep 25

1722

 

 

 

Petrus Saasen

Begraafboek 1722 jun 25 schutterie vulgo de alden

1741

Willem Paepts

 

 

 

RAL ASN 48 1741 sep 26

1751

 

 

 

Willem Paepts

GAN XXXIV 1751 mei 29

1767

Wulm Walkers

Jacob Smeets

 

Wulm Paeps

RAL ASN 83 1767 feb 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

versie 1.0            Copyright SGN

 

Overige functionarissen

1614

Jan Sasen (vaandrager)

Bruekers, Broederschap OLV, p.30

1767

Hendrick Verborgh alferis (vaandrager)

RAL ASN 83 1767 feb 4

1767

Cleophas Cleophas (cournet)

RAL ASN 83 1767 feb 4

1787

Cleophas Cleophas (cournet)

RAL ASN 83 1787 jul 19

 

 

 

versie 1.0            Copyright SGN