SCHOOLMEESTER van de school in het Dorp

 

datum

schoolmeester

bron

1518

Goert vander Heijen

schoolmr en verantw. voor uurwerk. Nwrts Verleden I (1985) p.24

1578

Thonis Henrijx

RAL ASN 29/1 gemrek 1578/79

1579

eijne scholmeester van Dijst

RAL ASN 29/2 gemrek 1579/80

1579

Peter Dijdden

RAL ASN 29/2 gemrek 1579/80

1580 jul 10

 

RAL ASN 28 fol 215r

1581

Dierick Horix                                   

RAL ASN 29/3 gemrek 1581/82

1587 apr 20

 

GAW ORA 404

1590

Dierick Horix

RAL ASN 29/4 gemrek 1590/91

1597

Dierick Horix

RAL ASN 29/5 gemrek 1597/98

1599

Dierick Horix

RAL ASN 29/6 gemrek 1599/00

1600

Dierick Horicx

RAL ASN 29/.. gemrek 1600/01

1609

Dierick Horix

RAL ASN 29/.. gemrek 1609/10

1612

Dierick Horix

RAL ASN 29/18 gemrek 1612/13

1616 mei 7

Mr. Anthonis Siegers

RAL ASN 28 1616 mei 7

1617 jan 26

Mr. Anthoon Siegers

RALA SN 72

1624A

Mr. Antoni Ziegersz

RAL ASN 29/32 gemrek 1624/25 halve jaar

1625

Mr. Anthuenis Luijten

RAL ASN 29/33 gemrek 1625/26

1626

 

Mr. Anthonis Luijten

RAL ASN 29/34 gemrek 1626/27

1629 nov 16

Mr. Anthuenis Luijten

RAL ASN 79, functie onzeker

1629

 

BROLV

1631

Mr. Wilhelm van Huechten

RAL ASN 29/.. gemrek 1630/31

1631 apr 29

Mr. Hubert Lennaerts

RAL ASN 79

1631 sep 11

Mr. Wilm ab Huechten

RAL ASN 79 f.ie onzeker, x Meij Maessen

1631 dec

Mr. Huijbert Lennaerts

RAL ASN 79

1633 jan 30

magister Huberti Leonardi

DTB doop zoon illegitimus

1635 jan 24

magister Guilhelmi ab Huechten

DTB doop zoon

1642/43

Willem van Heuchten

RAL ASN 29 gemrek 1642/43

1647/48

wijlen Mr. Willem van Heuchten

RAL ASN 29 gemrek 1647/48

ca 1647

Mr Jan de Thionville

RAL ASN 29 gemrek ca 1647/48. schoolbediener

1652/53

Gulielmus Jacquet

RAL ASN 29 gemrek 1652/53

1654

Mr Guliam Jacquet

RAL ASN 29 gemrek 1654/55

1658

Guilielmus Jacquet

RAL ASN 29 gemrek 1658/59

1659

Mr Guiliam Jacquet

RAL ASN 29 gemrek 1659/60

1660 jan 11

magister Wilhelmus Jacquet

DTB huw

1661

Mr Guilliam Jacquet

RAL ASN 29 gemrek 1661/62

1665 jun 27

magister Guilielmus Jacquet

DTB huw

1670

 

 

1681 apr 6

 

Kroniek van Roij: 1681 apr 6 overleden

1684 dec 1

Mr Cornelis Cornelij

DTB huw van de meester zelf

1686 mrt 12

Mr Cornelis Cornelij

DTB Huw getuige

1690/91

Cornelis Cornelij

RAL ASN 29 gemrek 1690/91

1694 mrt 12

Mr Cornelius Cornelij

aantek. M. Hermans

1696/97

 

RAL ASN 29 gemrek 1696/97

1696 sep 7

M. Cornelij Cornelij ludimagister

DTB doop dochter Elizabeth

1699/1700

Jacob Thijssens

RAL ASN 29 gemrek 1699/00

1704 feb 28

Jacobus Thijssens

DTB begraven: ludimagister et scriba communitatis

1705 mrt 13

 

DTB begr hijzelf

1709 jan 3

Cornelius Cornelij

DTB begr. ludimagister (niet meer in functie?)

1709

Jan Michiels

RAL ASN 29 gemrek 1709/10

1718

Jan Michiels

RAL ASN 29 gemrek 1718/19

1730 jun 2

Magister Joannes Michiels

DTB overlijden van zijn vrouw Helena

1730

wie?

GAW APN 239 1741 mrt 3

is dan reeds 11 jaar in functie

1741 mrt 3

wie?

GAW APN 239 1741 mrt 3

is dan reeds 11 jaar in functie

1744

 

 

1752

Hendrick van Otto

RAL ASN 29 gemrek 1752 53

1753

Hendrick van Otto

RAL ASN 29 gemrek 1753 54

1765 mrt 19

Judocus Beelen

GAW APN 1 eed

1765 jun 23

 

beedigd 1765 jun 23 APN ...

1770 feb 12

 

meter in DTB Lamb.

1775/76

Leonardus van Heughten

RAL ASN 29 gemrek 1775/76

1776/77

Leonardus van Heughten

RAL ASN 29 gemrek 1776/77

1782 nov 20

     Hermanus Hobus overl

overlijden DTB

1782

Leonardus van Huegten

GAN OA XVII gemrek 1782/83

1782 jul 9

Leonardus van Heugten

DTB begr van diens echtgenote

1782

      Jacob Hograefs 1/3 jaar

GAN OA XVII gemrek 1782/83

1784

Leonardus van Huegten

GAN OA XVIII

1785

Leonardus van Huegten

GAN OA XIX gemrek 1785/86

1787

Leonardus van Huegten

GAN OA XX

1787

        Jacob Janssen medewerker

GAN OA XX gemrek 1787/88

1790

Godefridus Hobus

RAL PA 12047 gem.rek 1790/91

1791

Godefridus Hobus

RAL PA 12047 gem.rek 1791/92

1807 aug 25

 

GAW APN 3 1807 aug 25

1808 jan 24

Henry Antoine van Dijck

GAW BS Weert 1804. In 1810 benoemd tot douanier in Stramproy (Welten proefschrift)

1815

Wulhelmus Knaepen

GAN 1054 Bevreg 1815. gepensioneerd frans militair, 5 jaar gediend

1826

 

bevreg 1826

1835 feb 22

 

benoemd 1835 feb 22, tot 1872

1872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

versie 1.0            Copyright SGN

 

NB de tabel is nog niet volledig