KAPELAAN van de St. Lambertusparochie van Nederweert

 

De kapelaan ondersteunde de pastoor in de liturgie en de geestelijke zorg. Hij speelde ook een rol bij dopen en begrafenissen.

Tot 1610 was er vermoedelijk slechts één kapelaan. Vanaf dat jaar tot ver in de negentiende eeuw waren er twee. Daarna zelfs drie tegelijk.

De kapelaans bewoonden tot halverwege de negentiende eeuw de kapelanie in de Kerkstraat. De oudste kapelaan woonde aan de straatzijde, de jongste aan de achterzijde.

In de tabel staat steeds vetgedrukt de eerste kapelaan (ook wel oudste kapelaan, of vice-pastoor genoemd).

 

datum

kapelaan 1

kapelaan 2

bron

lang voor 1593

Dns Antonius Bijlmeeckers modo D Joannes Gerits modo Joannes Genen

Heer Joost modo Heer Tilman modo Lenardt Blox. Heer Gordt Horix

GAW APN 1, aug 1593, in retrospectief

1579 mrt 27

Laurens Shasen

 

RAL ASN 28 fol 56v

1580 jul 10

Gielis Rosvelts

 

RAL ASN 28 fol 215v

ca 1590

 

Peter Holtener

RAL ASN 28 fol 189v, kapelaan onder pastoor Driessen

ca. 1591

 

Jan Vaes

getuigenis in proces Hans de Hoendervanger uit 1594 (´circa 3 jaar geleden´)

1593 jun 4

Gielis Rosvels overl

 

BROLV 67

1593 jun 17

 

Jan Gerits overl

BROLV 66

1599 aug 18

Goort Horicx overl

 

BROLV 122

1600 okt 10

Jan Lochten

 

RAL ASN 28 fol 54v

1604 jul 27

Jan Lochten

 

RAL ASN 28 fol 66v

1610 ca jul

 

Anthonis Areths overl.

RAL ASN 28 fol 166r

1612 sep

Jan Lochten

 

RAL ASN 28 fol 223, RAL ASN 72

1613 jul 3

 

Peter Cupers

BROLV

1616 jan 23

 

Aert Verhoeven

RAL ASN 28 fol 289r

1616 jul 2

Heer Merten

Heer Aert

BROLV

1617

Heer Merten

 

BROLV

1617

Merten Anthonijsz

 

RAL ASN 60 p.18

1618 mrt 26

 

Herman Molenbergh

BROLV p.119

1622

 

Herman Muelenberch

BROLV

1624

Heer Merten

 

BROLV

 

Martinus Anthonij

 

 

1627

 

Heer Herman

 

 

 

 

 

1625

Merten Anthonijsz overl

 

BROLV 574

1625

Jan Ketelers

 

BROLV 659 nog check

1628

Jan Ketelers overl

 

BROLV 659

1629

 

Herman Molenbergh overl

BROLV 682

1630

 

Joost Ketelers overl

BROLV 693

1632 jan 3

Paulo Pauli

 

DTB Huw

1632 jan 24

 

Henricus Bouten

DTB huw

1632 mei 5

Paulus Pauli

 

RAL ASWessem 102/1632

1633 jan 5

Pauwels Pauli

 

RAL ASWEssem 103/1633

1635 jan 24

Paulus Pauli

 

DTB peter bij doop

1635

Jan Colen

 

RAL ASN 79 fol456v, zal. in 1639

1638 feb 7

Rutgerus de Moer

 

DTB huw.reg. getuige

1647 feb 24

Mechiel de Leuwe

 

DTB doopreg titelpagina 1647

1650 aug

Henricus ab Eijck

 

DTB doopregister: pastor in Marheze et vice-pastor huius ecclesiae (grenskerk?)

1656 mei 21

Albertus van Dooren

Gijsbertus Couwenberg

GAW APN 2 p.99

1663 jan 14

Antonius Rombouts

 

OAW 3181

1673

 

Joannes Baptista Wassenberg

anoniem

1689 apr 6

Severinus Hawinkels

 

APN 2-79

1689 jun 29

 

Joannes van Wassenberg

DTB huwelijk

1690 feb 9

Severinus Hawinckel

 

GAN OA LVIII testament C. Paeps

1691 non 9

 

Joannes Bapt. Wassenberg

DTB overlijden van kapelaan

1693 apr 20

Severinus Hawinckel

 

RAL ASW V304

1696 jan 16

 

Henricus Petri

DTB dopen eerste vermelding

1696 feb 23

Seeverinus Aawinckel

 

DTB huwelijk

1696 feb 28

 

Henricus Petri

DTB huwelijk

1697 feb 11

 

Henricus Petri

DTB dopen laatste vermelding

1697 feb 17

Severinus Hawinckel

 

DTB huwelijk

1697 apr 11

 

Joannes Didden

DTB eerste keer (deservitor)

1697 mei 25

 

Joannes Didden

DTB laatste keer

1697 jul 28

S. Hawinckel

Bartholomeus Pals

DTB peter bij doop

1699

Severinus Hawinkel

 

