SCHEPEN

 

De schepenen, zeven in getal, waren belast met bestuur, regelgeving en rechtspraak. Zij werden beŽdigd en stamden vaak uit rijke notabele families.

Tussen 1385 en 1402 werd de gezamenlijke schepenbank van Weert en Nederweert gesplitst in tweeŽn. De oudste vermelding van een zelfstandige schepenbank van Nederweert dateert van 1402.

De voordracht to benoeming van een schepen moest door de Heer bekrachtigd worden. Dat gebeurde elk jaar rond Allerheiligen (1 november), tegelijk met de aanstelling van de burgemeester. Waar de burgemeester elk jaar wisselde, bleven schepenen vaak meerdere jaren achtereen in functie, soms tot hun overlijden. Wel moest hun aanstelling elk jaar opnieuw bevestigd worden, althans vanaf 1584 was dat zo. Maar herbenoeming was vaak regel.

In de tabel is vet is de eerstgenoemde schepen (de nestor of oudste, later ook president genoemd). Vanaf 1703 worden de schepenen ook wel wethouderen genoemd.

Met passim wordt bedoeld: verspreid door het lopende bestuursjaar (1 nov-30okt). Dus 1607 passim loopt van 1 nov 1606 tot 31 okt 1607.

 

datum

schepen 1

schepen 2

schepen 3

schepen 4

schepen 5

schepen 6

schepen 7

bron

1382

(Weert en Nederweert samen)

Rutgher Gheronck

Eggel van den Berghe

Rutgher van der Linden

Willem van den Boenten

Johan van Halen

Hubert Knoups

Johan Lamen

Coenen, Weert I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1402 nov 18

Reijnaer in īt Hout

Willem Verstraten

Ammelys Bruuns

Jan van Wethem

Marcelys Coverven (?)

Willem Tilmans

Jan Didden

J. Hanssen, regesten Weert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1497 mrt 16

Rutten .. jans

Johan Huben

Sybrecht Melys

Wilm Aechten

 

 

 

OAW 567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1549 aug 17

Hendrick TSasen

Joost Kersten

Gielis Smeijers

 

 

 

 

RAL ASN 80 goedenisboek 1584-1708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1557 feb 21

Joest tZasen

Joest Kersten

Henrick vanden Boss

 

Reijner van Horick

Krijstiaen Rutten

Kornijlis Maxis

 

RAGeld. Archief van Gelre en Zutphen,. nr. 5624 nr. 1557/5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1582 mei 8

Johan Bongaerts

Marcelis van Hulsen

Dierick Schaeckers

Peter Lochen

Johan Maccit

Lenart Ghijlen

 

GAN OA XXXI losse bijlage met attestatie

1587 apr 20

Wilhelmus Sijben

Heijn Winnen

Jacob Jonckers

Peeter Lochten

 

Reijner Kersten

Wullim van Hulzen

GAW ORA 404

1589 najaar

Willim Sijben

Heijn Winnen

Jacob Jonckers

Sijmon Drijss

Nijss Faes

 

Thonisz Nijllen

GAW ORA 439

1594 dec

Laurens Didden

Heijnderick Winnen

Jacob Jonckers alias Jacob Zijben

Nelis Corneliss

Nijs Faessz

Reijner (Corsten?)

 

GAW ORA 4054

1597 passim

Laurens Didden

Heijn Winnen

Jacob Jonckers

Nielis Cornelis

Nijs Vaes

Reijner Corsten

Wilm van Hulsen

RAL ASN 28

1598 passim

Peter Joosten

 

 

 

 

 

Tijs Steuten

RAL ASN 28

1599 passim

Peter Joesten

Heijn Winnen

Jacob Jonckers

Nielis Cornelis

Nijs Vaes

Jan Shasen

Phlip Bruijns

eenmalig

Joannes Muijters

RAL ASN 28

1600 passim

Reijner Thijs

 

Wilm van Hulsen

Nelis Cornelis

Nijs Vaes

Reijner Corsten

Mathijs Stoeten

RAL ASN 28

1601 passim

 

 

Maes Struicx

Joannes Linsen

 

Peter Joesten

Mathijs Stoeten

RAL ASN 28

1602 passim

Reijner Thijs

Heijn Winnen

Maes Struicx

 

