DIRECTEUR VAN DE EREDIENST

 

Deze functie bestond alleen tijdens de Franse overheersing. De sluiting van de kerken, het verbod op de openbare uitoefening van de eredienst en de verbanning van aan het gezag ongehoorzame geestelijken ging tevens gepaard met de aanstelling van een directeur van de eredienst.

Het ambt heeft slechts kort bestaan, zolang als de geloofsuitoefening verboden was, dus van 1797 tot 1802.

 

datum

directeur van de eredienst

bron

1799 mrt

Jean van Looven

Spee

 

 

 

versie 2.0            Copyright SGN