BROEDERMEESTER van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw

 

De broedermeesters waren verantwoordelijk voor het beheer van inkomsten en uitgaven van de religieuze broederschap.

Van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw, opgericht in 1414 te Weert en later onafhankelijk in Nederweert, konden zowel mannen als vrouwen lid worden. Indien een lid kwam te overlijden, verzorgden de broederschapleden een plechtige uitvaart.

 

datum

broedermeester 1

broedermeester 2

bron

1588

Dierick Blocken

Jan Thijs

BROLV

1596 sep 11

Dierick Blocken

Jan Thijs

BROLV

1598 feb 9

Nelis Cornelis

Jan Thijs

BROLV

1616 ca. nov

Nelis Cornelis

Jan Thijs

BROLV

1617 ca mrt

Nelis Cornelis

Lenart Bruggen

BROLV

1620 jul 27

Nelis Cornelis

Lenart Bruggen

BROLV

1621 mei 14

Nielis Cornielis

Lenart Bruggen

RAL ASN 28 fol 286v

1621 dec 16

Vaes Linders

Dries Smolenaers

BROLV

1629 feb 26

Vaes Linders

Dries Lamerichs

RAL ASN 79

1630 jan 2

Vaes Linders

Dries Smolenaers

BROLV

1630

 

Tijs Genen

BROLV

 

 

 

 

 

 

 

 

1655

Hendrick Abrahams

Jan van Huchten

BROLV

1657 jan 8

Hendrick Abrahams

Jan van Huchten

BROLV

1669 jun 25

 

Jan van Huchten

GAW APN aanwinst 1691

1682 nov 20

Francis van Tulden

Jan van Huchten

GAW APN aanwinst 1691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

versie 2.0 Copyright SGN