Nijs Vaes

Reijner Corsten

Willem Sijben

RAL ASN 28

1602 okt 19

 

 

 

 

 

Goort Cornelis

 

RAL ASN 28

1603 passim

Reijner Thijs

Jan Paeps

Jacob Trouwen

Wilm Thomas

Peter Joosten

Goort Cornelis

 

RAL ASN 28

1603 okt 27

Peter Maes alias Struicx

 

 

Heijn Simons

I

Nijs Vaes

 

Wilm Sijben

RAL ASN 28

1604 passim

Peter Maes alias Struicx

 

Maes Struicx

Heijn Simons

Nijs Vaes

 

Jan Gielen

RAL ASN 28

1605 passim

Peter Maes

Jan Paeps

Petrus Cluijskens

Heijn Simons

Nijs Vaes

Goort Cornelis

Thijs Stoeten

Jan Henricx

1606 passim

 

Tijs Nielen

Maes Struicx

Heijn Simons

Nijs Vaes

 

Tijs Steuten

Heijn Wetemans kort

1607 passim

Peter Maes

Heijn Winnen

 

Heijn Simons

Nijs Vaes

 

Wilm van Hulsen

paar weken

RAL ASN 28

1608 passim

Peter Maes

 

Maes Struicx

Jan Henrick

Nijs Vaes

Goort Cornielis

Jan van Roeij

RAL ASN 28

1609 passim

Peter Maes

Heijn Winnen

 

Jan Henricx

Nijs Vaes

Jan Cremers

Jan van Roij

RAL ASN 28

1610 passim

Thijs Simons

 

Lins van Thoor

Phlips Bruijns

Nijs Vaes

Goort Cornelis

 

RAL ASN 28

1611 passim

Peter Maes

 

 

 

Nijs Vaes

 

 

RAL ASN 28

1611 okt 25

 

 

Lins van Thoor

 

Jan Henricx

 

 

RAL ASN 28

1611 okt 31

Peter Maes

 

 

Philips Bruijns

 

 

 

RAL ASN 28

1612 passim

Reijner Thijs

Jan Gielen

Maes Struicx

Philips Bruijns

Jan van Roeij

stadhouder

Jan van Hout

 

1613 passim

Tijs Loeijen =Tijs Simons?

Jan Stoeten

Heijn Winnen en Maes Struicx

Philips Bruijns

Jan Henricx

stadhouder

Jan van Hout

nog doublechecken

1614 passim

 

 

 

 

 

 

Heijn Wetemans

 

1615 passim

 

Jan Stueten

 

 

Jan Henricx

Goort Cornelis

 

RAL ASN 28

1616 passim

Tijs Loeijen

= Tijs Sijmons?

 

Maes Struicx

Phlips Bruijns

 

 

 

RAL ASN 28

1617 passim

 

 

 

 

 

Goort Cornelis

stadh

 

RAL ASN 28

1618 passim

 

 

 

 

 

 

 

 

1619 passim

Tijs Loeijen

= Tijs Simons

 

Maes Struics

Phlip Bruijns

 

Heijn Bongers

Heijn Wetemans

 

1620 passim

 

 

 

 

 

 

 

 

1621 passim

 

 

Maes Struicx

 

 

Nielis Blocx

 

RAL ASN 28

1621 nov 2

Thijs Simons

 

 

 

 

 

 

RAL ASN 28

1622 passim

Tijs Loeijen

 

Maes Struicx

Wilm Reijners

 

 

Jan Paeps

RAL ASN 28

1623 passim

 

 

Maes Struicx

Goort Horicx

 

 

Jan Paeps

RAL ASN 28

1624 passim

Tonis van Hout

 

 

Sil van Hulsen

 

 

 

RAL ASN 28

1625 passim

Tonis van Hout

 

 

Henricus van Bruegel

 

Nielis Blocx

Jan Paeps

RAL ASN 28

1626 passim

 

 

Maes Struickx

Henrick van Breughel

Jan Mueren

Nielis Blockx

 

