BURGEMEESTER

 

Tot 1525 waren Weert en Nederweert één gemeente met een gezamenlijk bestuur. In genoemd jaar werden de gemeente volledig gesplitst, ook in financiële zin. In de decennia daaraan voorafgaand waren wel al splitsingen in de gemeentelijke administratie ontstaan. Van diverse jaren vóór 1525 is dan ook bekend dat er reeds een aparte burgemeester voor Nederweert was.

De hoofdtaak van de burgemeester was die van het financiële beheer van de gemeente. Alle inkomsten en uitgaven verliepen onder zijn verantwoording, met uitzondering van de rentebetalingen en de grondbelasting (hiervoor was een aparte ´rentiermeester´ in functie).

In principe liep het burgemeestersjaar van Allerheiligen (1 november) tot Allerheiligen. Op het einde van zijn jaar legde de burgemeester verantwoording af. Men noemde dat het ´afhoren´, onder overlegging van een rekening (de zogenaamde burgemeestersrekening of gemeenterekening genaamd) van inkomsten en uitgaven en bijbehorende bewijsstukken. De burgemeester was hoofdelijk aansprakelijk voor zijn beheer.

Het kwam voor de Franse tijd vrijwel nooit voor dat iemand meer dan één jaar burgemeester was. Met de komst van de Fransen ontstond het bestuursmodel dat tegenwoordig nog bestaat, waarbij de burgemeester veel meer dan alleen de financiële verantworoding heeft.

De administratie van de burgemeesters is slechts gedeeltelijk bewaard gebleven. In de tabel wordt aangegeven in welke inventarisnummers men de burgemeestersrekeningen kan terugvinden, zo deze er nog zijn.

 

BURGEMEESTER vóór de Franse Tijd

 

van

tot

burgemeester

rekening

bron

1488

1489

Jost van Opstall

 

GAW OA 683

1489

1490

Sijb (Melis?)

 

GAW OA 684

1490

1491

Sijbrecht Melis

 

GAW OA 685

1497

 

Nielen Nielens

 

GAW OA 567 1497 mrt 16

 

 

 

 

 

1500

1501

 

 

 

1501

1502

 

 

 

1502

1503

 

 

 

1503

 

 

 

 

1504

1505

 

 

 

1505

1506

Peeter Wetemans

GAW OA 696

 

1506

1507

 

 

 

1507

1508

 

 

 

1508

1509

 

 

 

1509

1510

 

 

 

1510

1511

 

 

 

1511

1512

 

 

 

1512

1513

 

 

 

1513

1514

 

 

 

1514

1515

 

 

 

1515

1516

 

 

 

1516

1517

 

 

 

1517

1518

 

 

 

1518

 

Driessen vander Heijen

GAW OA 700

 

1519

1520

 

 

 

1520

1521

 

 

 

1521

1522

Servaes van Bueckholt

GAW OA 701

 

1522

1523

 

 

 

1523

1524

 

 

 

1524

1525

 

 

 

1525

1526

 

verloren

 

1526

1527

 

verloren

 

1527

1528

 

verloren

 

1528

1529

 

verloren

 

1529

1530

 

verloren

 

1530

1531

 

verloren

 

1531

1532

 

verloren

 

1532

1533

 

verloren

 

1533

1534

 

verloren

 

1534

1535

 

verloren

 

1535

1536

 

verloren

 

1536

1537

 

verloren

 

1537

1538

 

verloren

 

1538

1539

 

verloren

 

1539

1540

 

verloren

 

1540

1541

 

verloren

 

1541

1542

 

verloren

 

1542

1543

 

verloren

 

1543

1544

 

verloren

 

1544

1545

 

verloren

 

1545

1546

 

verloren

 

1546

1547

 

verloren

 

1547

1548

 

verloren

 

1548

1549

Jacob Wijnen

verloren

RAL ASN 80

1549

1550

 

verloren

 

1550

1551

 

verloren

 

1551

1552

 

verloren

 

1552

1553

 

verloren

 

1553

1554

 

verloren

 

1554

1555

 

verloren

 

1555

1556

 

verloren

 

1556

1557

 

verloren

 

1557

1558

 

verloren

 

1558

1559

 

verloren

 

1559

1560

Heijn Cornelis

verloren

rentmrsrekening van Uijtwijck

1560

1561

Jan Echtgens

verloren

rentmrsrekening van Uijtwijck

1561

1562

 

verloren

 

1562

1563

 

verloren

 

1563

1564

 

verloren

 

1564

1565

 

verloren

 

