RENTIERMEESTER

 

Het was de taak van de rentiermeester om jaarlijks de ten laste van de gemeente staande rente op kapitalen te voldoen aan de kapitaalverstrekkers van de gemeente. Daartoe was hij gemachtigd tot het beuren van de gemeentelijke grondbelasting van 1 gulden per bunder. De inning van de grondbelasting (die dus bij de rentiermeester belegd was) werd scherp gescheiden van de inning van de overige gemeentelijke belastingen (die tot de verantwoordelijkheid van de burgemeester behoorden). Burgemeester en rentiermeester hadden ook afzonderlijke boekhoudingen en legden ieder apart aan het einde van hun erekeningjaar financiŽle verantwoording af aan het gemeentebestuur. Voor zover die rekeningen bewaard zijn gebleven, worden ze in onderstaande tabel genoemd.

Elk jaar wisselde de rentiermeester. Hij werd tegelijk aangesteld met de burgemeester, en was in functie van Allerheiligen tot Allerheiligen.

In 1765 werd het ambt van burgemeester verenigd met dat van rentiermeester.

 

 

van

tot

rentiermeester

rekening

bron

1600

1601

 

verloren

 

1601

1602

 

verloren

 

1602

1603

 

verloren

 

1603

1604

 

verloren

 

1604

1605

 

verloren

 

1605

1606

 

verloren

 

1606

1607

 

verloren

 

1607

1608

 

verloren

 

1608

1609

 

verloren

 

1609

1610

 

verloren

 

1610

1611

 

verloren

 

1611

1612

 

verloren

 

1612

1613

 

verloren

 

1613

1614

 

verloren

 

1614

1615

 

verloren

 

1615

1616

 

verloren

 

1616

1617

 

verloren

 

1617

1618

 

verloren

 

1618

1619

 

verloren

 

1619

1620

 

verloren

 

1620

1621

 

verloren

 

1621

1622

 

verloren

 

1622

1623

 

verloren

 

1623

1624

 

verloren

 

1624

1625

 

verloren

 

1625

1626

 

verloren

 

1626

1627

 

verloren

 

1627

1628

 

verloren

 

1628

1629

 

verloren

 

1629

1630

 

verloren

 

1630

1631

 

verloren

 

1631

1632

 

verloren

 

1632

1633

 

verloren

 

1633

1634

 

verloren

 

1634

1635

 

verloren

 

1635

1636

 

verloren

 

1636

1637

Jacob Fijen

verloren

KVR

1637

1638

Jan Hendericx

verloren

KVR

1638

1639

Giel Vullers

verloren

KVR

1639

1640

Lambert Wijnen

verloren

KVR

1640

1641

Nielis Trouwen

verloren

KVR

1641

1642

Teef Mussen

verloren

KVR

1642

1643

Wijlm Koumans (Coumans)

RAL ASN 34

KVR

1643

1644

 

verloren

KVR

1644

1645

 

verloren

KVR

1645

1646

Wijlm Wijlms

verloren

KVR

1646

1647

Jan Bruijns

verloren

KVR

1647

1648

Jan Thijs

verloren

KVR

1648

1649

Dierick Gubbels e/o Lem Walckers

RAL ASN 34

KVR

1649

1650

Lem Walckers e/o Reijnder Didden

RAL ASN 34

KVR

1650

1651

Dierick Schackers

verloren

KVR

1651

1652

Jacob Sijmons (Simons)

RAL ASN 34

KVR

1652

1653

Tonis Borghs

RAL ASN 34

KVR

1653

1654

Reijnder Trouwen (Truwen)

RAL ASN 34

KVR

1654

1655

Goort Coumans

RAL ASN 34

KVR

1655

1656

Tonis Gerarts

RAL ASN 34

KVR

1656

1657

Tonis Didden

RAL ASN 34

KVR

1657

1658

Lem Horijcx

RAL ASN 34

KVR

1658

1659

Drijes Mueren (Mooren)

RAL ASN 34

KVR

1659

1660

Lijns Huijben

RAL ASN 34

KVR

1660

1661

Merten Blommers (Bloemen)

RAL ASN 34

KVR

1661

1662

Merten Verstraten

RAL ASN 34

KVR

1662

1663

Thijs van Nuijenhoven (van Nieuwenhoven)

RAL ASN 34

KVR

1663

1664

Lem Thijs

verloren

KVR

1664

1665

Lennert Guttens

verloren

KVR

1665

1666

Wijlm Robers

verloren

KVR

1666

1667

 

verloren

KVR

1667

1668

geen rentier

verloren

KVR

1668

1669

geen rentier

verloren

KVR

1669

1670

geen rentier

verloren

KVR

1670

1671

Jan Huijben

RAL ASN 34

KVR

1671

1672

geen rentier

verloren

KVR

1672

1673

geen rentier

verloren

KVR

1673

1674

Heijn Kielmans (Kielebos)

RAL ASN 34

KVR

1674

1675

Jan Huiben

RAL ASN 34

KVR

1675

1676

Joest Reijnder Thijs

verloren

KVR

1676

1677

Frans Fijen

verloren

KVR

1677

1678

Joest Thijs

verloren

KVR

1678

1679

Merten Clefas (Cleophas)

RAL ASN 34

KVR

1679

1680

Jan Cluijskens (Claes)