RAL ASN 79

1627 passim

Jacob van den Brande

Jan Stueten

Maes Struickx

Henrick van Breughel

Jan Saesen

Jan van Toer

Jan Henrickx

Goert Cornieli stadthouder

RAL ASN 79

1628 passim

Jan Simons

Jan Stoeten

Maes Struicx

Cornelis Maxits

Jan Shasen

Jan van Thoor

Jan Henricx

RAL ASN 79

1629 passim

Jacob van den Brande

Jan Stueten

Gordt Horix

Nielis Maxis

Jan Shasen

Jan van Thoor

Jan Henricx

RAL ASN 79

1630 passim

Jacob van den Brande

Thijs Nielen

Gordt Horix

Nielis Maxis

Jan Shasen

Hendrick Walckers

 

RAL ASN 79

1631 passim

 

Jacobus Fijen

Gordt Horix

Nielis Blocx

Goert Cornilis staathouder ende schepen

Hendrick Walckers

Jan Hendricx

RAL ASN 79

1632 passim

Jacob van den Brande

Jacob Fijen

 

Nielis Maxits

Goert Cornelis

schepen en stadhouder

Hendrick Walckers

Jan Hendrickx

RAL ASN 79

1633 passim

Jacob van den Brande

 

Goort Horicx

Nielis Maxits

Goert Cornelis

schepen en stadhouder

Hendrick Walckers

Jan Hendrickx

RAL ASN 79

1634 passim

Jacob van den Bande

Jacob Fijen

Goort Horicx

 

Goort Cornelis

Hendrick Walcker

Jan Hendricx

RAL ASN 79

1635 passim

Jacob van den Brande

Jacob Fien

 

 

Jan Hendrickx

Hendrick Walckers

Jan Saesen

RAL ASN 79

1636 passim

Jacob van den Brande

Jacob Fien

 

Frans Verborcht

Jan Hendrickx

Hendrick Walckers

Jan Saesen

RAL ASN 79

1637 passim

Jacob van den Brande

Jan Cornielis

Arnoult van Thulden

Frans Verborcht

Jan Hendrickx

Jan Paeps

Jan Emonts

RAL ASN 79

1638 passim

Jacob van den Brande

Jan Cornielis

Arnoult van Thulden

Frans Verborcht

 

Jan Paeps

Jan Emants

RAL ASN 79

1639 passim

Jacob van den Brande

Jan Cornielis

Arnoult van Thulden

Frans Verborcht

Jan Hendrickx

Frans Cuijpers

Jan Emants

RAL ASN 79

1640 passim

Jacob van den Brande

 

Arnoult van Thulden

Frans Verborcht

Lem Joosten

Frans Cuijpers

Jan Emants

RAL ASN 79

1641 passim

Jacob van den Brande

Jan Cornelis

Arnoult van Thulden

 

Lem Joosten

Frans Cuijpers

Jan Emants

RAL ASN 79

1642 passim

Jacob van den Brande

Jan Cornelis

= Jan van Thoer

Peter Paeps

Jan Simons

Lambert Joosten

Frans Cuijpers

Jan Emonts

RAL ASN 79

1643 passim

 

Jan Cornielis

= Jan van Thoor

Peter Paeps

Tijs Genen

Lem Joesten

Frans Cuijpers

Cornielis Maxits

RAL ASN 79

1644 passim

Jacob van den Brande

 

Peter Paeps

Tijs Geenen

Jan Sasen

Frans Cuijpers

Jacob Fijen

RAL ASN 79

1645 passim

Jacob van den Brande

Jan Cornelis

Peter Paeps

Tijs Geenen

Ghiel Vullers

Lamert Ariaens

Jan Sijben

RAL ASN 79

1646 passim

Michiel Vullers

Jan Cornelis

Peter Paeps

Rut Bongers

Jacob Fijen

 

Jan Sijben

RAL ASN 79

1647 passim

Jan Lemmens

Jan Cornelis

Peter Paeps

Rut Bongers

Nelis Trouwen

Lambert Ariaens

Jacob Fijen

RAL ASN 79

1648 passim

Jan Lemmens

Cornelis Maxits

Michiel Vullers

 

Nelis Trouwen

Lambert Ariaens

Jan Sijben

RAL ASN 79

1649 passim

Dierick Schaeckers

 

Peter Paeps

Rut Bongers

Cornelis Maxits

Lambert Ariaens

Jan Siben

RAL ASN 79

1650 passim

Joost Leen

 

