KAPELAAN van de St. Barbaraparochie van Leveroy

 

Tabel volgt nog