1565

1566

Jan Caris

verloren

RIN

1566

1567

Lem Bloemers

verloren

RIN

1567

1568

Hein Sasen

verloren

RIN

1568

1569

Wilm Verheijen

verloren

RIN

1569

1570

Joest Rutten

verloren

RIN

1570

1571

Thisken Thijs

verloren

RIN

1571

1572

Dierick Schaecken

verloren

RIN

1572

1573

Nielis Vereijcken

verloren

RIN

1573

1574

Rencken Reinders

verloren

RIN

1574

1575

Jacob Schoormans

verloren

RIN

1575

1576

Goort Winnen

verloren

RIN

1576

1577

Hens Nielen

verloren

RIN

1577

1578

Jacob Sasen

verloren

RIN

1578

1579

Goort Horicx

RAL ASN 29 1

Na Horicx´ voortijdige  dood voortgezet door Tilman van Toer

1579

1580

Peter Lochen (Lochten)

RAL ASN 29 2

 

1580

1581

Reiner Corsten

verloren

RIN, OLV

1581

1582

Jan Shasen

RAL ASN 29 3

 

1582

1583

Jacob Jonckers

verloren

RIN, OLV, RIN2

1583

1584

Lem Verheijen

verloren

RIN, OLV, RIN2

1584

1585

Wilm Sijben

verloren

RIN, OLV, RIN2

1585

1586

Antonis Bruggen

verloren

RIN, OLV, RIN2

1586

1587

Nielis Cornielis

verloren

RIN, OLV, RIN2

1587

1588

Teuw (Matthewis) Deckers

verloren

RIN, OLV, RIN2

1588

1589

Lambrecht Stoutemans

verloren

RIN, OLV, RIN2

1589

1590

Simon Dries

verloren

RIN, OLV, RIN2

1590

1591

Henrick Winnen

RAL ASN 29/4

 

1591

1592

Tonis Nielen

verloren

RIN, OLV, RIN2

1592

1593

Lins van Thoor (Toer)

verloren

RIN, OLV

1593

1594

Winart Verborch

verloren

RIN, OLV, niet in RIN2

1594

1595

Matthijs Stoeten (Stueten)

verloren

RIN, OLV, RIN2

1595

1596

Peter Joesten

verloren

RIN, OLV, RIN2

1596

1597

Dierick vanden Brande

verloren

RIN, OLV, RIN2

1597

1598

Lins (Laurens) Didden

RAL ASN 29 5

RIN, OLV, REK, RIN2

1598

1599

Goort Cornielis

verloren

RIN, OLV, RIN2

1599

1600

Jan Moeren

RAL ASN 29 6

 

1600

1601

Jan Paeps

RAL ASN 29 7

 

1601

1602

Jan Linsen

RAL ASN 29 8

 

1602

1603

Maes Struicx

RAL ASN 29 9

 

1603

1604

Wilm Sijben

 

 

1604

1605

Jan Henricx

RAL ASN 29 11

 

1605

1606

Tijs Sijmons

RAL ASN 29 12

 

1606

1607

Phlips Bruijns

RAL ASN 29 13

 

1607

1608

Tijs Ketelers

RAL ASN 29 14

 

1608

1609

Dries Nouwen

verloren

 

1609

1610

Tijs Loeijen

RAL ASN 29 15, 16

 

1610

1611

Jan Bossers

verloren

 

1611

1612

Hein Weetmans

RAL ASN 29 17

 

1612

1613

Reiner Thijs

RAL ASN 29 18

 

1613

1614

Wilm Reiners

 

 

1614

1615

Jan Goettens

RAL ASN 29 20, 21

 

1615

1616

Jan van Hout

RAL ASN 29 22

 

1616

1617

Jan Stueten

RAL ASN 29 23, 24

 

1617

1618

Dierick Meijers

RAL ASN 29 25

 

1618

1619

Jan Vereijcken

 

 

1619

1620

Hein Verstraeten

 

 

1620

1621

Goort Horicx

 

 

1621

1622

Nielis Walckers

 

 

1622

1623

Nielis Thijs

 

 

1623

1624

Jan Moeren

 

 

1624

1625

Jacob van den Brandt

RAL ASN 29 32

 

1625

1626

Joest Lensen

RAL ASN 29 33

 

1626

1627

Nelis Mackijss

RAL ASN 29 34

 

1627

1628

Peeter Pa(e)ps

 

 

1628

1629

Hencken Walckers

 

 

1629

1630

Jan van Toor

 

 

1630

1631

Thijs Stoutmans alias Teeuwen

 

Na diens dood Peter Goiens

1631

1632

Tonis Joosten

RAL ASN 29 39

 

1632

1633

Jan Sijben

verloren

 

1633

1634

Jan Jannis

RAL ASN 29 40

 

1634

1635

Jan Cursten

verloren

 

1635

1636

Peter Sijmons

verloren

 