Peter Paeps

Rut Bongaerts

Cornelis Maxits

Geeraert Truijen

Geeraert Truwen

Jan Siben

RAL ASN 79

1651 passim

Joost Leen

Jan Cornelis

Ghiel Vullers

Rut Bongers

Pauwels Bouten

Geeraert Trouwen

 

RAL ASN 79

1652 passim

 

Jan Cornelis

Ghiel Vullers

Rut Bongers

Joost Neelen

Geraert Truwen

Johan Siben

RAL ASN 79

1653 passim

 

Jan Cornelis

Ghiel Vullers

Ruth Bongers

 

Lambert Ariaens

Jan Siben

RAL ASN 79

1654 passim

Arnold van Thulden

 

Ghiel Vullers

Ruth Bongers

 

 

 

RAL ASN 79

1655 passim

 

 

 

 

 

 

 

 

1656 okt 26

 

 

Ghiel Vullers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1660 mei 3

Ruth Bongarts

 

 

 

Goort Eeckers

Jan Thijs

 

 

1660 okt 31

 

 

 

 

 

Goort Corsten

Peeter Meijers

 

1663 dec 31

 

 

 

 

Peter Paeps

Simon van Rooij

Thulden

RAL ASN 79 fol 216v

1668 feb 22

 

 

 

 

 

Dierick Verstegen

 

 

1668 feb 28

 

Ghiel Vullers

 

Jan Lensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1684 jun 19

Ruth Coolen

Reijnder Thijssen

 

 

 

 

 

RAL ASN 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1684 okt 18

Ruth Coolen

Reijnier Thijs

Reijnier Custers

Francis van Thulden

Cornelis Geuns (Guns)

Cornelis Brangers

Bertel Bartels

ook secretaris

RAL ASN 91

benoeming

1685 okt 16

Ruth Coolen

Reijnier Thijs

Reijnier Custers

Bartel Custers

Tonis Verheijen

Cornelis Brangers

Bertel Bartels

ook secretaris

RAL ASN 91

benoeming

1686 okt 29

Ruth Coolen

Reijnier Thijs

Nijs Fijen

Bartel Custers

Tonis Verheijen

Cornelis Brangers

Gillis Denckens

RAL ASN 91

benoeming

1687 nov 1

Ruth Coolen

Reijnier Thijs

Nijs Fijen

Bartel Custers

Jan Reijnder Trouwen

Mr Lambert Vullers

Reijner Thijssen

RAL ASN 91

benoeming

1688 dec 13

Ruth Coolen

Reijnier Thijs

Nijs Fijen

Bartel Custers

Jan Reijnder Trouwen

Mr Lambert Vullers

Thijs Houben

RAL ASN 91

benoeming

1689 nov 2

Ruth Coolen

Simon van Roije

Nijs Fijen

Gielis Denckens

Lambert Trouwen

Mr Lambert Vullers

Thijs Huijben

RAL ASN 91

benoeming

1690 okt 4

Ruth Coolen

Simon van Roije

Nijs Fijen

Gielis Denckens

Lambert Trouwen

Mr Lambert Vullers

Thijs Huijben

RAL ASN 91

benoeming

1691 ca nov

Nielis Guens

Simon van Roije

Nijs Fijen

Gielis Denckens

Tonis Cornielis Toormans

Mr Lambert Vullers

Thijs Houben

RAL ASN 91

benoeming

1692 nov 1

Nielis Guens

Simon van Roije

Nijs Fijen

Gielis Denckens

Tonis Cornielis Toormans

Mr Lambert Vullers

Thijs Houben

RAL ASN 91

benoeming

1693 nov 1

Nielis Guens

Simon van Roije

Nijs Fijen

Gielis Denckens

Houb Creielmans

Nielis Brangers

Thijs Huijben

RAL ASN 91

benoeming

1694 nov 1

Nielis Guens

Simon van Roije

Nijs Fijen

Gielis Denckens

Houb Creielmans

Nielis Brangers

Thijs Huijben

RAL ASN 91

benoeming

1695 nov 2

Nielis Guens

Simon van Roije

Nijs Fijen

Gielis Denckens

Houb Creielmans

Nielis Brangers

Anthonis Thoormans

RAL ASN 91

benoeming

1696 passim

Nielis Guens

Simon van Roije

Nijs Fijen

Gielis Denckens

Huijb Creielmans

Nielis Brangers

?