RAL ASN 34

KVR

1680

1681

Thijs Koolen

verloren

KVR

1681

1682

Huijb Cempers

verloren

KVR

1682

1683

Dijrick Pelsers

RAL ASN 34

KVR

1683

1684

Jan Reijnder Trouwen

verloren

KVR

1684

1685

Peter Gubbels

verloren

KVR

1685

1686

Joest Haemaeckers

RAL ASN 34

KVR

1686

1687

Jan Maes Ghielen

verloren

KVR

1687

1688

Henderijck van Nuenhoven

verloren

KVR

1688

1689

Tonis Jacop Stoutemans

verloren

KVR

1689

1690

Goort Maxis

RAL ASN 34

KVR

1690

1691

Thijs Meijers

RAL ASN 34

KVR

1691

1692

Peter van Nuijenhoven (van Nieuwenhoven)

RAL ASN 34

KVR

1692

1693

Lamert Gielis Cursten

verloren

KVR

1693

1694

Wijlm Stijnen

RAL ASN 34

KVR

1694

1695

Peter Maes

RAL ASN 34

KVR

1695

1696

Wijlm Trouwen

verloren

KVR

1696

1697

Lambert Ghielen

verloren

KVR

1697

1698

Merten Lensen en Jacob Spoormaeckers

RAL ASN 34

KVR

1698

1699

Henderijck Arijaens

verloren

KVR

1699

1700

Lambert Vullers

RAL ASN 34

KVR

1700

1701

Jan Maxits

verloren

KVR

1701

1702

Wijlm Haelens

RAL ASN 34

KVR

1702

1703

Nielis Horicx en Wullem Dierick Joosten

RAL ASN 34

KVR

1703

1704

Dierick Horicx

verloren

KVR

1704

1705

Merten Gerarts (Gerrits)

RAL ASN 34

KVR

1705

1706

Lennert Joesten

verloren

KVR

1706

1707

Laemert (Winnen?)

RAL ASN 34

KVR

1707

1708

NN Meuren

RAL ASN 34

 

1708

1709

Simon Brouns

RAL ASN 34

 

1709

1710

Giel Caris

RAL ASN 34

 

1710

1711

Frans Clephas

RAL ASN 34

 

1711

1712

Tijs Geenen

RAL ASN 34

 

1712

1713

Thijs Houben

RAL ASN 34

 

1713

1714

Dierick Ressen alias Horickx

RAL ASN 34

 

1714

1715

 

verloren

 

1715

1715

 

verloren

 

1715

1717

 

verloren

 

1717

1718

Wullem van Hulsen alias Thonis

RAL ASN 34

 

1718

1719

Matthijs Stoutemans alias Goort Thijs, e/o Hendrick Nijs en Lennaert Joosten

RAL ASN 34

 

1718

1719

Wullem Trouwen en Hendrick van Nieuwenhoven

 

RAL ASN 29 gemrek 1718/19

1719

1720

 

verloren

 

1720

1721

Joost Sijben en Goort Sijben

RAL ASN 34

 

1721

1722

Jan Cornielis Thijs en Matthijs van Bogget

RAL ASN 34

 

1722

1723

 

verloren

 

1723

1724

Cornielis Eemons en Joost Coumans

RAL ASN 34

 

1724

1725

Jan van Manacker

RAL ASN 34

 

1725

1726

Matthijs Goffers

verloren

 

1726

1727

Merten Cempers alias Reijnders

RAL ASN 34

 

1727

1728

Tulman Bloecx

RAL ASN 34

 

1728

1729

 

verloren

 

1729

1730

Ruth Stijnen

RAL ASN 34

 

1730

1731

Jan Walckers

RAL ASN 34

 

1731

1732

Jan Eckers

verloren

GAW APN 239

1732

1733

Jacob Hobus

RAL ASN 34

 

1733

1734

Thonis Reijnders

RAL ASN 34

 

1734

1735

Hendrick Driessen alias Stoutemans

RAL ASN 34

 

1735

1736

Laurens van Bogget

RAL ASN 34

 

1736

1737

Jan Eggels alias Meijers

RAL ASN 34

 

1737

1738

Hendrick Lenssen

RAL ASN 34

 

1738

1739

Jacob Verstegen

RAL ASN 34

 

1739

1740

Jan Roebers

RAL ASN 34

 

1740

1741

 

verloren

 

1741

1742

 

verloren

 

1742

1743

Matthijs Kempers en Thomas Gielen

RAL ASN 34

 

1743

1744

 

verloren

 

1744

1745

 

verloren

 

1745

1746

Matthijs Vluts

RAL ASN 34

 

1746

1747

 

verloren

 

1747

1748

 

verloren

 

1748

1749

 

verloren

 

1749

1750

 

verloren

 

1750

1751

 

verloren

 

1751

1752

 

verloren

 

1752

1753

 

verloren

 

1753

1754

 

verloren

 

1754

1755

Joost Saesen

RAL ASN 34

 

1755

1756

Matthijs Linssen

RAL ASN 34

 

1756

1757

Jacob van Roeij

RAL ASN 34

 

1757

1758

 

verloren

 

1758

1759

Peter Ressen

RAL ASN 34

 

1759

1760

 

verloren

 

1760

1761

 

verloren

 

1761

1762

 

verloren

 

1762

1763

 

verloren

 

1763

1764

 

verloren

 

1764

1765

 

verloren

 

1765

1766

 

verloren

 

laatste jaar

 

 

 

 

 

versie 2.0††††††††††† Copyright SGN