RAL 14.D045 Cellezusters Roermond en Weert

1700 apr 29

Severin Hawinckel

 

RAL ASN 80 fol 153r

1700 jun 29

 

Bartholomeus Palmen

DTB Huw reg

1702 jan 15

Severinus Awinkel

 

DTB begraven kapelaan

1703

Wilhelmus Sonnemans

 

Publ. 1941 p262

later pastoor te Echt en venray

 

 

 

 

1715 apr 23

Heer Sonnemans

Heer de Haes

RAL ASN 81 fol 133r

1721 feb 10

 

Henr Bern de Haes

RAL ASN 81 fol 201r

1722 jun 28

R. Dupree

 

RAL ASN 81 fol 232v

1723 sep 2

R. du Pree

 

GAW APN past.reg.

1726 feb 1

 

M. Truijens

RAL ASN 81

1728

Renerus du Pree

Martinus Truens

GAW APN 239 kerkmrsrek

1728 jul 27

 

Martinus Truijen

RAL ASN 81

1729 mrt 21

 

Hr. Ververs

GAW APN 239 kerkmrsrek

1729

Renerus du Pree

 

GAW APN 239 kerkmrsrek

1730 begin

Renerus du Pree

Martinus Truens

GAW APN 239 kerkmrsrek

1730 einde

 

Hermanus Ververs

GAW APN 239 kerkmrsrek

1731

 

Hermanus Ververs

GAW APN 239 kerkmrsrek

1732

 

Hermanus Ververs

GAW APN 239 kerkmrsrek

1732 dec 17

Renerus du Pree

 

dtb overlreg begrafenis in de kerk

1733

Jacobus Caris

 

GAW APN 239 kerkmrsrek

1734

Jacobus Caris

Hermanus Ververs

GAW APN 239 kerkmrsrek

1735

Jacobus Caris 2e kap

Hermanus Ververs

GAW APN 239 kerkmrsrek

1736

Jacobus Caris

 

GAW APN 239 kerkmrsrek

1737 sep 15

 

Hermanus Ververs

RAL ASN 81

1737

Jacobus Caris

 

GAW APN 239 kerkmrsrek

1738

Jacobus Caris

 

GAW APN 239 kerkmrsrek

1739

 

Herman Ververs

GAW APN 105

1740

Jacobus Caris

Herman Ververs

GAW APN 239 kerkmrsrek

1741

Jacobus Caris 2e kap

Herman Ververs

GAW APN 239 kerkmrsrek

1742 jan 27

 

Hermanus Ververs

DTB overl (begr.)

1746 jan 10

 

Joannes Vullers vice-pastor

DTB doop

1761 jan 13

Jacobus Caris

 

DTB overl (begr)

1763 feb 7

Jacobus Caris

Joannes Vullers

RAL ASN 86 testament Jacobus Caris. Beiden genoemd als vice-pastor

1763 jun 2

 

Joannes Vullers

GAW APN aanw goed 1732

1764 mei 15

Joseph Stoutemans vicepastor

 

DTB doop 15 mei 1768

1769

 

Joannes Vullers

Haga Mariana p.249

1771 mei 22

Joseph Stoutemans

 

GaW APN aanw goedenis1732

1773 jul 13

 

Joannes Vullers

GaW APN aanw goedenis1732

1777 aug 21

J. Stoutemans

J. Vullers

´beijde onderpastooren´ GAN OA V los bijvoegsel

1779 sep 27

Cleophas Clephas

 

DTB overlreg

1779 okt 19

Cleophas Clephas

 

DTB overlreg

1781 apr 29

 

J. Vullers

DTB huwreg

1785 jun 20

overl Cleophas Clephas

 

DTB overl reg

1785 jul 4

P. van Buel

 

DTB overlreg eerste keer als capplaen

1785 sep 11

P. van Buel

 

DTB overlreg vanaf hier als onderpastoor

1791 okt 17

Arnoldus van Buel

 

GAW APN aanw goedboek 1732

1792 apr 24

 

J. Vullers

GaW APN aanw goedenis1732

1792 sep 25

 

Joannes Vullers

DTN huwreg. laatste vermelding

1796

Hr. van Buel

J. Vullers

RAL FA 1061 bevolkingsregister

1797 mrt

P. van Buel

Joannes Vullers

DTB beide laatste vermelding

1798 nov 4

Pierre van Buel

Michel Vullers (schrijffout?)

Habets, gesch Bisdom IV,129

(verbannen priesters

versie 2.0            Copyright SGN

 

Tijdelijke assistenten

datum

assistent

bron

1779, 1780, 1785

Frater Joannes Baptist Gijsels, minderbroeder

DTB

1785 apr 27

N. Crijelmans vicarius

DTB

1791, 1792

J.M. van Buel sacerdos et confess

DTB

1791 dec 28

N. Orgelmans vicarius

DTB

1792 jan 9

Fr. P. van de Puth minorata in absentia Domini vici-pastoris Vullers

DTB

1795 sep 15 en nov 4

Pater Aegidius Aussems minorata ex commissione R.D. pastoris

DTB

 

 

 

 

 

 

versie 1.1            Copyright SGN

 

 

 

 

 

KAPELAANS van de St. Lambertusparochie van Nederweert na 1800

 

De tabel is nog in bewerking

 

datum

kapelaan 1

kapelaan 2

kapelaan 3

bron

1802 okt 14

Joannes Vullers

Petrus van Buel

 

GAW APN 296

1808

F.H. Swolfs

minderbr. Weert

 

 

Franciscaner Bibl. Weert, inschrift in boek. Abusievelijk als 1708 vermeld.