RAL ASN 80

1697 nov 2

Nielis Guens

Simon van Roije

Nijs Fijen

Reijnder Eeckers

Houb Creielmans

Thijs Coumans

Lambert Thoormans

RAL ASN 91

benoeming

1698 nov 3

Nielis Guens

Simon van Roije

Nijs Fijen

Gielis Denckens

Houb Creielmans

Thijs Coumans

Anthonius Blox

RAL ASN 91

benoeming

1699 nov 2

Nielis Guens

Simon van Roije

Nijs Fijen

Gielis Denckens

Houb Creielmans

Thijs Coumans

Anthonius Blox

RAL ASN 91

benoeming

1700 nov 2

Nielis Guens

Simon van Roije

Nijs Fijen

Gielis Denckens

Houb Creielmans

Jan Lem Verheijen

Thonis Blocx

RAL ASN 91

benoeming

1701 nov 2

Nielis Guens

Simon van Roije

Nijs Fijen

Gielis Denckens

Houb Creielmans

Lambert Bocholts

Thonis Blocx

RAL ASN 91

benoeming

1702 nov 2

Nielis Guens

Simon van Roije

Nijs Fijen

Gielis Denckens

Thomas van den Brande

Lambert Bocholts

Thonis Blocx

RAL ASN 91

benoeming

1703 nov 1

Peter Cluijskens

Simon van Roije

Nijs Fijen

Willem Simons

Thomas Brangers

Winand Bloemers

Thonis Blocx

RAL ASN 91

benoeming

1705 ca nov

Peter Cluijskens

Simon van Roije

Nijs Fijen

Willem Simons

Thomas Brangers

Jacob Custers

Thonis Blocx

RAL ASN 91

benoeming

1706 nov 3

Peter Cluijskens

Simon van Roije

Nijs Fijen

Willem Simons

Jan Conincx

Thijs Guttiens

Thonis Blocx

RAL ASN 91

benoeming

1707 okt 27

Peter Cluijskens

Simon van Roije

Nijs Fijen

Willem Simons

Jan Koninghs

Tonis Stoutemans

Giel Didden

RAL ASN 91

benoeming

1708 okt 31

Peter Cluijskens

Simon van Roije

Nijs Fijen

Willem Simons

Jan Koninghs

Tonis Stoutemans

Giel Didden

RAL ASN 91

benoeming

1709 nov 13

Peter Cluijskens

Simon van Roije

Nijs Fijen

Jacob Bocholts

Jan Koninghs

Merten Linssen

Jan Saesen

RAL ASN 91

benoeming

1710 nov 2

Govart Ververs

Simon van Roije

Nijs Fijen

Jacob Bocholts

Jan Koninghs

Thomas Brangers

Jan Saesen

RAL ASN 91

benoeming

1711 nov 9

Govart Ververs

Simon van Roije

Nijs Fijen

Jacob Bocholts

Jan Koninghs

Thomas Brangers

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1712 sep 15

 

 

Nijs Fijen

 

Jan Conincx

Thomas Goorts

 

RAL ASN 80

1712 nov 3

Jan Spoormaeckers

Simon van Roije

Tijs Gijsen

Jacob Bocholts

Jan Koninghs

Thomas Brangers

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1713 okt 31

Jan Spoormaeckers

Reinier Creielmans

Tijs Gijsen

Jacob Bocholts

Jan Koninghs

Thomas Brangers

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1714 okt 30

Jan Spoormaeckers

Reinier Creielmans

Tijs Gijsen

Jacob Bocholts

Jan Koninghs

Thomas Brangers

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1715 okt 31

Jan Spoormaeckers

Reinier Creielmans

Tijs Gijsen

Jacob Bocholts

Jan Koninghs

Peter Cluijskens

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1716

 

 

 

 

 

 

 

