ARMENMEESTER (H. Geestmeester)

 

De armenmeesters (aanvankelijk drie, daarna lange tijd twee en in de negentiende eeuw vijf in getal) vormden het armenbestuur. Ze werden ook wel Heilige Geestmeesters genoemd. Zij hadden de verantwoordelijkheid over het beheer van de middelen en inkomsten van het armenbestuur, en de bedeling aan de armen en behoeftigen.

Daarnaast was er ook sprake van armenschepenen of armencommissarissen, waarmee een andere functie bedoeld werd.

 

datum

armenmeester 1

armenmeester 2

armenmeester 3

bron

1579 mrt 21

Wijn Verborgh

 

 

GAN OA Kroniek van Roij

1583

Gubbel Bijlmekers

Jacob Claes

 

RAL ASN 28 fol 131v 1583/1509

1585 apr 8

Tonis Bruggen

 

 

RAL ASN 94 p.13

1599 mrt 9

Nielis Vereicken

Peter Struicx

 

RAL ASN 28 fol 20v 1599 mrt 9

1599

Phlips Bruins

Hein Eeckers

 

RAL ASN 29/6 gem.rek. 1599/1500 fol 41r

1601mei 12

Phlips Bruins

Hein Eeckers

 

RAL ASN 28 fol 37r

1601 okt 17

Phlips Bruins

Hein Eeckers

 

RAL ASN 28 fol 39r

1604 mrt 6

Phlips Bruins

Heijnrick Eekers

 

RAL ASW 305 1604

1604 jun 25

Phlips Bruins

Heijnrick Eekers

 

RAL ASN 28 64r

1606 mei

Phlips Bruins

Areth Ittens                 

 

RAL ASN 28 fol89v

1607 okt

Dries Nouwen

Areth Ittens

 

RAL ASN 28 fol 103v

1609 mei 14                

Jan Linsen

Tonis Luijten

 

RAL ASN 28 fol 131v

1610

 

 

Jan Paeps

RAL AS WESSEM 104 1641-47

1612 jul 15

Peter Borchs

Jan Goettens

 

RAL ASN 28 fol 183r

1616 feb 11

Lem Sijmons

 

 

GAW ORA 4811

1621

Lins Swertens

 

 

RAL AS WESSEM 104 1641-47

‘was armenmr van 1621-1634’

1621 jul 16

 

Peter Wagemans

Jan Paeps

RAL ASN 28 fol 287v

1623 mei 26                

Lins Swerttens

Jan Shasen 

 

RAL ASN 60 p26

1623/24

 

Vaes op de Buijs

Thijs Cluiskens

RAL ASN 29/32 fol 16v

1626 dec 30                

Lins Swertens

Vaes op de Buijs

Tijs Cluijskens

RAL ASN 79 fol 6r

1628 jan 3 

Lens Swertens

Vaes op den Buijs

Thijs Cluijskens

RAL ASN 79 los bijv.

1628 apr 6

Lens Svuertens

Vaes op den Buijs

Thijs Cluijskens

RAL ASN 79 fol 28r

1631 okt 3

Lens Swuertens

Vaes op den Buijs

Tilman Nouwen

RAL ASN 79

1633 mrt 7

Lens Swuertens

Merten Fijen

Tilman Nouwen

RAL ASN 79

1634

Lins Swertens

 

 

RAL AS WESSEM 104 1641-47

‘was armenmr van 1621-1634’

1639 feb 10

Goort Horix

Merten Fijen

 

RAL ASN 29/.. gemrek 1630/31 en 1639 feb 10

1639 apr 13

 

 

Vaessen opten Buijs

RAL ASWessem 103

1639 apr 14

Goert Horicx

Merten Fijen

 

RAL ASWessem 103

1640 mrt 5

Goort Horix

Martten Fien

 

RAL ASN 79

1642 jun 6

Goert Horicx

 

Servaes op den Buijs

RAL ASN 79

1644 dec 19

Goort Horicx

 

Servaes op den Buijs

RAL ASN 79

1649 jun 17

Goort Horicx

 

Vaes op den Buijs

RAL ASN 79

1650 feb 15 en mrt 13

Goort Horicx

 

Claes (!) op den Buijs

RAL ASN 79

1661 apr 3

Goort Winnen

 

Ghiel Vullers

RAL ASN V325? Leenhof Horne

1666/67

 

 

Giel Vollers

GAW OA 890

1667 dec

Peter Beijs

Jan Verstraten

 

RAL ASN 94

1667/68

 

 

Giel Vollers

GAW OA 893

1669 mrt 20

Peter Beijs

Jaen Cessels

Giel Vullers

 

1671 mrt 3

Peter Beijs

Jan Kessels

 

RAL ASN 94 p.324

1672 mrt 31

Peter Beijs

Jan Kessels

 

RAL ASN 94

1673/74

 

 

Giel Vullers

GAW OA 908

1674/75

Petrus Beijs

Jan Kessels

 

GAW OA 911

1675/76

 

 

Giel Vullers

GAW OA 912

1676 mei 5

Peter Beijs

Jan Verstraten

Ghiel Vullers

RAL ASN 94 p.342

1679 mei 4

Peter Beijs

Heijn Simons

Ghiel Vullers

RAL ASN 94

1678/79

Peeter Beijs

Heijn Simons

 

GAW OA 918

1680 jan 15

Peter Beijs

 

Giel Vullers

RAL ASN 94

1685 mei 2

Nijs Fijen

Thijs Houben

 

RAL ASN 80

1696 jan 26

Frans Luijten

Jan Beijs

 

RAL ASN 80 p.

