CHIRURGIJN of ARTS

 

Chirurgijns hadden geen academische opleiding gnoten maar waren geschoold door de dagelijkse praktijk. Ze mochten zich niet met de interne geneeskunde bemoeien, deze was voorbehouden aan de medicinae doctores. Het beroep van chirurgijn ging vaak over van vader op zoon.

In de tabellen hieronder is geen onderscheid gemaakt tussen chirurgijns en medicinae doctores. Indien er in de bronnen sprake was van een titel of nadere aanduiding (bijvoorbeeld meester of doctor), dan is die wel weergeveven.

 

 

Tot en met de Franse Tijd

 

datum

arts 1

arts 2

bron

1599

Meester Jacob

Mr Jan Lemmens

RAL ASN 29/6 gemrek 1599/00 geneest mensen

1606

 

Mr Aert tot Weert

RAL ASN 29/13 gemrek 1606/07 geneest mensen

1626

 

Mr Reijner

RAL ASN 29/34 gemrek 1626/27 geneest mensen

1667

 

Mr Sil op den Craen

RAL ASWEssem 111/1667 chrirurgijn

1760 jul 13

 

Rosier (Rogerus) Bloemen

begrafenis churseyn, zie ook begr van zijn ega Elisabeth Peeters 1787 mrt 13

1769 dec 22

H. Hobus cururgeijn

 

RAL ASN 93

Kort voor 1771

 

Rogier Bloemen

RAL NA 3411

1782

 

J.B. Coolen

GAN OA XVII gemrek 1782/83 mensen

1784

 

J.B. Coolen

GAN OA XVIII gemrek 1784/85 mensen

1784

 

M.T. van Moorsel

GAN OA XVIII gemrek 1784/85 mensen

1785

 

M.T. van Moorsel

GAN OA XIX gemrek 1785/86 mensen

1791 okt 17

Hubertus Hobus chirurgeijn

 

RAL ASN 88 Testamenten

1793 oct 3

 

Doctor Kampers

GAW APN aanw goedenis 1732

1796

Hubert Hobus chirurgien

Mathieu Kampers medecin

RAL FA 1061 bevolkingsregister

1807

Mr. Hubertus Hobus

 

GAW APN 3 1807 aug 25 Cieruraseijn

 

 

 

 

versie 1.0 Copyright SGN

 

 

Vanaf de Franse Tijd

datum

arts 1

arts 2

bron

1820

Joannes Gommarus Tielemans, officier van gezondheid

 

vestiging in Nederweert. GAN 39

1826

Joannes Gommarus Tielemans,

 

Geb 1778 jul 18, Bevreg 1826

1828

van Swijgenhoven heelmeester te Nederweert

 

GAN 38 corresp.

1844

dr. Adr. Seb. Seijens

 

GAN 42. vestigingsdatum te Nederweert

1870

A.S. Seijens

 

Philips, Vijftig jaar Hornerheide

1900

G.W.J.H. Schmidt

 

Philips, Vijftig jaar Hornerheide

1920

G.W.J.H. Schmidt

 

Philips, Vijftig jaar Hornerheide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

versie 1.0 Copyright SGN

 

NB de lijst is nog niet volledig