RAL ASN 91

benoeming

1717 nov 1

Jan Pelsers

Reinier Creielmans

Tijs Gijsen

Peter Vreijcken

Dirck Beijs

Peter Cluijskens

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1718 nov 1

Winart Bloemers

Reinier Creielmans

Tijs Gijsen

Hendrick van Hulsen

Dirck Beijs

Peter Cluijskens

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1719 nov 2

Winart Bloemers

Reinier Trouwen alias Creielmans

Tijs Gijsen

Peter Saasen

Lambert Hobus

Peter Cluijskens

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1720 nov 4

Winart Bloemers

Reinier Creielmans

Tijs Gijsen

Peter Saasen

Lambert Hobus

Peter Cluijskens

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1721 okt 31

Winart Bloemers

Reinier Creielmans

Tijs Gijsen

Peter Saasen

Lambert Hobus

Peter Cluijskens

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1722 nov 20

Winart Bloemers

Reinier Creielmans

Tijs Gijsen

Francis de Cock

Dirck Beijs

Peter Cluijskens

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1723 nov 1

Winart Bloemers

Reinier Creielmans

Tijs Gijsen

Francis de Cock

Dirck Beijs

Peter Cluijskens

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1724 nov 1

Winart Bloemers

Peter van Roeij

Tijs Gijsen

Francis de Cock

Hendrick Gubbels

Peter Cluijskens

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1725 nov 1

Cornelis Tijssen

Dirck Beijs

Tijs Gijsen

Francis de Cock

Hendrick Gubbels

Peter Cluijskens

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1726 okt 10

Cornelis Tijssen

Dirck Beijs

Thijs Gijsen

Francis de Kock

Hendrick Gubbels

Peter Kluskens

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

1726 nov 1

Cornelis Tijssen

Dirck Beijs

Tijs Gijsen

Francis de Cock

Hendrick Gubbels

Peter Cluijskens

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1727 okt 31

Cornelis Tijssen

Reijner Creijelmans

Theunis Hendrix

Francis de Cock

Hendrick Gubbels

Peter Cluijskens

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1728 nov 1

Cornelis Tijssen

Reijner Creijelmans

Theunis Hendrix

Francis de Cock

Hendrick Gubbels

Peter Cluijskens

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1729 ca nov

Cornelis Tijssen

Reijner Creijelmans

Theunis Hendrix

Francis de Cock

Hendrick Gubbels

Peter Cluijskens

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1730 okt 31

Cornelis Tijssen

Reijner Creijelmans

Theunis Hendrix

Francis de Cock

Hendrick Gubbels

Peter Cluijskens

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1731 nov 1

Peter Verreijken

Reijner Creijelmans

Theunis Hendrix

Francis de Cock

Hendrick Gubbels

Peter Cluijskens

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1732 okt 31

Peter Verreijken

Reijner Creijelmans

Theunis Hendrix

Francis de Cock

Hendrick Gubbels

Peter Cluijskens

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1733 okt 30

Peter Verreijken

Reijner Creijelmans

Jan Wetemans

Francis de Cock

Hendrick Gubbels

Peter Cluijskens

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1734 okt 31

Peter Verreijken

Reijner Creijelmans

Jan Wetemans

Francis de Cock

Hendrick Gubbels

Peter Cluijskens

Joannes Rombouts

RAL ASN 91

benoeming

1735 okt

Peter Verreijken

Reijner Creijelmans

Jan Wetemans

Francis de Cock

Hendrick Gubbels

Peter Cluijskens

Joannes Rombout

RAL ASN 91

benoeming

1736 okt

Peter Verreijken

Reijner Creijelmans

Jan Wetemans

Francis de Cock

Hendrick Gubbels

Peter Cluijskens

Mathijs Gijsen

RAL ASN 91

benoeming

1737 okt 31

Peter Verreijken

Reijner Creijelmans

Jan Wetemans

Francis de Cock

Hendrick Gubbels

Peter Cluijskens

Mathijs Gijsen

RAL ASN 91

benoeming

1738

 

 

 

 

 

 

 

 

1739

 

 

 

 

 

 

 

 