1810 jun 15

Hendrik Swolfs

 

 

Flament, kroniek, 1892 p.199. kloosterling Recollect uit Weert

1812 eind

F.H. Swolfs

 

 

minderbroeder FH Swolfs uit Nederweert benoemd tot tijdelijk administrator Martinuspar. Venlo

Werken LGOG 17 (2000) 358

1815

Hendrick Swolfs

Peter Peters

 

bevreg 1815

1824

H.J. Swolfs

P. Peters

 

aantek. Jean Kessels

1826

Henr Jos Swolfs geb 4 jul 1771

Pieter Peters geb apr 1777

 

bevreg 1826

1835 okt 10

 

 

 

Mart. Hub. Claessens

GAN 41 aanstelling derde kapelaan

1837

 

 

M.H. Claessens

aantek. Jean Kessels

1838

mei 14

H.J.Swolfs

P. Peters

 

petitie België 1838

1839

H.J. Swolfs

P. Peters, 25j kapelaan

 

P. Linssen, afl. L

1839

P.J. Campers

W. Jeurgens

 

aantek. Jean Kessels

1840

Petrus Jacobus Kampers 34j geb Weert

Wilhelmus Jeurgens 32j geb Hassum

 

bevreg 1840

1845

 

W. Jeurgens

 

aantek. Jean Kessels

1845 mei 13

 

 

 

Rijk staat bezoldiging 3e vicarus toe

GAN

1845 mei

 

P.J. van Laer

 

benoeming, GAW APN

1845

 

P.J. (Jacobus) van Laer

 

aantek. Jean Kessels

1845 dec 30

 

 

Arn. van Wijller

benoeming GAW APN

1847

P.J. Campers

 

 

aantek. Jean Kessels

1848 jan 11

L.H. van den Eertweg

 

 

benoeming GAW APN

1860

Leon. Hub van den Eertwegh geb 25 sep 1818 Heyth

Petrus Jacobus van Laer geb 20 apr 1815 Heyth

 

bevreg 1860

1862 feb 26

 

P.J. van Laer

 

overlijden, 17 j kapelaan geweest

1862

 

J.M. Poels

H. Fouquet

aantek. Jean Kessels

1866

L.H. van den Eertweg

 

 

aantek. Jean Kessels

1866

P.J. Jenniskens

 

 

aantek. Jean Kessels

1870

P.J. Jenniskens

 

 

aantek. Jean Kessels

1870

H.J. Cuijpers

 

 

aantek. Jean Kessels

1871

 

J.M. Poels

 

aantek. Jean Kessels

1872 okt 2

 

 

Gerardus Hub Fouquet ingeschr bevreg. geb 1828 nov 21 Rmond

bevreg 1860

1872

 

J. Goessens

 

aantek. Jean Kessels

1873

 

J. Goessens

 

aantek. Jean Kessels

1873

 

Jacobus Hubertus Pijls

 

aantek. Jean Kessels

1878

 

(later ook pastoor)

H. Fouquet

aantek. Jean Kessels

1879 nov 7

 

 

Jos Franc Vrancken ingeschr bevreg, geb 1855 jul 19 Wrt

bevreg 1860

1881

H.J. Cuijpers

 

 

aantek. Jean Kessels

1881

H. Jennissen

 

 

aantek. Jean Kessels

1886

 

 

P. Janssen

aantek. Jean Kessels

1887

 

 

 

aantek. Jean Kessels

1888

H. Jennissen

 

 

aantek. Jean Kessels

1888

L. Bols

 

 

aantek. Jean Kessels

1891

L. Bols

 

 

aantek. Jean Kessels

1891

Hebben

 

 

aantek. Jean Kessels

1893

 

Jacobus Hubertus Pijls

P. Janssen

aantek. Jean Kessels

1893

 

G. Wouters

 

aantek. Jean Kessels

1894

 

 

P. Smeets

aantek. Jean Kessels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1936

F.J.W. Rulkens

 

 

 

1938

 

Jo Janssens

 

 

1949

 

Jo janssens

 

 

1961

Gerardts vertrek

 

 

 

 

 

 

 

 

1961

Peter Johannes Hubertus Schoren

 

 

 

1967

Peter Johannes Hubertus Schoren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1981

H. Jorissen vertrek

 

 

 

1980

Jos Gramtinne

 

 

 

1984

Jos Gramtinne vertrek

 

 

 

1984

WAJ Gruijters

 

 

 

199.

WAJ Gruijters

 

 

 

 

 

 

 

 

versie 1.0            Copyright SGN