GERICHTSBODE

 

De gerichtsbode had tot taak om namens de schout (die hoofd van politie was) verdachten aan te houden, in hechtenis te nemen en vonnissen ten uitvoer te brengen. Er waren meestal twee, sosm drie, gerichtsbodes tegelijk in functie, die bij hun aanstelling officieel beëdigd werden. In sommige perioden werd het ambt van gerichtsbode gecombineerd met dat van veldbode.

Voor 1580 wordt gesproken over ´bode´, niet expliciet over gerichtsbode.

 

datum

gerichtsbode 1

gerichtsbode 2

gerichtsbode 3

bron

1483

Willem den boed

 

 

GAW OA 682

1488

Willem den boed

 

 

GAW OA 683

1515/17

Geret Rutten

 

 

GAW OA 699 (´bode´)

1579

Lenart de Bode

 

 

RAL ASN 29/2 gemrek 1579/80

<< 1597

Tilman van Toer

 

 

RAL ASN 28 1597 okt 15 ‘enige tijd geleden’

1594 dec

 

Lambert Nijen

 

GAW ORA 4054

 

 

 

 

 

1597

 

Lambrecht Nijen

 

RAL ASN 29/5 gemrek 1597/98

1599

 

Lambrecht Nijen

 

RAL ASN 29/6 gemrek 1599/00

1599

Wilm Moestmans

 

 

RAL ASN 29/6 gemrek 1599/00

1600

Wilm Moestmans

Lambrecht Nijen

Jan Nijen

RAL ASN 29/.. gemrek 1600/01

1601

Wilm Moestmans

Lambrecht Nijen

 

RAL ASN 29/8 gemrek 1601/02

1602

Wilm Moestmans

 

Jan Nijen

RAL ASN 29/9 gemrek 1602/03

1604

Wilm Moestmans

 

Jan Nijen

RAL ASN 29/.. gemrek 1604/05

1605

 

 

Jan Nijen

gemrek 1605/06

1606

Wilm Moestmans

 

Jan Nijen

gemrek 1606/07

1607

 

 

Jan Nijen

gemrek 1607/08

1609

 

 

Jan Nijen

RAL ASN 29/16 gemrek 1609.10 twee met die naam

1610 nov

Willem Moesmans

 

Jan Nijen

GAW ORA 4811

1612

 

 

Jan Nijen

RAL ASN 29/18 gemrek 1612/13 twee met die naam!!

1614 apr 5

 

 

Jan Nijen

RAL ASN 28

1624 apr23

 

 

Jan Nijen,

RAL ASN 28 fol 312r zoon van Laembrecht Nijen met zussen en broers

1624

Reiner Meuwis

 

 

RAL ASN 29/32 gemrek 1624/25

1627 apr 26

Reijnder Meus

 

 

RAL ASN 79

1627 jul 3

 

 

Jan Nijen

RAL ASN 79

1626

Reijner Meevis

 

Jan Nijen

RAL ASN 29/34 gemrek 1626/27

1630

 

Laemert Nien

Jan Nijen

RAL ASN 29/.. gemrek 1630/31

 

 

 

 

 

1632 feb 17

 

Lamert Nijen

 

RAL ASN 79

1634 mei 11

Reijnder Meeuwis

 

 

RAL ASN 79

1642/43

 

Lambert Nijen

Franchoijs Verstegen

RAL ASN 29 gemrek 1642/43

1643 mei 7

 

Lambert Nijen

 

RAL ASN 79

1644 ??

Reinier Meeuwis

 

 

RAL ASN 29/.. gemrek 1630/31; in 1644 zaliger

1647

 

Lambert Nijen

 

RAL ASN 29 gemrek 1647/48

1650 mrt 13

 

Lambert Nijen

 

RAL ASN 79 fol210v

1655 sep 23

 

Lambert Nijen

Francis Verstegen

RAL ASWessem 106/1655

1656 apr 25

 

 

Francis Verstegen

RAL ASN 93

1659

 

Lambert Nijen

Franchijs Versteghen

RAL ASN 29 gemrek 1659/60

1660

-

Lambert Nijen

Francis Verstegen

RAL ASN 29 gemrek 1660/61

er zijn twee gerichtsboden

1661

Jan Didden? Thonis Nouwen?

Lambert Nijen

Thomas den bode

RAL ASN 29 gemrek 1661/62

1668 mrt 5

 

 

Thomas Peters

RAL ASWessem 111/1668

1677 aug 30

 

 

Thomas Peters

GAW ORA 2576

1678 nov 24

 

 

Thomas Peters

GAW ORA 2576

1681 mei 16

 

 

Thomas Peters

GAW APN past. reg.

1690/91

 

Jacop Gijsen

 

RAL ASN 29 gemrek 1690/91

1696/97

 

Jacob Gijsen

 

RAL ASN 29 gemrek 1696/97

1700 jan 18

 

 

Thomas Peters

RAL ASN 80 ‘bode’

ca 1708 sept

 

 

Jan Cuijpers

RAL AS Meijel 06

1709

 

Jacob Gijsen

 

RAL ASN 29 gemrek 1709/10

1718 jun 30

 

 

Jan Cuijpers

RAL ASN 81 fol 167v

1723 okt 23

 

Jacob Ghijsen

 

RAL NotArch 3404 1723 oct 23

1733

Francis Vereijgen

 

 

RAL ASN 72

1733 sep 4

 

Hubert Antonissen

 

RAL ASN 72

1733 sep 18

 

Hubert Anthonissen

 

RAL ASN 81 losse brief

1747 jun 21

Thomas Delissen

Hubert Thonis

 

RAL ASn 72

1749 dec 11

Thomas Deelisse

 

 

RAL ASN 91 eed.

1751 apr 4

Thomas Delissen

 

 

RAL ASN 72

1753 jun 22

 

 

Hendrick Jochems

RAL ASN 91 eed ook veldb

1754 jan 29

 

 

Joannes Pis

RAL ASN 91 eed ook veldb

1755 feb 28

Henderick Weijts

 

 

RAL ASN 91 eed ook veldb

1756 sep 30

Hendrick Weijts

Huibert Teunis

 

RAL ASN 11

1765 jan 30

 

Peter Brincmans

 

RAL ASN 72

1765 dec 30

 

Peter Brincmans

 

RAL ASN 72

1768 jan 30

Hendrick Weijts

 

 

RAL ASN 72

1769 feb 7

 

 

Hendrick Neijens

RAL ASN 72

1769 mrt 16

 

Peter Nijen

 

RAL ASN 91 tevens als veldbode

1771 okt 4

 

Peter Nijens

 

RAL ASN 72

1772 mei 11

 

Peter Nijens

Hendrick Neijens

RAL ASN 72

1774 sep 19

 

 

Hendrick Neijens

RAL ASN 72

1775 aug 14

Joannes van Loven

 

 

RAL ASN 91 tevens als veldbode

1782

Joannes van Lueven

 

 

GAN OA XVII gemrek 1782/83

1784

Joannes van Lueven

 

 

GAN OA XVIII

1785

Joannes van Lueven

 

 

GAN OA XIX

1787

Joannes van Lueven

 

 

GAN OA XX

1791

Joannes van Leuven

 

 

RAL PA 12047 gemrek 1791/92

1793 jun 26

Jan van Leuven

 

 

RAL ASN 72

versie 1.0            Copyright SGN