ORGANIST

 

De organist verzorgde het orgelspel in de kerk. Dit werd aangeduid als ´orgenium spelen en blazen´(1718) of ´orgel dirigeeren´ (1658). De functie werd door de gemeente bezoldigd en het ambt werd vaak gecombineerd met dat van koster en schoolmeester.

 

datum

organist

orgelblazer

bron

1654

Guliam Jacquet

zoon van Herman Moestmans, orgelblazer

RAL ASN 29 gemrek 1654/55

1659

Mr. Guiliam Jacquet

 

RASL ASN 29 gemrek 1659/60

1660

 

Frans Jan Gielen soen, orgelblazer

RAL ASN 29 gemrek 1660/61

1690/91

Jan van Heuchten

 

RAL ASN 29 gemrek 1690/91

1718

Hendricus Bockholts

 

RAL ASN 29 gemrek 1718/19

1752

Heere Bockholts

 

RAL ASN 29 gemrek 1752 53

1753

Heere Bockholts

 

RAL ASN 29 gemrek 1753 54

1775/76

Govert Hobus

 

RAL ASN 29 gemrek 1775/76

 

 

 

 

 

 

 

 

1782

Godefridus Hobus

 

GAN OA XVII gemrek 1782/83

1784

Godefridus Hobus

 

GAN OA XVIII gemrek 1784/85

1787

Godefridus Hobus

 

GAN OA XX gemrek 1787/88

1791

Godefridus Hobus

 

RAL PA 12047 gem.rek 1791/92

1815

Peter Joannes Tiggels

 

GAN 1054 Bev.reg 1815

1826 okt 12

Jan Matheus Koenen

 

getuige bij overlijdensacte Burg Stand

versie 1.0            Copyright SGN