SCHOUT

 

De schout was de beëdigde vervanger van de Heer van Weert en Nederweert. Hij was verantwoordelijkheid voor de rechtspraak en de uitvoer van civiele en criminele vonnissen. Ook het ´afhoren´ van de jaarrekeningen van de burgemeester s behoorde tot zijn taak. Van 1445 tot 1601 hadden Weert en Nederweert een en dezelfde schout, daarna had Nederweert zijn eigen schout.

 

datum/periode

schout

bron

1446 mrt 27

Wilm van Kelst

Landrechtprivilege

1548

Joncker Roije

 

1549 aug 13

Gielis Scheijlart

RAL ASN 80 (scholtis W+N)

 

Jan Geloes

GAW RA voorl. nr 4284

 

Dierick van Hueren

GAW RA voorl. nr 4284

 

 

GAW RA voorl. nr 4284

ca. 1565

Muijter

RAL ASN 79 getuigenis 1530 fol 54v

1569

Godert Kaell van Rees 1e term

RAL ASN 18

1572

Godert Kaell van Rees einde 1e term

RAL ASN 18

1572

Joncker Otto Thoreel

GAW RA voorl. nr 4284

1572

Frans Ketelers

zie GAW OA 308

1579

Frans Ketelars

RAL ASN 29/2 gemrek 1579/80

1581

Frans Ketelers

RAL ASN 29/3 gemrek 1581/82

1584-1601

Godert Kaell van Rees 2e term

0.a. RAL ASN 18, eed in GAW OA 296

1601 sep 29

Henrick van Boeckholt

benoeming; Weerter jaarboek 2000 (14) p.46

1607

Henrich van Boecholt

RAL ASN 29/6 gemrek 1699/00

1609

Henrick van Boeckholt

RAL ASN 29/16 gemrek 1609/10 deel van het jaar

1611 nov 24

Mr. Wilhelm van Bruegel

Coenen, Op de Keper beschouwd, II, p.73

1612

Mr. Wilhelm van Bruegel

RAL ASN 29/18 gemrek 1612/13

1613 okt 9

Wilhelm van Bruegell

RAL ASN 29/.. gemrek 1605/06

1617 apr 10

Wilhelm van Bruegel

RAL ASN 29/16 1617 apr 10

1618

Wilhelm van Bruegel

RAL ASN 28/18 1618

1624

Wilm van Bruegel

RAL ASN 29/32 gemrek 1624/25 afh

1627 jun 21

Wilm van Broegel

RAL ASN 94 p.178

1629 okt 23

Michaell Beijs

RAL ASN 79 1629 okt 23

1630

Michgiel Beis

RAL ASN 29/..gemrek 1630/31

1646 mrt 2

Michael Beijs

RAL ASN 79 1646 mrt 2

1664

Joannes Baptista Beijs

map genealogie Beijs de Haes

1672

Joannes Baptista Beijs

‘’

1679

Joannes Baptista Beijs

‘’

1680 mei 19

Cornelius de Haes (in functie?)

DTB huwelijk de Haes x Beijs

1681 mrt 31

Cornielis de Haes

RAL ASN 94 p. 348

1695 dec 25

Cornelius de Haes

DTB

1707 apr 21

Cornelis de Haes

? 21/4/1707 ordonnantieboek galg

<1759

B.J. Costerius

 

1759 mei 23

Ferdinand J. Costerius

Linssen, benoeming

 

 

 

versie 2.0            Copyright SGN