LANDMETER

 

De door de schout beŽdigde landmeter moest bij deling, verkoop en ovedracht van percelen grond zorgen voor een juiste opmeting.

 

datum

zeker in nederweert

weert, ook nederweert?

bron

 

 

 

 

1602 mei 22

Hans van Heijthuijsen

 

RAL ASN 28 fol 42v

1668 aug 21

Jan van Overheit

 

M&Z, vermelding Wt, Nwt, We

1695 okt 16

 

Hendrijck Houtappels

M&Z verm Wt

1717 dec 10

Hendrik Houtappels

 

M&Z, adm Wt

1718

H. Houtappels

 

RAL ASN gemrek 1718/19. uit Weert

1723 juli 29

 

Jan Houtappels

M&Z adm, opvolger overleden vader

1746 dec 12

Wilhelmus Vullers

 

M&Z, admissie Nwt

1749 nov 21

W. Vullers

 

RAL ASN 52 eerste vermelding

1753 juni 7

 

Joannes Fr. Portemans

M&Z, adm Wt

1754 dec 19

 

Leon. Ant. Portemans

M&Z, in de leer bij vader JFr

1755 nov 18

W. Vullers

 

RAL ASN 52 laatste vermelding

1775 sep 18

 

Petrus Verschueren

M&Z vermelding Wt

1776/77

Francis Aerts

 

RAL ASN 29 gemrek 1776/77

1777 mrt 3

Franciscus Aerts

 

M&Z, admissie Nwt

1784 mei 10

 

Joann. Jac. van Aecken

M&Z, adm Wt

1788

Francis Aerts

 

RAL PA 12047 gemrek 1788/89

versie 1.0††††††††††† Copyright SGN

 

Litt.:E. Muller en K. Zandvliet, Admissies als landmeter in Nederland voor 1811. Alphen aan de Rijn, 1987

admissie Hof van Roermond