1740 okt 31

Lennaert Vreijcken

Reijner Creijelmans

Geraert van Hout

Francis de Cock

Gielis van Otto

Antonius Hendrickx

Mathijs Gijsen

RAL ASN 91

benoeming

1741 okt 31

Lennaert Vreijcken

Reijner Creijelmans

Geraert van Hout

Francis de Cock

Gielis van Otto

Teunis Hendrickx

Mathijs Gijsen

RAL ASN 91

benoeming

1742 okt 30

Lennaert Vreijcken

Peter Verreijcken

Geraert van Hout

Francis de Cock

Gielis van Otto

Teunis Hendrickx

Mathijs Gijsen

RAL ASN 91

benoeming

1743 okt 31

Lennaert Vreijcken

Peter Verreijcken

Geraert van Hout

Francis de Cock

Gielis van Otto

Teunis Hendrickx

Mathijs Gijsen

RAL ASN 91

benoeming

1744 okt 31

Lennaert Vreijcken

Goort Mackes

Geraert van Hout

Francis de Cock

Gielis van Otto

Teunis Hendrickx

Mathijs Gijsen

RAL ASN 91

benoeming

1745 ca okt

Lennaert Vreijcken

Goort Mackes

Geraert van Hout

Francis de Cock

Gielis van Otto

Jan Siben alias Wetemans

Matthijs Linssen

RAL ASN 91

benoeming

1746 okt 13

Lennaert Vreijcken

Goort Mackes

Jan Cursten

Francis de Cock

Gielis van Otto

Jan Siben alias Wetemans

Matthijs Linssen

RAL ASN 91

benoeming

1747 mrt 16

 

 

 

 

 

 

Thomas Gubbels

RAL ASN 91 beŽdiging

1747 okt 31

Lennaert Vreijcken

Goort Mackes

Jan Cursten

Frans Cluijskens

Gielis van Otto

Goort Saes alias Reijnders

Thomas Gubbels

RAL ASN 91

benoeming

1748 okt 31

Lennaert Vreijcken

Goort Mackes

Jan Cursten

Frans Cluijskens

Gielis van Otto

Francis van Asten

Thomas Gubbels

RAL ASN 91

benoeming

1749 okt 31

Lennaert Vreijcken

Matthijs Bijlmaeckers

Jan Cursten

Frans Cluijskens

Gielis van Otto

Francis van Asten

Thomas Gubbels

RAL ASN 91

benoeming

1750 okt 31

Lindert Vreijcken

Matthijs Bijlmaeckers

Jan Cursten

Frans Cluijskens

Thomas Denckens

Francis van Asten

Thomas Gubbels

RAL ASN 91

benoeming

1751 okt 31

Lennaert Vreijcken

Matthijs Bijlmaeckers

Jan Cursten

Frans Cluijskens

Thomas Denckens

Francis van Asten

Thomas Gubbels

RAL ASN 91

benoeming

1752 okt 31

Lennaert Vreijcken

Matthijs Bijlmaeckers

Jan Cursten

Frans Cluijskens

Anthonis Daris

Gielis van Otto

Thomas Gubbels

RAL ASN 91

benoeming

1753 okt 31

Lennaert Vreijcken

Willem Caris

Jan Mertens

Frans Cluijskens

Anthonis Daris

Gielis van Otto

Thomas Gubbels

RAL ASN 91

benoeming

1754 okt 31

Lennaert Vreijcken

Willem Caris

Jan Mertens

Frans Cluijskens

Anthonius Daris

Gielis van Otto

Thomas Gubbels

RAL ASN 91

benoeming

1755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1756 passim

 

Anthonius Simons

Wilm Karis

Jan Mertens

Wullum Kreijelmans

Antonius Darius

Gielis van Otto

Maes Gubbels

 

1757

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1758

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1759 nov 1

Laurentius van Bogget

Wilhelmus Caris

Jan Mertens

Wilhelmus Creijlmans

Anthonius Darius

Ghielis van Otto

Thomas Gubbels

GAN V

1760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1761

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1768

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1769

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1773

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1779

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1781

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1782

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1783

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1788

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1789

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1796 apr 19

M. Caris

J. van Boggert

H. Greijmans

J. Laenen

K. Bongers

L. Stoutemans

H. Trouwen

RAL FA 870 fol 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1755 dec 2

Gielis van Otto

Maes Gubbels

Antonius Darius

Jan Mertens

Anthonius Simons

Wullum Kreijelmans

Wilm Karis

RAL ASN

brandbestr. doss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

versie 1.0††††††††††† Copyright SGN