1696 jul19

Simon van Roije

Thonis Jacobs              

Joost Schaeckers

RAL ASN 80 fol 120v

1696 okt 6

Simon van Roije

Thonis Jacobs              

Joost Schaeckers

RAL ASN 80 fol 123v

1709 sep 25

 

Jan van der Otten

 

Varia Peellandiae, liber privilegiorum pgi de Someren, p.77

1710 mrt 17

Laemert Cornielis

Jan op den Otten

 

RAL ASN 80 fol 231r

1711 okt 23

Lem Frans Joosten

Jan K op Otto

 

RAL ASN 91

1715 jan 20

Lambert Joosten

Jan K.op Otto

 

RAL ASN 81

1719 apr 23

Lambert Ioosten

Jan k. op Otto

 

GAW APN aanw’1591’

1719 okt 19

Willem Vullers

 

 

RAL ASN 91 verkiezing

1719 okt 23

Willem Vullers

 

 

benoeming (ordonn.boek?)

1726 aug 20

Willem Vullers

Hendrick Walckers

 

RAL Not Arch 3404 Borchs 1726 aug 20

1729

Willem Vullers

Hendrick Walckers

 

RAL ASN 52

1730 nov 23

Willem Vullers

Hendrick Walckers

 

RAL ASN 81

1734 mei 5

Willem Vullers

 

 

RAL ASN 81

1741 mrt 12

Willem Vullers

 

 

GAW APN aanw kerkmrsrek1591

1741 mei 12

Willem Vullers

 

 

GAW APN 239 (terugwerkende kracht?)

1741 sep 26

Anthonis Sijmons

Cornielis Thijs

 

RAL ASN 48 1741 sep 26

1751 apr 19

Tunis Sijmons

Cornelius Thijs

 

GAW APN aanw goedenis1732

1751 mei 29

 

Cornielis Thijs

 

GAN XXXIV 1751 mei 29

1753 mei 20

Antonius Simons

Niel Joost Thies

 

RAL ASN 52

1765 sep 21

Mertinus Linsen

 

 

RAL ASN 49

1768 mei 21

Martinus Linssen

Reijnder Geuns

 

GaW APN aanw goedenis1732

 

 

 

 

 

1769 jun 5

Thomas Denkens

Reiner Geuns

 

GAW APN aanw goed 1732

1772 apr 23

Cornielis Coumans

Henricus Wouters

 

RAL NA 3411

1773 apr 5

 

Hendrick Wouters

Hendrick van Bogget

RAL ASN 72

1778 apr 30

Cornelis Comans

Hendrick Wouters

 

GAN Hs Vossen

1783 sep

 

 

Joannes Thijs

RAL ASN 93

1786 okt 1

Joannis Sasen

 

 

GAn 1858

1787

Joannis Sasen

Rosier Naus

 

part.coll Breukers-Knapen

1787 aug 21

Joannus Saesen

Rosier Naus

 

RAL ASN 88

1787 nov 10

 

Rosier Naus

 

GAW APN aanw goedenis1732

 

 

 

 

 

1787 okt 27

Joannus Saesen

Rosier Naus

 

GAN 1858

1794 dec 2

Peter Linsen

Wilhelmus Beijes

 

GAN 1858

1795 okt 15

Peter Linssen

Wilhelmus Beijus

 

RAL ASN 85 en GAN 1858

ca 1797

Andries Gerits

Lins Joosten

 

GAW APN ongeinv

1801 jul 15

Gerardus Haackx

Mattijas Kusters

 

GAN 1858

1801 dec 13

Gerardus Haackx

Mattijas Kusters

 

GAN 1858

 

 

 

 

 

versie 2.0            Copyright SGN

 

ARMENSCHEPEN/COMMISSARIS

 

datum

commisaris 1

commissaris 2

bron

1769 jan 28

Peter Aerts

schepen-proviseur

Peter Meeuis

schepen-provisuer

GAN OA Armenboek

Hs Vossen

1787

Michiel Caris

Hendrick Vaes

part.coll Breukers-Knapen

1787 okt 27

Michiel Caris

Hendrijck Vaes

GAN 1858

1794 dec 2

Joannes van Bogget

Joseph Laemen

GAN 1858

1795 jun 21

Joannis van Bogget

Joseph Lamen

GAN 1858

 

 

 

 

versie 1.0            Copyright SGN

 

 

ARMENMEESTERS in de Franse Tijd

 

datum

lid

lid

lid

lid

lid

bron

1801 jun 28

Jan Kroeff

Jan Trouwen

Jan Nien

Gerard Haex

Math. Kusters

GAW Vredegerecht Weert 2418.2/174

 

 

 

 

 

 

 

versie 1.0            Copyright SGN

 

 

ARMENMEESTERS na de Franse Tijd

 

datum

president

ontvanger

secretaris

lid

lid

bron

 

 

 

 

 

 

 

1819

 

 

 

Hendrik Walckers

Hendrik van Kranenbroeck

GAN 1860

1825 jan 27

 

F. Spierings

 

 

 

GAN 40

1827 jan 15

 

 

 

 

PA Trouwen

GAN 38 benoeming

1828 aug 29

PA Sweron

 

 

 

 

GAN 40

1828 aug 30

Francis Walkers

 

 

 

 

GAN 40

1828 dec 27

 

 

 

Pieter Smolenaers

 

GAN 40 herkozen

1834 apr 4

Francis Walkers

Frans Spierings

Peter Stienen

Frans van Nieuwenhoven

Peter Trouwen

GAN 1858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

versie 1.0            Copyright SGN