GEKORENE

 

Nederweert had in de vijftiende eeuw acht gekorenen volgens Coenen Weert I p181 en zes gezworenen

De gekorenen (ook: gecommitteerden) werden gekozen door de gerfden (de grondeigenaren). Tot 1722 was er sprake van vier gekorenen, met ingang van 1722 (toen een nieuw bestuursreglement werd ingesteld in Nederweert) werd het aantal verhoogd tot zeven.De verdeelsleutel was als volgt: elk heerschap n gekorenen, met uitzondering van Boeket en Leveroy, die elk twee gekorenen mochten kiezen. Van de twee uit Boeket moest er n uit de Kerkhof (d.i. de dorpskern) afkomstig zijn.

 

De lijst is nog verre van volledig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1599

Goort Cornielis

Jacob Jonckers

Lins van Thoor

Maes Struicx

 

 

 

RAL ASN 29/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1639 jan 27

Jan Loijen

Thijs Gheenen

Goert Winnen

 

 

 

 

RAL AS Wessem 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1705

Peter Darius

 

 

 

 

 

 

RAL ASN 29 gemrek 1705/06

1709

 

 

 

 

Jacob van Nieuwenhoven

Sil Nijs = Leveroy

Lens Coolen = Leveroy

RAL ASN 29 gemrek 1709/10

1718

 

 

 

 

 

Vaes Vaessen = Leveroy

Jan Drenters = Leveroy

RAL ASN 29 gemrek 1718/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1744 jul 14

Jan Thormans

Wullem Kreijelmans

Anthonius Simons

Martinus Lambers

Jan Cursten

Jan Corsten = Leveroy

 

GAW APN x

gecommitteerden

1747 dec 6

Clephas Bockholts

Lins van Bogget

Theunis Jonckers

Coenraet Brangers

Joost Saesen

Jan Corsten

Hendrick Deckers

eed. RAL ASN 91

1748 nov 4/6

Jan Mertens

Marten Kempers

Thonis Simons

 

 

 

Matthijs Hupsen = Leveroy

eed. RAL ASN 91

1749 nov 6

 

 

 

Peter Horicx

= Heessel

 

 

Martinus Smeets = Leveroy

eed. RAL ASN 91

1750 nov 3

Anthonij Davidts

= Boeket

 

 

 

 

 

 

eed. RAL ASN 91

1750 dec 10

 

Ghielis van Otto = Boeket

 

 

 

 

 

eed. RAL ASN 91

1751 dec 13

 

 

Jan Gerrits = Steir

 

 

 

Gerardus Havens = Leveroy

eed. RAL ASN 91

1752 nov 3

 

 

Jan Geraerts = Stier

Joost Joosten

 

 

Gerardus Havens = kerckenroth Leveroy

RAL ASN 49

1753 nov 4

Jan Sijben alias Wetemans

Joost Pelsers

Thonis Simons

 

 

 

 

eed. RAL ASN 91

1754 nov 27

 

 

 

 

 

Jan Cursten = Leveroy

 

RAL ASN 91

eed per 1 jan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

versie 2.0 Copyright SGN