1636

1637

Rut Bongers

RAL ASN 29 41, 42

 

1637

1638

Goort Wijnnen

RAL ASN 29 43

 

1638

1639

Jan Horicx

RAL ASN 29 44

 

1639

1640

Heijn Walckers

verloren

 

1640

1641

Frans Verborch

RAL ASN 29 45

 

1641

1642

Merten Fijen

 

 

1642

1643

Jan van Roij

RAL ASN 29 x

 

1643

1644

Goort Eeckers

 

 

1644

1645

Jan Lijnsen

 

 

1645

1646

Frans Cuijpers

 

 

1646

1647

Jan Drijesen

 

 

1647

1648

Jan Thijs

RAL ASN 29 x

 

1648

1649

Thijs Geenen

 

 

1649

1650

Jan Sasen

 

 

1650

1651

Dierick Schackers

 

 

1651

1652

Pauwels Bouten

 

 

1652

1653

Gerart Trouwen alias van Roeij

RAL ASN 29 x

 

1653

1654

Joest Nielen

 

of Reijner Trouwen?

1654

1655

Gubbel Thijs

RAL ASN 29 x

of Goort Coumans?

1655

1656

Jan Emons (Emants)

RAL ASN 29 x

 

1656

1657

Dierick Stegmans

verloren

 

1657

1658

Thijs Didden

verloren

 

1658

1659

Tonis Reijnders (Reijners)

RAL ASN 29 x

 

1659

1660

Joest Sasen (Jacob Shaesen)

RAL ASN 29 x

 

1660

1661

Drijes Blocx

RAL ASN 29 x

 

1661

1662

Jan Wetemans

RAL ASN 29 x

 

1662

1663

Sijmon Laemen

RAL ASN 29 x

 

1663

1664

Sijmon van Roije

 

 

1664

1665

Jan Leen

 

 

1665

1666

Rut Sijmons

 

 

1666

1667

Heijn Vereijcken

 

 

1667

1668

Jan Stueten

 

 

1668

1669

Dierick Joesten

 

 

1669

1670

Rut Koolen

 

 

1670

1671

Thijs Mussen

 

 

1671

1672

Sijl Bruijns

 

 

1672

1673

Heijn Sijmons

 

 

1673

1674

Thijs Saesen

 

 

1674

1675

Lambert Weetmans

 

 

1675

1676

Thijs Guttens

 

 

1676

1677

Jan Wouters

 

 

1677

1678

Jan Ghijsen

 

 

1678

1679

Reijnder Thijssen

 

 

1679

1680

Nielis Guens

 

 

1680

1681

Nielis Brangers

 

 

1681

1682

Tonis Schormans

 

 

1682

1683

Frans Cluijskens

 

 

1683

1684

Lennert Fijen

 

 

1684

1685

Peter Saesen

 

 

1685

1686

Huijb Creijelmans

 

 

1686

1687

Lijns Bongers (Bongaerts)

 

 

1687

1688

Tonis Lambertzn Stoutemans

 

 

1688

1689

Reijnder Eeckers

 

 

1689

1690

Lins Schackers

 

 

1690

1691

Thijs Vereijcken

RAL ASN 29 x

 

1691

1692

Jan Saesen

 

 

1692

1693

Wijlm Sijmons

 

 

1693

1694

Lambert Trouwen

 

 

1694

1695

Henderijck Verborgh

 

 

1695

1696

Lambert Bockholts

 

 

1696

1697

Jan Conincx

RAL ASN 29 x

 

1697

1698

Thijs Walckers

 

 

1698

1699

Jan Henderijcx

 

 

1699

1700

Lambert Toormans alias Cornelis

RAL ASN 29 x

 

1700

1701

Lennert Kielmans alias Verheijen

 

 

1701

1702

Reijnder Reijnders

 

 

1702

1703

Michiel Herdiericx

 

 

1703

1704

Peter Borghs (Verborch)

 

 

1704

1705

Joest Verheijen

 

 

1705

1706

Jan Peter Beijs

RAL ASN 29 x

 

1706

1707

Henderick Laemen

RAL ASN 29 x

 

1707

1708

Tijs Ghijsen

verloren

 

1708

1709

Tonis Bruijns (Brouns)

RAL ASN 29 x

 

1709

1710

Claes Guttens (Guttiens)

RAL ASN 29 x

 

1710

1711

Merten Didden

RAL ASN 29 x

 

1711

1712

Peter Cluijskens

RAL ASN 29 x

 

1712

1713

Frans Hennissen (ook: Creijelmans)

verloren

 

1713

1714

Jacop van Nuenhoven (van Nieuwenhoven)

RAL ASN 29 x

 

1714

1715

Peter Jan Kluskens

verloren

RAL ASN 91

1715

1715

Ruth Bongers (Bongaerts)

verloren

 

1715

1717

Peter Braeckmans

verloren

 

1717

1718

Gabriel Mackis

RAL ASN 29 x

 

1718

1719

Peter van Roije (alias Geuns)

RAL ASN 29 x

 

1719

1720

Cornielis Gijsen alias Nielis Lem Thijs

RAL ASN 29 x

 

1720

1721

Henderick Meeuwis alias Gubbels

 

 

1721

1722

Peter Vreijcken

 

 

1722

1723

Jan K. op Otto

 

 

1723

1724

Lennert Vreijcken

 

 

1724

1725

Hendrick Verheijen

 

 

1725

1726

Willem Vullers

 

 

1726

1727

Godefridus Ververs

 

 

1727

1728

Jan Sasen alias Koninx

 

 

1728

1729

Teunis Bongers alias Sijmons

 

 

1729

1730

Jan Denckens

 

 

1730

1731

Jan Borgs alias Wetemans

 

 

1731

1732

Gerret van Houdt

 

 

1732

1733

Antonius Sijmons

 

 

1733

1734

Hendrick Verborgh alias Sasen

 

 

1734

1735

Linert Maes

 

 

1735

1736

Hendrick Gielen

 

 

1736

1737

Mattijs Gijsen alias Gheenen

 

 

1737

1738

Peter Verborgh

 

 

1738

1739

Gabriel Geuns

 

 

1739

1740

Joost Leen

 

 

1740

1741

Dierick Saesen

 

 

1741

1742

Clephas Bockholts

 

 

1742

1743

Frans Cluijskens

 

 

1743

1744

Cornelis Jan Thijs

 

 

1744

1745

Willem Paeps

 

 

1745

1746

Willem Creijelmans

 

 

1746

1747

Jan Mertens

 

 

1747

1748

Theunis Hendrix

 

 

1748

1749

Jan Wetemans

 

 

1749

1750

Joost Joosten

 

 

1750

1751

Laurins van Bogget alias Koppers

 

 

1751

1752

Jan Guttjens

 

 

1752

1753

Leonardus Ververs

 

 

1753

1754

Peter Horicx

 

 

1754

1755

Thomas Denckens

 

 

1755

1756

Goort Mackis

 

 

1756

1757

Clephas Bartel Clephas

 

 

1757

1758

Frans Horicx

 

 

1758

1759

Gabriel Vreijcken alias Guttiens

 

 

1759

1760

Joannes Baptista Saesen

 

 

1760

1761

Reijnier Geuns

 

 

1761

1762

Peter Gubbels alias Gielen

 

 

1762

1763

Hendrick Trouwen

 

 

1763

1764

Jan Ghijsen

 

 

1764

1765

Matthijs Linssen

 

 

1765

1766

Gabriel Leen

 

 

1766

1767

Merten Bongers

 

 

1767

1768

Matthis Coninx

 

 

1768

1769

Dirick Mussen

 

 

1769

1770

Cornielis Trouwen

 

 

1770

1771

Joost soone Dirck Saesen

 

 

1771

1772

Hendrick Creijelmans

 

 

1772

1773

Hendrick Vaes

 

 

1773

1774

Henderick Trouwen

 

 

1774

1775

Joannes Jonckers

 

 

1775

1776

Peter Bongers

RAL ASN 29 x

 

1776

1777

Peter Hobus

RAL ASN 29 x

 

1777

1778

Antonius Kempers

 

 

1778

1779

Peter Meuwis

 

 

1779

1780

Christoffel Hobus

 

 

1780

1781

Hendrick van Bogget

 

 

1781

1782

Wulm Guttiens

 

 

1782

1783

Cornelis Bockholts

GAN OA XVII

 

1783

1784

Joannus Mackis

 

 

1784

1785

Thomas Kempers

GAN OA XVIII

 

1785

1786

Peter Trouwen

GAN OA XIX

 

1786

1787

?

 

 

1787

1788

Reijnier Weeckers

GAN OA XX

 

1788

1789

Jan Verheijen

RAL PA 12047

 

1789

1790

Lambert Stoutemans

RAL PA 12047

 

1790

1791

Peter Bouwels

RAL PA 12047

 

1791

1792

Joannes Kroef(f)

RAL PA 12047

 

1792

1793

Hendricus Greijmans

GAN OA VI

 

1793

1794

Reijnier Lennaers

GAN OA VI

 

1794

1795

Joannis Wulms

GAN OA VI

 

1795

1796

Jan Wulms

GAN OA XXVI

 

1796

1797

Peter Meuwis

GAN OA XXVI

 

versie 1.0            Copyright SGN